Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentDansk økonomi var et europæisk powerhouse i 3. kvartal

  1. BNP-væksten var på stærke 0,7% q/q i 3. kvartal
  2. Dansk økonomi viste sig dermed som et 'powerhouse' i det europæiske billede, hvor vores større naboer oplevede økonomisk tilbagegang
  3. Vi mener dog stadig, at væksttoppen er bag os, og ser væksten aftage igennem 2019
Solid vækst i 3. kvartal
Hvis man skal tage de foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal for troende - hvilket måske er en anelse mere udfordret i disse tider - så var dansk økonomi et powerhouse i det europæiske billede i 3. kvartal. BNP-væksten var således på hele 0,7% q/q, som står i skærende kontrast til den mere negative udvikling vi så blandt flere af vores større nabolande, hvor det blandt andet blev til økonomisk tilbagegang i både Tyskland og Sverige. Den stærke vækst i Danmark i 3. kvartal tegner således et fornuftigt billede af styrken i dansk økonomi efter en svag udvikling i 1. halvår, hvor nettoeksporten tegner sig som den store vækstmotor. Trods de overraskende stærke væksttal, hvor den varme sommer ikke havde den store negative effekt som vi havde regnet med, er det dog fortsat vores forventning, at vi har lagt væksttoppen bag os. Samlet for 2018 vil væksten fortsat fremstå svag, og kommer næppe over 1%, men det skyldes dog en stribe midlertidige forhold. Renset for disse vil der imidlertid også være tale om lavere vækst end i 2017, og vi venter at væksten gradvist vil aftage yderligere i 2019 i takt med at den globale økonomi køler ned. For indeværende er der også fortsat tale om store risici for væksten i nedadgående retning, mens problemer med mangel på arbejdskraft på den kortere bane også ses som en udfordring. Bruttoledigheden faldt dog mindre end ventet i oktober, men beskæftigelsen steg ifølge nationalregnskabet med yderligere 9.000 personer i 3. kvartal.
Eksporten trækker igen - boliginvesteringer falder
Den afdæmpede vækst vi så i 1. halvår kunne især tilskrives en meget skuffende udvikling i eksporten, hvorfor det bestemt var glædeligt, at denne komponent igen udviklede sig mere fornuftigt i 3. kvartal, med en stigning på 1,6% q/q. Bidraget fra nettoeksporten blev yderligere forstærket af et markant fald i importen, der dog primært skyldes et fald i skibsinvesteringerne efter et markant løft i disse i 1. halvår. Dette har dog ikke den store effekt på BNP-væksten, da det modregnes i et fald i investeringerne. Men selv renset for disse skibsinvesteringer var der tale om en svagere vækst i importen på 0,2% q/q, som altså betyder at nettoeksporten vendte tilbage som trækkraft for dansk økonomi. Det var dog lidt trist at virksomhederne investeringer ex. skibe ikke formåede at vokse i 3. kvartal, som nok giver lidt malurt i bægret til det ellers stærke overordnede væksttal. Endvidere fik vi også de første signaler om en mere afdæmpet udvikling på boligmarkedet med et fald i boliginvesteringerne på 1,0% q/q, efter at disse ellers har været et stærkt fundament for væksten gennem længere tid. Privatforbruget udviklede sig også på den afdæmpede side, hvor det især var et fald i bilsalget der trak ned. Positivt var det dog, at lagrene ikke voksede som vi ellers havde ventet det.

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-02-26

Morgenmelding Danmark

2019-02-25

Fast Comment Denmark

2019-02-25

Danish Comment