Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Dansk Konjunkturprognose

Konjunkturprognose Danmark — Længere ind i opsvinget

Global slutspurt med fartbump på vejen
Den globale vækst har holdt sig oppe gennem 2017. De største økonomier vokser i et tempo, der langsomt, men sikkert, reducerer den ledige kapacitet. Vi forventer, at den robuste vækst vil fortsætte i de kommende kvartaler, men forudser, at en opbremsning i den globale vækst er på vej i 2019, primært trukket af en forværring af de finansielle betingelser i USA. Opbremsningen vil føre til en langsommere stramning af de globale monetære forhold.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Opsvinget ved at være slut — Makroprognosen Juni 2017

Opsvinget ved at være slut

• USA på vej mod recession i 2019
• Europa stærkere i år, opbremsning næste år
• Det afdæmpede danske opsving fortsætter året ud
• Renterne topper på et lavt niveau

Bjarke Roed-Frederiksen, Senior Economist | bjro03@handelsbanken.dk

Konjunkturudsigt Danmark — I kløerne på globale usikkerheder

Signifikante revisioner af nationalregnskabet har efterladt et mere positivt billede af det øko-nomiske opsving, som endda tog noget til i styrke sidste år. Vi har opjusteret vores forventnin-ger til BNP-væksten for indeværende og næste år, men venter fortsat, at fremgangen i dansk økonomi fremadrettet vil være afdæmpet i forhold til før finanskrisen bl.a. som følge strukturel-le udfordringer for vækstpotentialet. Fremadrettet venter vi også, at en moderation i væksten i privatforbruget samt især accelererende svagheder blandt flere af Danmarks største samhan-delslande vil bremse opsvinget.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Konjunkturudsigt Danmark — Produktivitetskrise

Dansk økonomi var i recession igen i 2. halvår 2015, men rettede sig i den første del af 2016. Opsvinget ser dog fortsat skrøbeligt ud. Udsigten til lavere vækst blandt flere af Danmarks største samhandelslande, aftagende medvind for privatforbruget samt afdæmpet investeringsaktivitet medfører, at den økonomiske vækst ikke ventes at tage til over de kommende år. Endvidere er vækstpotentialet for dansk økonomi hæmmet af den meget svage udvikling i produktiviteten.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Konjunkturudsigt Danmark — Fanget i lavvækstkrise

Det moderate økonomiske opsving gik i stå i den anden halvdel af 2015, og der er aktuelt ingen tegn på, at økonomien har fået fart på igen i den første del af i år. Det bliver således mere og mere tydeligt, at Danmark er fanget i en lavvækstkrise uden nogen åbenbare drivkræfter, der kan bryde stilstanden. Vi har nedrevideret vores allerede afdæmpede vækstforventninger til 2016, og bedringen på arbejdsmarkedet ventes at begynde at ebbe ud. I de kommende år ses muligheden for et stærkere økonomisk opsving at være begrænset af lav vækst i produktiviteten og i investeringerne, husholdningernes fokus på nedbringe gæld samt de usikre udsigter for den globale økonomi, hvor især sidstnævnte medfører, at risiciene for indeværende er på nedsiden.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Konjunkturudsigt Danmark — Fra medvind til modvind

Efter en lang periode med uafbrudt økonomisk fremgang, må vi konstatere, at dampen er gået lidt af dansk økonomi på det seneste. På den korte bane ser vi modvinde fra en opbremsning i kreditgivningen, lagerkor-rektion samt en stramning af finanspolitikken. På den længere bane ser vi potentialet for økonomisk vækst være begrænset af en svag udvikling i produktiviteten og i investeringerne, den høje gæld i husholdningerne samt usikre udsigter for den globale økonomi. På den positive side ventes renterne at forblive lave i lang tid.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk