Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Global Makrokommentar

Makrokommentar — Frankrike i stort behov av reformer

Tillväxten i Frankrike har under senare år varit svagare än i euroområdet. En ineffektivt stor offentlig sek-tor, höga företagsskatter och låg rörlighet på arbetsmarknaden hindrar den ekonomiska återhämtningen. Det behövs strukturreformer som åtgärdar dessa problem. Resultatet i presidentvalet blir därför avgörande för Frankrikes ekonomiska utveckling.

Jimmy Boumediene, Head of Forecasting | jibo01@handelsbanken.se

Global makrokommentar — Kan Trump rulla tillbaka globaliseringen?

President Trump hävdar att länder med stora handelsöverskott stjäl jobb från USA. Därför vill han omför-handla de nuvarande handelsavtalen som har gjort det möjligt att flytta amerikanska jobb till lågkostnads-länder. Historiskt har emellertid ensidiga försök att flytta jobb mellan länder fungerat dåligt. På 1930-talet ledde det till aggressiva handelskrig. Vår uppfattning är att sannolikheten för ett fullskaligt globalt han-delskrig framöver är liten eftersom inga politiker inklusive Trump egentligen vill återvända till 1930 talets handelskrig.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se

Global makrokommentar — Trump mer inriktad på förhandlingar än handelskrig

Det är osannolikt att Donald Trump kommer att börja sin mandatperiod med att införa höga tullar på import från Mexiko och Kina, trots att han har makten att göra detta utan kongressens godkännande. Snarare vill "superförhandlaren" Trump behålla detta hot i bakfickan och inleda förhandlingar med dessa länder för att förbättra USA:s handelsvillkor. Vi ser liten sannolikheten för ett större handelskrig, trots Trumps vallöften.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se

Global makrokommentar — Seger för Trump i presidentvalet

Trump vann det amerikanska presidentvalet och det ser ut som om både representanthuset och senaten får republikanska majoriteter. Den stora osäkerheten om president Trumps politiska agenda kommer sannolikt att ligga som en blöt filt över ekonomin under den närmaste tiden.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se

Global makrokommentar — Clinton favorit men mer osäkert i kongressen

Clinton är fortfarande favorit i presidentvalet även om hennes försprång har minskat under den senaste veckan. Utgången av valen till senaten och representanthuset är också viktig för ekonomin under nästa mandatperiod. Opinionsundersökningar pekar på att republikanerna behåller sin majoritet i båda kamrarna även om marginalen i senaten är mycket liten.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se

Global makrokommentar USA — Ekonomiska konsekvenser av presidentvalet

Trumps förslag att deportera elva miljoner illegala invandrare skulle, om det genomförs, skada ekonomin. Frågan är om han verkligen är beredd att genomföra något så dramatiskt? Eventuellt ska hotet om utvisningar och höga tullar för Mexiko och Kina ses som ett förhandlingsutspel, som förutom att öka hans segerchanser också kan tvinga fram internationella eftergifter. Utvisningar och tullar skiljer kandidaterna åt och förklarar varför tillväxten är högre för Clintons valprogram än för Trumps.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se