Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Aktuell ekonomiKronan har försvagats, men är inte särskilt svag

Download

I takt med att kronan har försvagats har debatten om orsaken tagit fart. Den har handlat om vilken roll Riksbankens penningpolitik har spelat, hur en generell ovilja att ta risk drabbar små öppna ekonomier som Sverige och hur den globala osäkerheten spelar in. I detta nummer av Aktuell Ekonomi fördjupar vi oss i de statistiska fallgropar som omgärdar jämförelser av priser i olika länder. Slutsatsen är att en betydande del av kronans försvagning de senaste tio åren kan förklaras av att priserna i Sverige stiger snabbare än vad traditionella inflationsmått har antytt. Därmed är kronans undervärdering inte så stor som många har hävdat och vår nya bedömning av jämviktskurser innebär att kronan väntas förbli på svagare nivåer än vi tidigare har räknat med.

Disclaimer
Anders Bergvall

Anders Bergvall

Senior Economist

Thematic analysis and USA

anbe83@handelsbanken.se

Latest analyses

2019-08-30

Aktuell ekonomi

2019-07-25

Fast Comment Sweden

2019-07-01

Aktuell ekonomi