Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Macro Forecasts

Makroennuste, huhtikuu 2017 — USA:n noususuhdanne vetelee pian viimeisiään

• Korkojen huiput jäävät tässä suhdanteessa matalalle tasolle
• Euroopan kasvunäkymiä painavat rakenteelliset ongelmat
• Suomessa vihdoin näkyvissä laaja-alaisempaa kasvua
• Pohjoismaissa kokonaisuudessaan vain maltillista kasvua

Janne Ronkanen, Senior Economist | jaro06@handelsbanken.se

Konjunkturudsigt Danmark — I kløerne på globale usikkerheder

Signifikante revisioner af nationalregnskabet har efterladt et mere positivt billede af det øko-nomiske opsving, som endda tog noget til i styrke sidste år. Vi har opjusteret vores forventnin-ger til BNP-væksten for indeværende og næste år, men venter fortsat, at fremgangen i dansk økonomi fremadrettet vil være afdæmpet i forhold til før finanskrisen bl.a. som følge strukturel-le udfordringer for vækstpotentialet. Fremadrettet venter vi også, at en moderation i væksten i privatforbruget samt især accelererende svagheder blandt flere af Danmarks største samhan-delslande vil bremse opsvinget.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Talousennuste — Suomella vihdoin näkyvissä laaja-alaisempaa kasvua

• Maailmantalous: USA:n noususuhdanne vetelee pian viimeisiään
• Euroalue: Elpyminen hiipuu ja inflaatio kiihtyy vain maltillisesti
• Suomi: Vihdoin näkyvissä laaja-alaisempaa kasvua
• Globaalit kasvutekijät: Kasvuspurtin takana kolme sykliä

Tiina Helenius, Chief Economist Finland | tihe01@handelsbanken.se

Konjunkturrapport — Så smått i riktig retning

• Tiltakende internasjonalt vekst trues av politisk usikkerhet og oljemarkedet
• Gradvis bedring i norsk okonomi, men ikke uten nedsiderisiko
   - Boligmarkedet drar mye av lasset
   - Oljepris og utenrikshandel sarbar for internasjonale endringer
• Norges Bank i spagat mellom konsumpriser og boligpriser
• Norsk krone trolig sidelengs det neste halve aret

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Macro Forecast Norway — Norway inching in the right direction

• International momentum threatened by political uncertainty and oil market
• Gradual improvement to Norwegian economy, but notable downside risks
    - Housing market is pulling much of the load
    - Foreign trade vulnerable to international changes
• Norges Bank¡¦s dilemma: high housing prices, but low inflation
• NOK exchange rate expected sideways the next six months

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Makroprognos — USA mot recession

• Globalt: Räntorna toppar på låg nivå
• Europa: Tyngs av strukturproblem
• Tema: Globala drivkrafter avtar
• Sverige: Mogen konjunktur och låg BNP per capita-tillväxt

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se