Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Macro Comment SwedenÖkad jämställdhet leder till högre tillväxt

Download

Det finns en stor potential att globalt öka tillväxten och stärka den ekonomiska stabiliteten om jämställdheten mellan män och kvinnor ökar. Effekten skulle vara störst i länder, som Indien och Italien, som har ett mycket lågt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor. Men även i Sverige finns det en potential att öka det ekonomiska välståndet om kvinnor, och utrikesfödda kvinnor mer specifikt, deltar på arbetsmarknaden i lika stor uträckning som män. Vidare tjänar svenska kvinnor mindre än män och inkomstgapet mellan kvinnor och män har inte minskat de senaste 20 åren.

Disclaimer
Anders Bergvall

Anders Bergvall

Senior Economist

Thematic analysis and USA

anbe83@handelsbanken.se

Latest analyses

2019-08-30

Aktuell ekonomi

2019-07-25

Fast Comment Sweden

2019-07-01

Aktuell ekonomi