Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentForårsstemning i industrien

  1. Ingen tegn på italiensk krise i industrien (endnu) - konjunkturbarometret stiger fra -1 til 4 i maj
  2. Servicesektoren skuffer lidt med uændret barometer på 9 i maj, men byggeriet vejrer også forårsluft med stigning fra -4 til -1
  3. Samlet set positive signaler for dansk økonomi, der peger på fortsat økonomisk vækst
Industrien overrasker positivt
Det er nok tvivlsomt hvor megen opmærksomhed de danske konjunkturbarometre vil få set i lyset af den betydelige markedsuro som de italienske politikere i øjeblikket kaster ud over de finansielle markeder. Alligevel er det dog værd at bemærke, at industrien herhjemme indtil videre ser ud til at ryste både den seneste mere negative udvikling i euroområdet samt den svage svenske krone af sig. Konjunkturbarometret i industrien steg således mod forventning fra -1 til 4 i maj, og nåede op på det næsthøjeste niveau siden 2014. Det var dog nok også for tidligt at vente at den italienske usikkerhed ville påvirke stemningen, og vi må se om det bliver tilfældet i næste måned, men for indeværende ser industrien altså ud til at være i fin form.
Servicesektoren halter lidt
Servicesektoren kunne dog ikke helt følge op på de gode nyheder fra industrien, hvor det i maj blev til et uændret konjunkturbarometer på 9. Vi havde ventet en stigning baseret på fremgangen i forbrugertilliden, og der er således kun signaler om moderat vækst i den store servicesektor. Byggesektoren vejrede imidlertid lidt mere forårsluft med en stigning fra -4 til -1.
Indtil videre går det fornuftigt nok
Samlet peger barometrene således på, at den lille afmatning vi så i årets første måneder forhåbentligt var af midlertidig karakter. Usikkerheden er dog steget noget på det sidste, og hvis det viser sig at den italienske syge bliver til en mere bredt funderet økonomisk krise, eventuelt via problemer i banksektoren, vil det også have negative konsekvenser for dansk økonomi. For indeværende beholder vi dog vores forventning om fortsat moderat økonomisk vækst herhjemme, og ser ikke anledning til at skulle ændre på vores vækstskøn for dansk økonomi.

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark and The Netherlands

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-01-22

Morgenmelding Danmark

2019-01-18

Danish Comment

2019-01-16

Morgenmelding Danmark