Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Norsk Konjunkturrapport

Konjunkturrapport — Inn for landing

• Global vekst bremser ned, og sentralbankene vurderer renteutsiktene
• Oljedrevet opptur i 2019, men det bremser allerede fra neste år
• Boligprisene stiger videre, men trolig noe mindre enn lønnsveksten
• Rentene er på vei opp, men Norges Bank kommer ikke langt

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport — God fart, men økende turbulens

• Norsk "oljefyring" motvirker internasjonal nedkjøling
• Rentene er på vei opp, men ikke mye
• Boligmarkedet i Norge blir verken for varmt eller for kaldt
• Økt proteksjonisme utgjør en nedsiderisiko til utsiktene

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport — Nær toppen

• Global vekst og oljeinvesteringer trekker opp norsk økonomi
• Men BNP-veksten vil trolig avta fra neste år
• Lønnsveksten tar seg opp, men når ikke tidligere høyder
• Rentene er på vei opp, men særlig høye blir de ikke

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport — Se opp for fartsdumper

• Boligmarkedet har trukket opp BNP-veksten, men vil snart trekke ned
• Ledig kapasitet i arbeidsmarkedet vil bidra til moderat lønnsvekst i årene fremover
• Svakere internasjonal utvikling vil etter hvert bremse oppgangen i norsk økonomi

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport — Så smått i riktig retning

• Tiltakende internasjonalt vekst trues av politisk usikkerhet og oljemarkedet
• Gradvis bedring i norsk okonomi, men ikke uten nedsiderisiko
   - Boligmarkedet drar mye av lasset
   - Oljepris og utenrikshandel sarbar for internasjonale endringer
• Norges Bank i spagat mellom konsumpriser og boligpriser
• Norsk krone trolig sidelengs det neste halve aret

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport — Motvinden har løyet – hva nå?

• Høy politisk risiko og stadig nedjustering av internasjonale vekstutsikter
• Det store fallet i oljeinvesteringene er bak oss, men vekstdriverne er få
• Normalveksten i norsk økonomi er lavere enn før - mindre rom for reallønnsvekst
• Norges Bank får ikke renta opp i overskuelig framtid

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no