Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Global Makrokommentar

Global makrokommentar — Bitcoin – så funkar det

I Sydkorea förbereds ett förbud mot handel med kryptovalutor, och det ryktas om att såväl handel som ut-vinning av Bitcoin kan komma att förbjudas eller regleras i Kina, där en stor del av de som utvinner nya Bitcoins, så kallade "miners", verkar. Samtidigt är intresset för kryptovalutan stort och Bitcoin-terminer har precis introducerats i USA. Men vad är egentligen kryptovalutan och hur tas den fram?

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Global makrokommentar — Vad driver penningpolitiken?

Reporäntan har varit negativ i två år trots att svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur med stark tillväxt. Fram till slutet av 2013 följde reporäntan en enkel tumregel baserad på inflationen och arbetslös-heten. Hade denna tumregel även hållit efter 2013 hade reporäntan varit 2,5 procent istället för -0,5 pro-cent. Den negativa räntan förklaras istället av att Finansinspektionen nu formellt har ansvaret över makro-tillsynen, att inflationen avvikit från inflationsmålet under en längre period och ECB:s extremt expansiva penningpolitik.

Global makrokommentar — President Trump: de 100 första dagarna

Den 29 april är det 100 dagar sedan Donald Trump installerades som president i USA. Även om det idag är för tidigt att helt räkna ut hans politiska agenda så ser det för tillfället mindre bra ut. Ett stort orosmoln är att det verkar som om allt metodiskt och ihärdigt reformarbete lyser med sin frånvaro både hos presidenten och i kongressen. Snarare verkar det var snabba puckar som gäller.

Makrokommentar — Frankrike i stort behov av reformer

Tillväxten i Frankrike har under senare år varit svagare än i euroområdet. En ineffektivt stor offentlig sek-tor, höga företagsskatter och låg rörlighet på arbetsmarknaden hindrar den ekonomiska återhämtningen. Det behövs strukturreformer som åtgärdar dessa problem. Resultatet i presidentvalet blir därför avgörande för Frankrikes ekonomiska utveckling.

Global makrokommentar — Kan Trump rulla tillbaka globaliseringen?

President Trump hävdar att länder med stora handelsöverskott stjäl jobb från USA. Därför vill han omför-handla de nuvarande handelsavtalen som har gjort det möjligt att flytta amerikanska jobb till lågkostnads-länder. Historiskt har emellertid ensidiga försök att flytta jobb mellan länder fungerat dåligt. På 1930-talet ledde det till aggressiva handelskrig. Vår uppfattning är att sannolikheten för ett fullskaligt globalt han-delskrig framöver är liten eftersom inga politiker inklusive Trump egentligen vill återvända till 1930 talets handelskrig.

Global makrokommentar — Trump mer inriktad på förhandlingar än handelskrig

Det är osannolikt att Donald Trump kommer att börja sin mandatperiod med att införa höga tullar på import från Mexiko och Kina, trots att han har makten att göra detta utan kongressens godkännande. Snarare vill "superförhandlaren" Trump behålla detta hot i bakfickan och inleda förhandlingar med dessa länder för att förbättra USA:s handelsvillkor. Vi ser liten sannolikheten för ett större handelskrig, trots Trumps vallöften.