Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Global Market

Global makrokommentar — President Trump: de 100 första dagarna

Den 29 april är det 100 dagar sedan Donald Trump installerades som president i USA. Även om det idag är för tidigt att helt räkna ut hans politiska agenda så ser det för tillfället mindre bra ut. Ett stort orosmoln är att det verkar som om allt metodiskt och ihärdigt reformarbete lyser med sin frånvaro både hos presidenten och i kongressen. Snarare verkar det var snabba puckar som gäller.

Global macro forecast — US toward recession

• Europe pressured by structural problems
• The economic and political toolbox is empty
• Low growth in the Nordics

Global makrokommentar — Kan Trump rulla tillbaka globaliseringen?

President Trump hävdar att länder med stora handelsöverskott stjäl jobb från USA. Därför vill han omför-handla de nuvarande handelsavtalen som har gjort det möjligt att flytta amerikanska jobb till lågkostnads-länder. Historiskt har emellertid ensidiga försök att flytta jobb mellan länder fungerat dåligt. På 1930-talet ledde det till aggressiva handelskrig. Vår uppfattning är att sannolikheten för ett fullskaligt globalt han-delskrig framöver är liten eftersom inga politiker inklusive Trump egentligen vill återvända till 1930 talets handelskrig.

Monthly Macro Update — No smooth sailing in sight

US: In for a boom/bust episode
Eurozone: A tall order for the ECB
Nordics: Growing confidence

Global Macro Comment — Can Trump reverse globalisation?

President Donald Trump claims that countries with large trade surpluses are stealing jobs from the US. Therefore, he wants to reverse existing trade deals, which have made it possible to move American jobs to low-cost countries. However, historically, trying to move jobs between countries has had a bad track record. In the 1930s, it led to aggressive trade wars. In our view, common sense should prevail to stop politicians, including Donald Trump, from implementing such policies before a full-scale trade war ensues.

Monthly Macro Update — Politics take centre stage

US: Moment of truth for Trump
Eurozone: Strong finish to 2016 bodes well for 2017
Nordics: Drifting apart