Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Norsk Konjunkturrapport

Konjunkturrapport — Motvinden har løyet – hva nå?

• Høy politisk risiko og stadig nedjustering av internasjonale vekstutsikter
• Det store fallet i oljeinvesteringene er bak oss, men vekstdriverne er få
• Normalveksten i norsk økonomi er lavere enn før - mindre rom for reallønnsvekst
• Norges Bank får ikke renta opp i overskuelig framtid

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport — Nordavind fra alle kanter

- Kinesisk avmatning, langsommere produktivitetsvekst og politisk usikkerhet globalt
- Norge er fortsatt et høykostnadsland, noe som forsinker rebalanseringen
- Husholdningene strammer inn grunnet høy usikkerhet og strengere banker
- Negative renter og en proppfull statlig krigskasse kan stadig hindre resesjon

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport Norge — Er det krise nå?

- Lav vekst i internasjonal etterspørsel begrenser oppsiden for norsk eksport
- Så langt begrenset BNP-effekt av historisk svak krone
- Arbeidsledigheten stiger og vil kun bremses hvis flere gir opp å søke jobb
- Mer ekspansiv økonomisk politikk i vente - nullrente rett rundt hjørnet

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport Norge — Lavere vekst og smertefull omstilling

- Virkningene sprer seg av fall i oljeaktiviteten
- Vekst i fastlands-BNP under 1%
- Lønnsvekst ned til 2%
- Videre rentekutt

Konjunkturrapport — Snart tom for bensin

- Fall i olje- og gassinvesteringene
- Svakere vekst i fastlandsøkonomien
- Ingen renteheving, kanskje kutt
- Volatil krone, risiko for videre svekkelse

Konjunkturrapport — Norge etter oljen—som Finland etter Nokia?

- Oljeinvesteringene flater ut
- Svak vekst med kostnadsutfordringer
- Uendret nøkkelrente fram til desember neste år
- Fortsatt svak krone