Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentDanske nøgletal - uge 46: Fokus på lønvæksten

  1. Forbrugerpriserne, der kommer mandag, ventes at være steget med 0,2% m/m i oktober, som trækker årsstigningstakten på fra 0,6% til 0,7%
  2. Torsdagens foreløbige BNP-indikator for 3. kvartal ventes at vise fortsat afdæmpet vækst på 0,2% i forhold til kvartalet før
  3. Vi vil holde øje med tegn på om lønpresset tager yderligere til i fredagens lønstatistik for 3. kvartal fra Dansk Arbejdsgiverforening
Stadig meget afdæmpet inflation (mandag)
Inflationen opgjort som årsstigningstakten i forbrugerpriserne dykkede markant i september, især trukket ned af lavere priser på benzin og sommerhusleje. Med en inflation på bare 0,6% er indtrykket fortsat af et meget afdæmpet prispres i dansk økonomi, og det billede ventes ikke for alvor at have ændre sig i oktober. Stigende priser på opvarmning af huse og på boligudstyr og -tjenester ventes således delvist opvejet af lavere fødevarepriser og lavere priser på flyrejser. Alt i alt ventes forbrugerpriserne at være steget med 0,2% m/m, når tallene offentliggøres mandag. Det vil dog kun trække årsstigningstakten i forbrugerpriserne marginalt i vejret til 0,7%, hvormed inflation i Danmark stadig ligger et godt stykke under udviklingen i euroområdet. Sammen med den stigende lønstigningstakt efterlader det indtrykket af solid fremgang i reallønnen for husholdningerne, jf. figur 1.
Afdæmpet vækst i 3. kvartal (torsdag)
Torsdagens foreløbige BNP-indikator for 3. kvartal ventes at have begrænset relevans, da Danmarks Statistik først ved offentliggørelsen af de mere detaljerede nationalregnskabstal d. 30/11 vil have inkorporeret de store nylige revisioner i den kvartalsmæssige statistik. I det hele taget har nationalregnskabet som indikator for tilstanden i dansk økonomi mistet yderligere troværdighed efter forrige ugers store oprevideringer af væksten bagud i tiden. Skal vi alligevel komme med et bud på BNP-væksten i 3. kvartal, så venter vi fortsat afdæmpet vækst i omegnen af 0,2% q/q. Et fald i bilsalget og reduceret energiforbrug ventes at have holdt væksten i privatforbruget nede, og industriproduktionen har udviklet sig på linje med udviklingen i 3. kvartal, så vi venter ikke noget øget bidrag til væksten herfra, jf. figur 2. Endvidere venter vi også, at den dårlige høst som følge af den varme sommer vil trække ned i væksten. Vi ser således den primære årsag til den beskedne fremgang stamme fra nettoeksporten, trukket af en lidt overraskende stor fremgang i tjeneste eksporten. Vores ventede fald i importen skyldes dog primært de store engnags skibsinvesteringer i 2. kvartal, som også betyder, at de faste erhvervsinvesteringer vil være faldet markant. Men som sagt er tallet omgærdet af endnu større usikkerhed end normalt.
Fortsætter lønpresset? (Fredag)
At arbejdsmarkedet er strammet til efter de seneste års markante fremgang i beskæftigelsen er vist ikke nogen hemmelighed, men indtil for nyligt var det svært at få øje på nogen mærkbar afsmittende effekter på løndannelsen. Det billede ændrede sig dog i 2. kvartal, hvor Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) tal for stigningen i lønomkostningerne sprang i vejret fra 2,3% til 2,6% y/y - den højeste lønstigningstakt siden 2009. Vi har længe gået og ventet på, at det stramme arbejdsmarked og problemerne med mangel på arbejdskraft skulle begynde at slå igennem i løntallene, og derfor bliver den nye runde lønstatistik for 3. kvartal, der kommer fredag, også interessant at følge. Overordnet set er det ikke unormalt, at der går en vis periode fra at arbejdsmarkedet begynder at stramme til før end at lønningerne begynder at stige, og udviklingen i 2. kvartal indikerer, at vi måske kan have nået det vendepunkt. Som udgangspunkt venter vi kun en lille stigning i lønvæksten til 2,7% y/y i 3. kvartal, men der er dog mange indikatorer, der peger på yderligere lønacceleration i den kommende tid, jf. figur 3.


Source: Macrobond

 


Source: Macrobond


 


Source: Macrobond

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-02-26

Morgenmelding Danmark

2019-02-25

Fast Comment Denmark

2019-02-25

Danish Comment