Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentDanske nøgletal i uge 33: Væksten gearer yderligere ned

  1. Tirsdagens foreløbige BNP-indikator for 2. kvartal ventes at vise en afdæmpet vækst på 0,2% i forhold til kvartalet før
  2. Vi vil holde øje med tegn på øget lønpres i onsdagens lønstatistik for 2. kvartal fra Dansk Arbejdsgiverforening
Privatforbruget skal trække væksten i 2. kvartal (tirsdag)
Tirsdagens foreløbige BNP-indikator for 2. kvartal ventes at vise en økonomisk vækst i omegnen af 0,2% q/q. Dermed er der tale om en yderligere neddrosling af aktivitetsniveauet efter at økonomien voksede med 0,4% q/q i årets tre første måneder. Vi får ingen detaljer omkring vækstsammensætningen med offentliggørelsen - der må vi vente til d. 31. august. Vores forventning er imidlertid, at samhandlen med udlandet ikke vil have bidraget til den økonomiske vækst, med en svag udvikling i både eksporten af varer og tjenester. Modsat vil importen formentligt blive løftet af en øget investering i skibe - hvilket dog i det samlede vækstregnskab vil blive opvejet i investeringskomponenten. Vi venter at byggeinvesteringerne er faldet lidt tilbage igen efter en overraskende stor stigning i 1. kvartal, og både det offentlige forbrug og de offentlige investeringer ventes at have udviklet sig mere eller mindre fladt. Dermed skulle den primære vækstmotor gerne være privatforbruget, som bl.a. afspejlet i den næststørste kvartalsvise stigning i detailsalget siden finanskrisen. Dog er bilsalget faldet tilbage igen, som formentligt også vil holde væksten i privatforbruget lidt i skak. Indtrykket af en afdæmpet vækst bekræftes også af udviklingen i industriproduktionen. I 2. kvartal blev det således til en fremgang i produktionen på bare 0,6% i forhold til kvartalet før, hvilket er en opbremsning i forhold til væksten i 1. kvartal på 1,3% q/q. Alt andet lige indikerer det, at industrien har bidraget mindre til den samlede økonomiske vækst i 2. kvartal, jf. figur.
Stigende lønpres? (onsdag)
Onsdagens opgørelse af lønudviklingen i 2. kvartal fra DA kan give et fingerpeg om hvorvidt de signaler om mangel på arbejdskraft er begyndt at give anledning til et øget lønpres. Indtil videre har lønstigningstakten holdt sig relativt afdæmpet, men stramninger på arbejdsmarkedet slår som regel først igennem med en vis forsinkelse på løndannelsen, jf. figur, som indikerer en vis risiko for at lønstigningstakten snarligt kan begynde at stige. For indeværende venter vi dog ikke, at lønningerne vil begynde at stikke af for alvor, men vi venter dog en stigning i lønstigningstakten på DA-området fra 2,3% y/y til 2,4% y/y i 2. kvartal.

 
Source: Macrobond


Source: Macrobond


Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-02-26

Morgenmelding Danmark

2019-02-25

Fast Comment Denmark

2019-02-25

Danish Comment