Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentDet går lidt langsommere fremad i dansk økonomi

  1. BNP-indikatoren viste en vækst i dansk økonomi på 0,3% q/q i 1. kvartal
  2. Det var lidt stærkere end vores forventning om en vækst på 0,1% q/q
  3. Det er dog fortsat lidt mere afdæmpet vækst end hvad vi har været vant til de seneste år
Lidt mere afdæmpet vækst i dansk økonomi
Vi har netop fået tal for udviklingen i dansk økonomi i første kvartal, i form af den foreløbige BNP-indikator. Den viste en økonomisk fremgang på 0,3% q/q, som var en anelse stærkere end vores forventning om en vækst på 0,1% q/q. Der er dog stadig tale om en noget mere afdæmpet vækst end hvad vi har været vant til i de seneste år, og dermed ser det ud til at dansk økonomi har fulgt de opbremsningstendenser vi også har set mange andre steder rundt omkring i verden i årets første måneder.
Koldt vejr og industri bidrager
Der er ikke nogen underliggende detaljer omkring hvor væksten stammer fra, men det ser ud til at byggeriet og industrien har medvirket til den økonomiske fremgang. Endvidere har det kolde vejr i 1. kvartal også sat mere gang i varmeforbruget, som kan have givet et løft til privatforbruget, til trods for de svaghedstegn vi bl.a. har set i dankortomsætningen. Til gengæld har eksporten nok trukket noget ned i væksten, ikke mindst som følge af faldende søtransport, som også betyder at transporterhvervet bidrager negativt til væksten.
Vi venter fortsat moderat vækst
BNP-indikatoren har siden den blev introduceret i 2016 ikke altid været den bedste indikator for det endelige vækstresultat, og umiddelbart forventer vi fortsat en noget mere afdæmpet vækst når de mere detaljerede tal offentliggøres. Det betyder også, at vi har fået en lidt svag begyndelse på året, som vil påvirke det samlede vækstregnskab for 2018. Vi er dog fortrøstningsfulde med hensyn til at dansk økonomi vil fortsætte sin fremgang resten af året, men vi venter fortsat kun moderat vækst, og fastholder vores skøn om en vækst i år på 1,3%. Det skal dog understreges, at vores skøn er påvirket af den store patentbetaling som faldt i 1. kvartal sidste år, som alt andet lige dæmper væksten i år med 0,4%-point.

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark and The Netherlands

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-02-01

Danish Comment

2019-01-25

Danish Comment

2019-01-23

Fast Comment Denmark