Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Global Market

Back to school — Strong global economy despite political turbulence

The autumn term is now in full swing. We summarise the most important events of the summer and give our view of what we will focus on this autumn. The political game may make the big headlines, but for the financial markets the focus will be on the inflation trend and the industrial business cycle.

Monthly Macro Update — Recovery phase is about to end

US: 'Goldilocks scenario' will not last long
Eurozone: Approaching balanced growth
UK: Brexit negotiations thrown into chaos
Nordics: Short-term resilience

Global makrokommentar — Vad driver penningpolitiken?

Reporäntan har varit negativ i två år trots att svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur med stark tillväxt. Fram till slutet av 2013 följde reporäntan en enkel tumregel baserad på inflationen och arbetslös-heten. Hade denna tumregel även hållit efter 2013 hade reporäntan varit 2,5 procent istället för -0,5 pro-cent. Den negativa räntan förklaras istället av att Finansinspektionen nu formellt har ansvaret över makro-tillsynen, att inflationen avvikit från inflationsmålet under en längre period och ECB:s extremt expansiva penningpolitik.

Global makrokommentar — President Trump: de 100 första dagarna

Den 29 april är det 100 dagar sedan Donald Trump installerades som president i USA. Även om det idag är för tidigt att helt räkna ut hans politiska agenda så ser det för tillfället mindre bra ut. Ett stort orosmoln är att det verkar som om allt metodiskt och ihärdigt reformarbete lyser med sin frånvaro både hos presidenten och i kongressen. Snarare verkar det var snabba puckar som gäller.

Global macro forecast — US toward recession

• Europe pressured by structural problems
• The economic and political toolbox is empty
• Low growth in the Nordics

Global makrokommentar — Kan Trump rulla tillbaka globaliseringen?

President Trump hävdar att länder med stora handelsöverskott stjäl jobb från USA. Därför vill han omför-handla de nuvarande handelsavtalen som har gjort det möjligt att flytta amerikanska jobb till lågkostnads-länder. Historiskt har emellertid ensidiga försök att flytta jobb mellan länder fungerat dåligt. På 1930-talet ledde det till aggressiva handelskrig. Vår uppfattning är att sannolikheten för ett fullskaligt globalt han-delskrig framöver är liten eftersom inga politiker inklusive Trump egentligen vill återvända till 1930 talets handelskrig.