Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentIngen krise i dansk økonomi

  1. Den foreløbige BNP-indikator viste en vækst på 0,9% q/q i 4. kvartal sidste år
  2. Dansk økonomi sluttede således 2017 med stærk fremgang - økonomien voksede med 2% i 2017
  3. Det bekræftede den udbredte holdning til, at vækstnedgangen i 3. kvartal var et midlertidigt blip
Stærk afslutning på året
Dansk økonomi sluttede 2017 af på behørig vis. Den foreløbige BNP-indikator viste således en vækst i økonomien på 0,9% q/q i 4. kvartal sidste år. Dermed blev forskrækkelsen over den økonomiske tilbagegang i 3. kvartal visket bort. Vi var dog allerede på forhånd af den overbevisning, at den negative vækst i 3. kvartal blot var et midlertidigt blip i en ellers fornuftig væksthistorie, og det blev altså bekræftet med den stærke økonomiske vækst i de tre sidste måneder af 2017. Vi kender endnu ikke detaljerne i vækstregnskabet, men især industrien ser ud til at have haft en fornuftig fremgang, ligesom privatforbruget formentligt også igen har bidraget til væksten efter en skuffende udvikling i både 2. og 3. kvartal sidste år. Udenrigshandlen med tjenester ser også ud til at have løftet væksten.
Væksten matcher 2016
BNP-indikatoren har siden den blev introduceret i 3. kvartal 2016 dog ikke været helt retvisende for den faktiske vækst i økonomien. Dog har retningspilen for indikatoren altid været rigtig, men det endelige resultat kan dog godt afvige fra dette første estimat. Det ændrer dog ikke ved vores opfattelse af at dansk økonomi kom tilbage på vækstsporet i 4. kvartal, og vi estimerer, at den samlede BNP-vækst for 2017 ender på 2% - på linje med væksten i 2016. Det må siges at være et godkendt resultat, som formentligt også ligger højere end hvad produktionspotentialet for dansk økonomi er. Det betyder også, at væksten fortsat reducerer mængden af ledige ressourcer i økonomien. Med udsigt til at dansk økonomi vil fortsætte med at vokse fornuftigt, er det fortsat vigtigt at holde øje med presset på arbejdsmarkedet. Endnu er der ikke tegn på nogen seriøs overophedning af dansk økonomi, men det billede kan ændre sig hvis væksten fortsætter i samme tempo. Vi venter dog fortsat at noget af dampen vil gå af dansk økonomi når vi bevæger os hen imod 2019, trukket af en opbremsning i den globale økonomiske aktivitet samt af strammere finansielle betingelser.

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark and The Netherlands

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-02-01

Danish Comment

2019-01-25

Danish Comment

2019-01-23

Fast Comment Denmark