Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Finland

Markkinakatsaus — Trumpin tuleva elvytys tuomassa vain lyhytaikaisen kasvusykäyksen

Odotamme Yhdysvaltojen tulevan presidentin, Donald Trumpin, talouspolitiikan ohjelman piristävän USA:n talouskasvua vain hetkellisesti. Finanssipoliittinen elvytys alentaisi yhä työttömyyttä, lisäisi työvoimakustannuksia sekä kaventaisi yritysten voittoja. Näemme samalla USA:n talouden taantuman riskin kasvavan vuoden 2018 toisella puoliskolla. Muun maailman osalta talousvaikutukset jäänevät rajoitetuiksi. Euroalueella EKP todennäköisesti jatkaa elvyttävää rahapolitiikkaansa.

Janne Ronkanen, Economist | jaro06@handelsbanken.se

Fast Comment Finland — Finland’s GDP grew by 1.6 percent y-o-y in Q3

  1. Q3 GDP grew by 0.4 percent q-o-q and 1.6 percent y-o-y
  2. Domestic demand remains a main driver
  3. GDP growth is promising but exports still the main concern

Janne Ronkanen, Economist | jaro06@handelsbanken.se

Monthly Macro Update — Stimulus quickly trumped by overheating

US: Low unemployment implies limited room for expansion
Eurozone: Weak growth points to further policy stimulus
The Nordics: Labour market mismatch keeps Nordic unemployment high

Ann Öberg, Chief Economist | anob04@handelsbanken.se

Markkinakatsaus — Suomen taloudessa lupaavaa kasvua

Ennakkotietojen mukaan Suomen talouskasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä. Suurin positii-vinen kasvuvaikutus syntyi yhä kotimainen kysynnän kautta, pääasiassa vahvan kulutuksen ja rakennus-investointien myötä. Myös teollisuus osoittaa merkkejä laaja-alaisesta elpymisestä. Suurin epävarmuus on peräisin  heikosta vientikysynnän ennakoitavuudesta.

Janne Ronkanen, Economist | jaro06@handelsbanken.se

Fast Comment Finland — Consumer confidence strengthened in November

  1. Consumer confidence at its strongest since spring 2011
  2. Positive views on falling unemployment in Finland
  3. Bright outlook for private consumption growth

Janne Ronkanen, Economist | jaro06@handelsbanken.se

Fast Comment Finland — Unemployment rate unchanged at 8.6 percent in October

  1. Unemployment rate falls in a year-on-year comparison
  2. The inactive population is increasing
  3. Gradual fall in unemployment is expected to continue

Janne Ronkanen, Economist | jaro06@handelsbanken.se