Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentDanske nøgletal - uge 9: Tegn på afmatning efter stærk vækst i 4. kvartal

  1. Detailsalget ventes at være faldet med 0,5% m/m i januar
  2. Stigende lagre og færre ordrer giver negativt pres på industriens konjunkturbarometer i februar
  3. BNP-væksten var overraskende stærk i 4. kvartal, formentligt holdt oppe af lagre og nettoeksport
Forbrugertillid peger på forsigtige forbrugere (mandag)
Vi venter at detailsalget, der kommer mandag, vil være faldet med 0,5% m/m i januar efter et fald måneden før på 0,6%. Mens faldet i december nok til en vis grad kan tilskrives den såkaldte Black Friday effekt, ses udviklingen i januar i højere grad at være præget af en større grad af tilbageholdenhed i privatforbruget. Det baserer vi især på den seneste tids mere negative udvikling i forbrugertilliden, der som oftest har en tæt sammenhæng med udviklingen i detailsalget, jf. figur 1.
Færre ordrer og stigende lagre presser industrien (onsdag)
Stemningen i industrien led et knæk omkring årsskiftet, og industriens konjunkturbarometer ligger aktuelt på det svageste niveau siden maj 2017, om end der stadig er tegn på en vis modstandskraft i forhold til de mere negative signaler vi har fået fra flere af Danmarks større samhandelspartnere. Indtil videre har det været fortsat høje forventninger til produktionen, der har begrænset nedturen, men det billede venter vi har ændret sig i februar. Således er virksomhedernes vurdering af lagrenes størrelse steget til det højeste niveau i 3 år, og de globale svagheder betyder også, at ordrebøgerne er skrumpet ind de seneste måneder. Stigende lagre og færre ordrer er ikke de bedste nyheder for den fremadrettede produktion, og vi venter derfor et fald i produktionsforventningerne, jf. figur 2, som ses trække industribarometret ned fra -5 til -7 i februar, når tallet kommer onsdag. Baseret på den seneste tids skuffende udvikling i forbrugertilliden, jf. figur 3, venter vi også et fald i stemningen i servicesektoren fra 10 til 7 i februar. Byggesektorens barometer ventes også at være faldet fra -1 til -4, hvor den seneste tids opbremsning i aktiviteten på lejlighedsmarkederne i de større byer ses at skabe uro. Samlet ventes udviklingen således at pege på en noget svagere økonomisk aktivitet her i begyndelsen af det nye år efter den tilsyneladende stærke økonomiske fremgang i andet halvår 2018.
Overraskende stærk vækst i 4. kvartal (torsdag)
Torsdag får vi den første mere detaljerede opgørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal, efter at den foreløbige BNP-indikator viste en overraskende stærk vækst på 0,8% q/q. Selv om vi venter, at de mere detaljerede BNP-tal vil vise en lidt lavere vækst på 0,7% q/q i 4. kvartal, er der således på overfalden ikke umiddelbart tegn på, at afmatningen i den globale økonomi har haft nogen nævneværdig effekt på den danske realøkonomi. Vi venter dog, at det underliggende billede af tilstanden i økonomien vil være mindre gunstigt. Nettoeksporten ser ud til at være en store bidragsyder til fremgangen, som blandt andet understreger, at sammensætningen af den danske eksport er mindre følsom over for de globale konjunkturer, men givet de fortsatte svagheder i den globale efterspørgsel er det dog tvivlsomt om dette kan fastholdes i det nye år. Endvidere er der ikke meget, der tyder på, at hverken investeringerne, med bl.a. et forventet fald i boliginvesteringerne, eller privatforbruget har bidraget meget til væksten i årets sidste måneder. I stedet venter vi, at den høje vækst i vid udstrækning også har været trukket af lageropbygning, som indikeret af stigningen i industriens vurdering af deres færdigvarelagre til det højeste niveau i 3 år, jf. figur 4. Hvis stigningen i lagrene har været ufrivillig som følge af et større fald i efterspørgslen end regnet med, peger det på svagere vækst i den første del af 2019, som også indikeret af den seneste tids faldende trend i konjunkturbarometrene. Bruttoledigheden ventes dog at være faldet en smule yderligere i januar, om end ledighedsprocenten ses uændret på 3,8%.


Source: Macrobond

 


Source: Macrobond


 


Source: Macrobond


 


Source: Macrobond

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-10-09

Morgenmelding Danmark

2019-02-26

Morgenmelding Danmark

2019-02-25

Fast Comment Denmark