Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentLidt mere gang i dansk økonomi end ventet

  1. De foreløbige BNP-tal peger på en vækst på 0,4% q/q i 1. kvartal - lidt stærkere end ventet
  2. Bilsalget sikrer solid fremgang i privatforbruget, men investeringerne og eksporten halter
  3. Vi fastholder vores forventning om udsigten til fortsat moderat vækst i dansk økonomi om end årsvæksten nok har toppet
Ikke så skidt endda
Vi har lige fået de foreløbige mere detaljerede tal for den økonomiske vækst i dansk økonomi i 1. kvartal, og de var overordnet set på den fornuftige side. Økonomien voksede således med 0,4% q/q i 1. kvartal, hvilket var lidt mere end hvad BNP-indikatoren havde vist (0,3%) og vores forventning om en vækst på 0,2% q/q. Der er stadig tale om relativt moderat vækst, og Danmark ser ud til at have fulgt opbremsningstendenserne vi har set mange andre steder rundt omring i verden i 1. kvartal, blandt andet trukket af en trist udvikling i eksporten. Lagrene trak imidlertid 0,3%-point ud af væksten, hvilket peger på en underliggende stærkere økonomisk udvikling. Årsvæksten i BNP endte ganske vist på -0,5%, men det skyldes primært den store enkeltstående patentbetaling fra udlandet i 1. kvartal sidste år. Ser man bort fra denne var årsvæksten dog også relativt beskeden på 1,3%. Der er således fortsat et stykke vej op til både regeringens og vismændenes vækstskøn i år. For at regeringen skal komme i mål med deres prognose om en vækst på 1,9% i år (renset for patentbetalingen), skal kvartalsvæksten i gennemsnit ligge på over 0,6% i de resterende tre kvartaler af året. Det er ikke et urealistisk mål, men givet den aktuelle usikkerhed der hersker om ikke mindst situationen i Italien, samt vores forventninger om at den globale økonomiske vækst er ved at have toppet, fastholder vi vores skøn om en noget mere afdæmpet vækst i år i omegnen af 1,7% når renset for patentbetalingen (1,3% med patentbetaling). Og fremadrettet er det vores forventning at årsvæksten har passeret toppen i denne omgang.
Eksporten og investeringer skuffe- privatforbruget overrasker
Som nævnt var et de mest skuffende elementer i dagens tal udviklingen i eksporten, der faldt med 0,5% q/q i 1. kvartal - primært som følge af et fald i eksporten af tjenester. Det skal nok ses i lyset af den opbremsningstendens vi så den globale økonomi. Da importen samtidigt steg, betød det at nettohandlen med udlandet trak ned i væksten i 1. kvartal. Et andet skuffende element var udviklingen i erhvervsinvesteringerne, med et stort fald i de materielle investeringer. Den negative udvikling kommer på et forkert tidspunkt, da dansk økonomi har behov for produktivitetsfremmende investeringer for at fastholde os i den højkonjunktur som vi befinder os i nu, da flaskehalse og mangel på arbejdskraft ellers kan vise sig som en hæmsko for udviklingen. Det understreger, at der fortsat er behov for at forstærke rammevilkårene for virksomhedernes investeringer fra politisk side. Til gengæld steg boliginvesteringerne markant, som peger på et fortsat øget udbud af boliger, der især i de større byer kan medvirke til at tage noget af prispresset af boligmarkedet. Et lyspunkt i dagens tal var dog udviklingen i privatforbruget, der med en fremgang på 0,9% q/q steg langt mere end ventet. Især bilsalget viste sig fra en stærk side, som dog muligvis stadig skal ses som lidt efterveer efter problemerne med registreringsafgiften sidste efterår. Et afdæmpet privatforbrug har været årsagen til at den samlede vækst har været lidt afdæmpet det seneste år. Det er fornuftigt i den forstand at husholdningerne styrker deres balancer ved at have fokus på opsparing, men for at få mere gang i dansk økonomi kræves det nok, at privatforbruget fastholder et lidt stærkere momentum igennem året.

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark and The Netherlands

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-01-18

Danish Comment

2019-01-16

Morgenmelding Danmark

2019-01-03

Morgenmelding Danmark