Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentEksporten skuffer stadig

  1. Vareeksporten faldt med 0,4% m/m i februar, hvilket var fjerde måned i træk uden fremgang
  2. Vareimporten faldt med 3,4% m/m, hvormed overskuddet på handelsbalancen steg fra nedreviderede 5,6 til 7,0 mia. kr.
  3. Skuffende at dansk eksport ikke formår at vise bedre takter i lyset af den solide globale økonom
Vareeksporten halter fortsat
Vareeksporten eksklusiv skibe, fly og brændsel faldt med 0,4% m/m i februar, hvilket var 4. måned i træk uden fremgang. Med eksporten som en vigtig drivkraft for dansk økonomi er det ikke de bedste nyheder, at eksportsektoren ikke oplever en større fremgang i lyst af den tilsyneladende fornuftige vækst vi oplever i den globale økonomi. Der har ganske vist været tegn på at momentum i den økonomiske fremgang blandt vores større samhandelslande er bremset noget op på det seneste, og den danske handelsvægtede krone er da også blevet styrket noget, men det skaber alligevel lidt panderynken at denne vigtige efterspørgselskomponent udvikler sig så afdæmpet. Det så heller ikke så godt ud på importsiden, som faldt med 3,4% m/m i februar. Selv om det er godt for vores balancer over for udlandet, med en stigning i overskuddet på handelsbalancen fra 5,5 til 7,0 mia. kr., så indikerer det også en risiko for, at den indenlandske efterspørgsel er gået lidt i stå.
Svagt bidrag fra varehandlen i 1. kvartal
Umiddelbart peger udviklingen på, at vareeksporten ikke vil bidrage meget til den samlede økonomiske vækst i 1. kvartal. I perioden fra december til februar er vareeksporten således faldet med 1,3% i forhold til den foregående tre måneders periode, mens importen har udviklet sig fladt i det samme tidsrum. Vi venter dog fortsat, at eksporten vil udvikle sig mere positivt fremadrettet som følge af den pæne vækst vi ser i ikke mindst euroområdet, men som nævnt er det skuffende, at de bedrede globale konjunkturer ikke har givet anledning til en mere markant bedring i vareeksporten. Det er også værd at bide mærke i at den negative udvikling gennem de seneste tre måneder har været drevet af et fald i eksporten til Europa (især af et stort fald i eksporten til Storbritannien). Med lidt skuffende signaler fra industriproduktionen og fra dankortomsætningen peger billedet således lige nu på at vi samlet kun vil opleve relativt moderat økonomisk vækst i 1. kvartal.

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark and The Netherlands

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-01-18

Danish Comment

2019-01-16

Morgenmelding Danmark

2019-01-03

Morgenmelding Danmark