All Macro Forecasts - Macro Research - Handelsbanken Capital Markets

 

Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Macro Forecasts

Konjunkturudsigt Danmark — Produktivitetskrise

Dansk økonomi var i recession igen i 2. halvår 2015, men rettede sig i den første del af 2016. Opsvinget ser dog fortsat skrøbeligt ud. Udsigten til lavere vækst blandt flere af Danmarks største samhandelslande, aftagende medvind for privatforbruget samt afdæmpet investeringsaktivitet medfører, at den økonomiske vækst ikke ventes at tage til over de kommende år. Endvidere er vækstpotentialet for dansk økonomi hæmmet af den meget svage udvikling i produktiviteten.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Konjunkturrapport — Motvinden har løyet – hva nå?

• Høy politisk risiko og stadig nedjustering av internasjonale vekstutsikter
• Det store fallet i oljeinvesteringene er bak oss, men vekstdriverne er få
• Normalveksten i norsk økonomi er lavere enn før - mindre rom for reallønnsvekst
• Norges Bank får ikke renta opp i overskuelig framtid

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Macro Forecast Norway — The headwinds have subsided – what now?

• High political risk and downward revision to international growth prospects
• Most of the fall in oil investment is behind us, but growth drivers are few
• Potential growth in Norway is lower than before - less room for real wage growth
• Norges Bank will not be able to raise rates in the foreseeable future

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Makroprognos — Toppen är nådd

• Konjunktur och struktur stoppar tillväxt
• Ökade risker i ekonomin
• Centralbanker och politiker saknar ammunition för att hantera en ny kris

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Global macro forecast — Economic growth has already peaked

• Cyclical and structural factors dampen growth
• Increased risk of a slump
• Monetary and fiscal policy out of ammunition
• Demographics push down interest rates

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Konjunkturudsigt Danmark — Fanget i lavvækstkrise

Det moderate økonomiske opsving gik i stå i den anden halvdel af 2015, og der er aktuelt ingen tegn på, at økonomien har fået fart på igen i den første del af i år. Det bliver således mere og mere tydeligt, at Danmark er fanget i en lavvækstkrise uden nogen åbenbare drivkræfter, der kan bryde stilstanden. Vi har nedrevideret vores allerede afdæmpede vækstforventninger til 2016, og bedringen på arbejdsmarkedet ventes at begynde at ebbe ud. I de kommende år ses muligheden for et stærkere økonomisk opsving at være begrænset af lav vækst i produktiviteten og i investeringerne, husholdningernes fokus på nedbringe gæld samt de usikre udsigter for den globale økonomi, hvor især sidstnævnte medfører, at risiciene for indeværende er på nedsiden.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk