Global Market - Macro Research - Handelsbanken Capital Markets

 

Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Global Market

Monthly Macro Update — Stimulus quickly trumped by overheating

US: Low unemployment implies limited room for expansion
Eurozone: Weak growth points to further policy stimulus
The Nordics: Labour market mismatch keeps Nordic unemployment high

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Global Macro Comment — Trump is more focused on negotiations than a trade war

Donald Trump is unlikely to start his term of office by introducing high tariffs on imports from Mexico and China, even though he can do this without the approval of Congress. Rather, the "super-negotiator" Trump will prefer to retain this threat and start negotiations with these countries in order to improve US trade conditions. Despite Trump's election campaign promises, we see very little likelihood of a major trade war.

Global makrokommentar — Trump mer inriktad på förhandlingar än handelskrig

Det är osannolikt att Donald Trump kommer att börja sin mandatperiod med att införa höga tullar på import från Mexiko och Kina, trots att han har makten att göra detta utan kongressens godkännande. Snarare vill "superförhandlaren" Trump behålla detta hot i bakfickan och inleda förhandlingar med dessa länder för att förbättra USA:s handelsvillkor. Vi ser liten sannolikheten för ett större handelskrig, trots Trumps vallöften.

Global Macro Comment — Trump wins the presidential election

Trump has won the American presidential election, and both the House of Representatives and the Senate have Republican majorities. The major uncertainty regarding President Trump's political agenda will probably lie like a wet blanket over the economy in the near future.

Global makrokommentar — Seger för Trump i presidentvalet

Trump vann det amerikanska presidentvalet och det ser ut som om både representanthuset och senaten får republikanska majoriteter. Den stora osäkerheten om president Trumps politiska agenda kommer sannolikt att ligga som en blöt filt över ekonomin under den närmaste tiden.