Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Global makrokommentarReviderade prognoser på grund av Brexit

Download

Högre osäkerhet - till följd av Brexit - präglar den ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa framöver. Som en konsekvens av denna osäkerhet och stora rörelser på valutamarknader kommer centralbankerna sannolikt att avvakta längre innan de börjar strama åt penningpolitiken. Vi förväntar oss nu att Federal Reserve avvaktar med att höja räntan tills nästa år och att Riksbanken höjer räntan först under slutet av 2017. Vår syn är att Bank of England levererar en räntesänkning under sista kvartalet i år på grund av en betydligt svagare ekonomisk utveckling i Storbritannien.

Disclaimer