Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Global Markets

Global Macro Comment — Trump is more focused on negotiations than a trade war

Donald Trump is unlikely to start his term of office by introducing high tariffs on imports from Mexico and China, even though he can do this without the approval of Congress. Rather, the "super-negotiator" Trump will prefer to retain this threat and start negotiations with these countries in order to improve US trade conditions. Despite Trump's election campaign promises, we see very little likelihood of a major trade war.

Global makrokommentar — Trump mer inriktad på förhandlingar än handelskrig

Det är osannolikt att Donald Trump kommer att börja sin mandatperiod med att införa höga tullar på import från Mexiko och Kina, trots att han har makten att göra detta utan kongressens godkännande. Snarare vill "superförhandlaren" Trump behålla detta hot i bakfickan och inleda förhandlingar med dessa länder för att förbättra USA:s handelsvillkor. Vi ser liten sannolikheten för ett större handelskrig, trots Trumps vallöften.

Global Macro Comment — Trump wins the presidential election

Trump has won the American presidential election, and both the House of Representatives and the Senate have Republican majorities. The major uncertainty regarding President Trump's political agenda will probably lie like a wet blanket over the economy in the near future.

Global makrokommentar — Seger för Trump i presidentvalet

Trump vann det amerikanska presidentvalet och det ser ut som om både representanthuset och senaten får republikanska majoriteter. Den stora osäkerheten om president Trumps politiska agenda kommer sannolikt att ligga som en blöt filt över ekonomin under den närmaste tiden.

Global makrokommentar — Clinton favorit men mer osäkert i kongressen

Clinton är fortfarande favorit i presidentvalet även om hennes försprång har minskat under den senaste veckan. Utgången av valen till senaten och representanthuset är också viktig för ekonomin under nästa mandatperiod. Opinionsundersökningar pekar på att republikanerna behåller sin majoritet i båda kamrarna även om marginalen i senaten är mycket liten.

Global makrokommentar USA — Ekonomiska konsekvenser av presidentvalet

Trumps förslag att deportera elva miljoner illegala invandrare skulle, om det genomförs, skada ekonomin. Frågan är om han verkligen är beredd att genomföra något så dramatiskt? Eventuellt ska hotet om utvisningar och höga tullar för Mexiko och Kina ses som ett förhandlingsutspel, som förutom att öka hans segerchanser också kan tvinga fram internationella eftergifter. Utvisningar och tullar skiljer kandidaterna åt och förklarar varför tillväxten är högre för Clintons valprogram än för Trumps.