Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentSløj start på året for butikssalget

  1. Detailsalget faldt som ventet med 0,3% m/m i januar
  2. Salget blev samtidigt nedjusteret i både november og december
  3. Skidt begyndelse på året og forbrugertilliden peger på fortsat forsigtighed i forbruget
Detailsalget faldt i januar
Friske tal fra Danmarks Statistik bekræftede vores forventning om, at danskernes købelyst ikke er helt oppe at ringe lige for øjeblikket. Således faldt detailsalget med 0,3% m/m i januar, hvilket ikke var langt fra vores forventning om et fald på 0,5% m/m. Det lidt kedelige billede fik yderligere næring fra en nedjustering af salget i både november og december. Hermed er der tale om at detailsalget nu er faldet i 3 ud af de seneste fire måneder. Det var især tøjsalget der trak ned i januar, hvor det blev til et fald på 1,8% m/m, men også salget af fødevarer udviklede sig dog negativt, med en tilbagegang på 0,4% m/m.
Forsigtighed præger forbruget
Den vigende trend i detailsalget kommer til trods for, at forudsætningerne for husholdningerne ser relativt fornuftige ud. Selv om inflationen steg i januar udvikler reallønnen sig fortsat positivt, beskæftigelsen fortsætter med at stige og renterne er fortsat lave. Den vigende tendens i forbruget er dog godt i tråd med den større grad af forsigtighed der trods alt har præget forbrugerne siden finanskrisen, og som formentligt er blevet forstærket af den seneste tids uro på de finansielle markeder og stigende bekymringer om dansk økonomis fremtid, som får forbrugerne til at holde pengene endnu tættere til kroppen. Det er en tendens vi kan se i forbrugertilliden, der har været faldende siden sommeren sidste år, og som peger på fortsat forsigtighed blandt forbrugerne i den kommende tid, jf. figur.


Source: Macrobond

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-10-09

Morgenmelding Danmark

2019-02-26

Morgenmelding Danmark

2019-02-25

Fast Comment Denmark