Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Dansk Konjunkturprognose

Opsvinget ved at være slut — Makroprognosen Juni 2017

Opsvinget ved at være slut

• USA på vej mod recession i 2019
• Europa stærkere i år, opbremsning næste år
• Det afdæmpede danske opsving fortsætter året ud
• Renterne topper på et lavt niveau

Bjarke Roed-Frederiksen, Senior Economist | bjro03@handelsbanken.dk

Konjunkturudsigt Danmark — I kløerne på globale usikkerheder

Signifikante revisioner af nationalregnskabet har efterladt et mere positivt billede af det øko-nomiske opsving, som endda tog noget til i styrke sidste år. Vi har opjusteret vores forventnin-ger til BNP-væksten for indeværende og næste år, men venter fortsat, at fremgangen i dansk økonomi fremadrettet vil være afdæmpet i forhold til før finanskrisen bl.a. som følge strukturel-le udfordringer for vækstpotentialet. Fremadrettet venter vi også, at en moderation i væksten i privatforbruget samt især accelererende svagheder blandt flere af Danmarks største samhan-delslande vil bremse opsvinget.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Konjunkturudsigt Danmark — Produktivitetskrise

Dansk økonomi var i recession igen i 2. halvår 2015, men rettede sig i den første del af 2016. Opsvinget ser dog fortsat skrøbeligt ud. Udsigten til lavere vækst blandt flere af Danmarks største samhandelslande, aftagende medvind for privatforbruget samt afdæmpet investeringsaktivitet medfører, at den økonomiske vækst ikke ventes at tage til over de kommende år. Endvidere er vækstpotentialet for dansk økonomi hæmmet af den meget svage udvikling i produktiviteten.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Konjunkturudsigt Danmark — Fanget i lavvækstkrise

Det moderate økonomiske opsving gik i stå i den anden halvdel af 2015, og der er aktuelt ingen tegn på, at økonomien har fået fart på igen i den første del af i år. Det bliver således mere og mere tydeligt, at Danmark er fanget i en lavvækstkrise uden nogen åbenbare drivkræfter, der kan bryde stilstanden. Vi har nedrevideret vores allerede afdæmpede vækstforventninger til 2016, og bedringen på arbejdsmarkedet ventes at begynde at ebbe ud. I de kommende år ses muligheden for et stærkere økonomisk opsving at være begrænset af lav vækst i produktiviteten og i investeringerne, husholdningernes fokus på nedbringe gæld samt de usikre udsigter for den globale økonomi, hvor især sidstnævnte medfører, at risiciene for indeværende er på nedsiden.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Konjunkturudsigt Danmark — Fra medvind til modvind

Efter en lang periode med uafbrudt økonomisk fremgang, må vi konstatere, at dampen er gået lidt af dansk økonomi på det seneste. På den korte bane ser vi modvinde fra en opbremsning i kreditgivningen, lagerkor-rektion samt en stramning af finanspolitikken. På den længere bane ser vi potentialet for økonomisk vækst være begrænset af en svag udvikling i produktiviteten og i investeringerne, den høje gæld i husholdningerne samt usikre udsigter for den globale økonomi. På den positive side ventes renterne at forblive lave i lang tid.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Konjunkturudsigt Danmark — Bliver det ikke bedre?

Efter en længere periode med kontinuer økonomisk fremgang blev stemningen omkring udsigterne for dansk økonomi meget positive i løbet af den første del af året. Økonomien ramte imidlertid et blødt punkt i 2. kvartal og vi forventer fortsat, at opsvinget vil være afdæmpet og skrøbeligt, ikke mindst som følge af at medvindene fra en svagere kronekurs og lav inflation vil aftage når vi bevæger os ind i 2016. Lav produktivitetsvækst, manglende investeringslyst, høj gæld i husholdningerne og usikre udsigter for den globale økonomi ses som yderligere begrænsninger for en stærkere genopretning af økonomien. Vi har nedjusteret vækstudsigterne en smule i vores nye prognose, hvor vi nu venter en økonomisk vækst tættere på 1% i år mod tidligere tættere på 1,5%. For 2016 og 2017 venter vi fortsat en økonomisk vækst omkring de 1%.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk