Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Finland

Fast Comment Finland — Industrial output continues to trend higher

  1. Industrial production increased by 3.7 percent y-o-y in November
  2. Broad-based recovery
  3. Outlook for 2017 clearly brighter

Janne Ronkanen, Economist | jaro06@handelsbanken.se

Fast Comment Finland — Unemployment rate 8.7 percent in November

  1. Unemployment rate (SA) 8.7 percent in November
  2. The number of unemployed remained almost stable
  3. Long-term unemployment continues to grow

Janne Ronkanen, Economist | jaro06@handelsbanken.se

Markkinakatsaus — USA:n talous vaarassa ylikuumentua

Epävarmuus Trumpin talouspoliittisesta ohjelmasta on vielä suurta, mutta ainakin infrastruktuuri-investointien toteutumista voidaan suurella varmuudella odottaa. Veronkevennykset jäänevät kuitenkin Trumpin vaalilupauksia pienemmiksi. Talouden resurssien käyttöaste on jo ennestään korkealla, joten li-säelvytys voi kasvattaa työvoimakustannuksia ja kaventaa yritysvoittoja. Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) nosti odotetusti ohjauskorkoaan ja viesti aiempaa ripeämmästä koronnostourasta vuosina 2017-2019. Odo-tamme Fedin kuitenkin nostavan korkoja maltillisemmassa tahdissa. Arvioimme talouskasvun heikenty-misen ja korkeamman taantuman riskin lopettavan rahapolitiikan kiristämisen vuoden 2018 ensimmäisel-lä puoliskolla.

Seuraava katsaus ilmestyy 16.1.2017. Toivotamme lukijoillemme hyvää ja rauhallista Joulua!

Janne Ronkanen, Economist | jaro06@handelsbanken.se

Markkinakatsaus — Euroalue kohtaa ristipaineita

Euroalueen talouskasvu sinnittelee tänä vuonna noin puolentoista prosentin tasolla. Euroalueen kas-vunäkymät eivät arviomme mukaan juurikaan muutu Donald Trumpin voiton myötä. Viime aikojen tapah-tumat, kuten Brexit-äänestys, Trumpin voitto sekä Italian kansanäänestys lisäävät kuitenkin euroalueen talouteen kohdistuvia riskejä -  varsinkin poliittisia riskejä. Euroopan keskuspankki (EKP) jatkaa arvopape-riostojaan ensi vuoden loppuun, mutta vähentää huhtikuusta alkaen kuukausiostojen volyymiä. 

Janne Ronkanen, Economist | jaro06@handelsbanken.se