Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentDet står sløjt til med vareeksporten

  1. Vareeksporten eksklusiv skibe, fly og brændstof skuffede igen med et fald på 2,0% m/m i april
  2. Importen faldt med 5,2% m/m, hvormed overskuddet på handelsbalancen steg til 6,0 mia. kr. - men af de 'forkerte' årsager
  3. Faldet i overskuddet på betalingsbalancen til bare 1,4 mia. kr. giver ikke anledning til bekymring - det var skibene, der gjorde det
Eksporten halter
Eksporten af varer eksklusiv skibe, fly og brændsel faldt med 2,0% m/m i april, hvilket var langt svagere end ventet. Dermed fortsætter den kedelige stime af nyheder på eksportfronten, hvor vareeksporten nu er faldet 6 måneder i træk. Udviklingen i eksporten følger dermed fint trop med signalerne om en opbremsning i det globale økonomiske momentum, men det er dog alligevel en noget mere skuffende udvikling end forventet trods de svagere signaler vi har set fra især euroområdet i den første del af året. Det er også muligt at den stærkere danske krone over for bl.a. den svenske krone har spillet ind - eksporten til Sverige er faldet med 2,4% i perioden fra februar til april i forhold til den foregående tre måneders periode. Eksporten til UK er også ramt, hvor brexit-relaterede svagheder kan spille ind, med et fald i eksporten på hele 5,1% over de seneste tre måneder. Den svage eksportudvikling giver ikke den bedste start på 2. kvartal, og der er da også stadig usikkerhedsmomenter på den globale front, der kan spille negativt ind på eksportudviklingen. Vores forventning er dog fortsat, at den faldende tendens vi har set i den første del af 2018 ikke vil fortsætte. Da importen af varer eksklusiv skibe og fly samtidigt faldt med hele 5,2% m/m, betød det imidlertid at overskuddet på handelsbalancen kom ud med den ventede stigning til 6,0 mia. kr. i april - men altså af de 'forkerte' årsager.
Betalingsbalancen styrtdykker - men ingen panik
Overskuddet på betalingsbalancen overraskede også, med et fald fra 11,7 til bare 1,4 mia. kr. i april - det laveste månedlige overskud siden september 2009. Normalt ville en sådan udvikling havde givet anledning til lidt rynkede pandebryn. Det svage resultat skal dog primært tilskrives store investeringer i skibe, som trak skibsimporten op på hele 9 mia. kr. i april. Bemærk at handlen med skibe indgår i betalingsbalancen men ikke i udenrigshandelsstatistikken som beskrevet ovenover. Den ekstraordinært store skibsimport betød, at der ikke var noget overskud på varebalancen i april, mod et overskud på 7,6 mia. kr. måneden før. Tjenestebalancen faldt dog også, men da der formentligt er tale om et midlertidigt løft i skibsinvesteringerne, vil vi formentligt se et kraftigt rebound i overskuddet på betalingsbalancen igen i næste måned. Alt andet lige ville det dog ikke være helt skidt med et noget lavere overskud på betalingsbalancen, da det kunne være et signal om øgede investeringer i dansk økonomi.

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark and The Netherlands

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-02-26

Morgenmelding Danmark

2019-02-25

Fast Comment Denmark

2019-02-25

Danish Comment