Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentDanske nøgletal - uge 50: Lav inflation holder rentespænd nede

  1. Forbrugerpriserne, der kommer mandag, ventes at være faldet med 0,4% m/m i september, som trækker inflationen ned fra 0,8% til 0,7%
  2. Mandagens tal for vareeksporten ventes at vise en stigning i omegnen af 1% m/m i oktober. Importen ventes dog at stige mere, hvormed overskuddet på handelsbalancen ses at aftage fra 5,3 til 5,0 mia. kr.
  3. Overskuddet på betalingsbalancen ventes også at være faldet fra 12,3 til 11,5 mia. kr. i oktober
Inflationen er stadig usædvanligt lav (mandag)
Inflationen opgjort som årsstigningstakten i forbrugerpriserne har gennem længere tid været bemærkelsesværdigt lav i Danmark. og det har været svært at få øje på noget markant prispres i dansk økonomi, til trods for et strammere arbejdsmarked. Opgjort ved det såkaldte harmoniserede forbrugerprisindeks havde Danmark således i oktober den laveste inflation i EU for tredje måned i træk. Det er især lavere prisstigninger på fødevarer samt på brændstof og fjernvarme der har bidraget til den relativt lavere inflation i Danmark. Billedet af usædvanligt lav inflation venter vi ikke har ændret sig i november, når de friske forbrugerpristal offentliggøres mandag. Her ventes lavere energi- og fødevarepriser samt udsalg i forbindelse med Black Friday at have trukket forbrugerpriserne ned med 0,4% m/m, som trækker årsstigningstakten ned fra 0,8% til 0,7%. Som følge af at energipriser vægter tungere i det harmoniserede forbrugerprisindeks ventes faldet her at have været 0,5% m/m, som vil trække den EU-harmoniserede inflation ned fra 0,7% til 0,5% i november - i euroområdet var inflationen til sammenligning 2,0%. Den usædvanligt lave inflation i Danmark er formentligt blandt årsagerne til at forskellen i de lange renter over for Tyskland har bevæget sig ned i negativt territorium, jf. figur 1. Det er stadig vores forventning, at inflationen i Danmark vil begynde at komme mere i tråd med udviklingen i euroområdet over det kommende år, på linje med den langsigtede historiske tendens, som dermed også burde lægge et lille ekstra pres opad på de danske obligationsrenter.
Lidt medvind til eksporten (mandag)
Efter fald i vareeksporten eksklusiv skibe, fly og brændsel i både august og september venter vi at der kommet lidt mere gang i salget af varer til udlandet i oktober. Ganske vist har signalerne fra flere af vores større samhandelslande været på den svage side, og der hersker en øget usikkerhed om den globale økonomis styrke, men industriens omsætning på eksportmarkederne udviklede sig fornuftigt i oktober, jf. figur 2. På den baggrund venter vi en stigning i mandagens opgørelse af vareeksporten i omegnen af 1% m/m. Vareimporten ventes imidlertid at være steget med i omegnen af 2% m/m efter et stort fald måneden før, hvormed overskuddet på handelsbalancen ses at være faldet en smule fra 5,3 til 5,0 mia. kr. Overskuddet på betalingsbalancen ventes ligeledes at være faldet fra 12,3 til 11,5 mia. kr. i november, primært som følge af et mindre bidrag fra varebalancen.


Source: Macrobond

 


Source: Macrobond

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-02-26

Morgenmelding Danmark

2019-02-25

Fast Comment Denmark

2019-02-25

Danish Comment