Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Global Market

Global macro forecast — Tailwinds now, but autumn storms are coming

• The end of the recovery, into the boom
• Tricky reorientation of monetary policy
• Global slowdown in 2019

Global Macro Comment — A shift in tide for the EURUSD

The weak USD seen throughout the year will gradually feed into higher inflation, which in turn will lift interest rate expectations for the US and strengthen the USD.

Back to school — Stark global ekonomi trots politisk turbulens

Höstterminen är nu i full gång. Vi summerar sommarens viktigaste händelser och ger vår syn på vad som kommer att vara i fokus under hösten. Det politiska spelet lär fortsätta skapa stora rubriker, men för de finansiella marknaderna är inflationsutvecklingen och industrikonjunkturen under luppen.

Back to school — Strong global economy despite political turbulence

The autumn term is now in full swing. We summarise the most important events of the summer and give our view of what we will focus on this autumn. The political game may make the big headlines, but for the financial markets the focus will be on the inflation trend and the industrial business cycle.

Monthly Macro Update — Recovery phase is about to end

US: 'Goldilocks scenario' will not last long
Eurozone: Approaching balanced growth
UK: Brexit negotiations thrown into chaos
Nordics: Short-term resilience

Global makrokommentar — Vad driver penningpolitiken?

Reporäntan har varit negativ i två år trots att svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur med stark tillväxt. Fram till slutet av 2013 följde reporäntan en enkel tumregel baserad på inflationen och arbetslös-heten. Hade denna tumregel även hållit efter 2013 hade reporäntan varit 2,5 procent istället för -0,5 pro-cent. Den negativa räntan förklaras istället av att Finansinspektionen nu formellt har ansvaret över makro-tillsynen, att inflationen avvikit från inflationsmålet under en längre period och ECB:s extremt expansiva penningpolitik.