Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentDanske nøgletal - uge 41: Et sidste hurra for eksporten?

  1. Tirsdagens tal for vareeksporten ventes at vise en stigning på tæt på 3% m/m i august. Vi venter uændret import, hvormed overskuddet på handelsbalancen ses at stige fra 7,4 til 9 mia. kr.
  2. Overskuddet på betalingsbalancen ventes også at være stegt fra 14,4 til 15,5 mia. kr. i august
  3. Forbrugerpriserne, der kommer onsdag, ventes at være steget med 0,1% m/m i september, som holder årsstigningstakten uændret på 1,0%
Medvind til eksporten (tirsdag)
Efter et fald i vareeksporten eksklusiv skibe, fly og brændsel i juli venter vi at der er kommet en god del mere medvind i august. Trods de lidt svagere signaler fra flere af vores større samhandelslande og en opbremsning i den globale handel på det seneste var der således god fart på Industriens omsætning på eksportmarkederne i august, jf. figur 1, og på den baggrund venter vi en stigning i tirsdagens opgørelse af vareeksporten i omegnen af 3% m/m. Det vil efterlade et fornuftigt billede af udviklingen indtil videre i 3. kvartal, og giver forhåbninger om, at eksporten kan have bidraget positivt til væksten i modsætning til den noget skuffende udvikling i første halvår. Spørgsmålet er dog fortsat hvor længe eksporten kan fastholde de positive takter set i lyset af de mange usikkerhedsmomenter der pt. er på den globale front. Vareimporten ventes at have udviklet sig mere eller mindre fladt i august indikerende en lidt mere afdæmpet indenlandsk efterspørgsel. Dermed ventes overskuddet på handelsbalancen at være trukket i vejret fra 7,4 til 9,0 mia. kr. Overskuddet på betalingsbalancen ventes ligeledes at være steget fra 14,4 til 15,5 mia. kr. i august, primært som følge af det større bidrag fra varebalancen.
Uændret lav Inflation (onsdag)
Forbrugerpriserne har de seneste måneder været lidt forstyrret af store udsving i især priserne på charterrejser og på leje af sommerhuse. Især sidstnævnte ventes fortsat at sætte sit præg på udviklingen i september, hvor vi venter et større tilbagefald efter de kraftige lejestigninger hen over sommeren. Det opvejes dog af stigende fødevarepriser efter et overraskende stort fald i august, ligesom sæsonbestemte stigninger i tøjpriserne også vil have trukket op i priserne i september. Samlet venter vi en lille stigning i forbrugerpriserne på 0,1% m/m i september, når tallene offentliggøres onsdag. Får vi ret vil det fastholde årsstigningstakten i forbrugerpriserne på 1,0%, hvor et mindre negativt bidrag til den overordnede inflation fra fødevarepriserne opvejes af et fald i bidraget fra benzinpriserne. Det samlede indtryk er således stadig af et meget afdæmpet prispres i dansk økonomi, hvor inflationen ligger et godt stykke under udviklingen i euroområdet opgjort ved det harmoniserede forbrugerprisindeks, jf. figur 2. Den store forskel til euroområdet skyldes især en stor divergens i udviklingen i fødevarepriserne, som er faldet i Danmark, men steget i euroområdet, samt at stigende energipriser som oftest giver anledning til større prisstigninger i andre lande end Danmark. Vi venter dog, at inflationen i Danmark vil begynde at komme mere i tråd med udviklingen i euroområdet over det kommende år, på linje med den langsigtede historiske tendens.


Source: Macrobond

 


Source: Macrobond

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-02-26

Morgenmelding Danmark

2019-02-25

Fast Comment Denmark

2019-02-25

Danish Comment