Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentReviderede væksttal er pæne men også stadig noget rod

  1. Trods lille nedrevidering viser BNP-tallene fortsat en stærk afslutning på 2017
  2. Enkeltstående betaling fra udlandet forstyrrer fortsat vækstbilledet
  3. Arbejdsmarkedet er dog i fin form med et nyt fald i ledigheden i februar
Væksten i Q4 var lidt lavere end først antaget – men stadig solid
Danmarks Statistik har udsendt det reviderede nationalregnskab for 4. kvartal sidste år, og det er fortsat opløftende læsning. 2017 sluttede således af med en BNP-vækst på 0,9% q/q, og selv om det er en lille nedjustering i forhold til de først offentliggjorte tal på 1,0%, så er det stadig et godkendt resultat. Den økonomiske fremgang i 4. kvartal er fortsat primært drevet af en fremgang i privatforbruget, men også eksporten og erhvervsinvesteringerne steg pænt i årets sidste måneder, mens boliginvesteringerne dog blev nedjusteret kraftigt. Store lagerforskydninger påvirker dog også billedet, idet de bidrog med 0,8%-point til væksten i 4. kvartal, efter at have trukket 0,7%-point ud af væksten kvartalet før. Samlet endte væksten i 2017 på 2,2% - en lille opjustering fra 2,1%
Stadig et rodet billede
Trods den pæne afslutning må udviklingen igennem 2017 dog stadig siges at være et noget rodet billede, med store udsving i både eksport, privatforbrug og lagrene hen over året. Den store enkeltstående betaling for brug af et danskejet patent, der fortsat er bogført i 1. kvartal som tjenesteeksport, mudrer også stadig billedet, og ser man bort fra den, er BNP-væksten i 2017 på 1,8% en smule på den skuffende side. Endvidere var eksporten 0,4% lavere i 4. kvartal end samme tid året før, og privatforbruget voksede kun med 1,5% for året som helhed – ikke umiddelbart et billede af stærk fremgang i flere af de vigtige efterspørgselskomponenter. Og ser man på den gennemsnitlige kvartalsvækst i 2. halvår var den kun på 0,0%, hvilket gør det svært at sige at økonomen kører på alle cylindre. Positivt var det dog at de faste erhvervsinvesteringer blev opjusteret i 4. kvartal, som giver forhåbninger om en mere positiv investeringscyklus.
Stadig svært at drage konklusioner
Det er således efter vores vurdering fortsat vanskeligt at danne sig et overblik over den egentlige styrke af dansk økonomi på baggrund af nationalregnskabstallene. Vores generelle holdning er dog, at væksten i dansk økonomi er fortsat ind i 2018 som også kan aflæses i den fortsat stærke udvikling på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen steg således med 12.700 personer i 4. kvartal og nye tal fra i dag viste også, at bruttoledigheden faldt for 6. måned i træk - denne gang med yderligere 700 personer i februar. Væksten i 2018 vil dog formentligt blive noget lavere end året før, som følge af den enkeltstående patentbetaling, som der dog er en mulighed for vil blive spredt ud på en længere periode. Endvidere ulmer der også lidt usikkerheder omkring den globale økonomi, som der er små tegn på muligvis har mistet noget af sit momentum, og uro på de finansielle markeder samt risikoen for en eskalerende handelskrig mellem USA og Kina kan også ligge en dæmper på vækstudsigterne.

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark and The Netherlands

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-01-18

Danish Comment

2019-01-16

Morgenmelding Danmark

2019-01-03

Morgenmelding Danmark