Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentDanske nøgletal - uge 38: Global uro rammer forbrugertillid

  1. Forbrugertilliden, der kommer torsdag, ventes at være faldet fra 7,8 til 7,0 i september
  2. Fredagens tal for lønmodtagerbeskæftigelsen ventes at vise en lille opbremsning i fremgangen i juli
Forbrugertillid trækker yderligere ned (torsdag)
Forbrugertilliden, som vi får tal for torsdag, er faldet de seneste to måneder efter et løft i foråret forbindelse med at storkonflikten på arbejdsmarkedet blev afblæst. Vi venter, at den lidt mere negative udvikling er fortsat i september, hvor uro på de finansielle markeder ses at have vejet på optimismen. Endvidere ses højere benzinpriser også at have kunne bidrage til en mindre optimisme, til trods for at inflationen overordnet set fortsat er lav. En simpel model baseret på udviklingen i benzinpriserne samt på aktiemarkederne peger således på, at korrektionen oven på løftet i foråret ikke er helt overstået endnu, jf. figur. Vi venter på den baggrund et fald i forbrugertilliden fra 7,8 til 7,0 i september. Vores forventning om et fald i forbrugertilliden understøttes også af den seneste tids mere afdæmpede signaler om udvikling på lejlighedsmarkederne i de større byer. Omvendt udvikler arbejdsmarkedet sig fortsat stærkt og renterne er lave som stadig holder hånden under optimismen i husholdningerne. Trods det ventede fald er indtrykket af forbrugertilliden således, at den stadig udvikler sig stort set stabilt omkring det relativt solide niveau vi har set over det seneste år.
Beskæftigelsesvæksten bremser lidt op (fredag)
Lønmodtagerbeskæftigelsen har udviklet sig meget solidt de seneste måneder, hvor det i 2. kvartal blev til en stigning på 12.1000 personer. Fremadrettet er vi dog fortsat af den opfattelse, at det kan det blive svært at opretholde en så stor fremgang i beskæftigelsen i takt med at arbejdsmarkedet strammer til. I kombination med at vi har set en opbremsning i den økonomiske vækst venter vi, at beskæftigelsesvæksten vil aftage en smule til omkring 3.000 personer i juli, når tallet offentliggøres fredag. Det er dog fortsat en solid beskæftigelsesvækst, som vil fortsætte med at ligge pres på virksomhedernes problemer med at skaffe arbejdskraft med risiko for yderligere acceleration i lønvæksten.


Source: Macrobond

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-02-26

Morgenmelding Danmark

2019-02-25

Fast Comment Denmark

2019-02-25

Danish Comment