Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Norsk Konjunkturrapport

Konjunkturrapport — Nær toppen

• Global vekst og oljeinvesteringer trekker opp norsk økonomi
• Men BNP-veksten vil trolig avta fra neste år
• Lønnsveksten tar seg opp, men når ikke tidligere høyder
• Rentene er på vei opp, men særlig høye blir de ikke

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport — Se opp for fartsdumper

• Boligmarkedet har trukket opp BNP-veksten, men vil snart trekke ned
• Ledig kapasitet i arbeidsmarkedet vil bidra til moderat lønnsvekst i årene fremover
• Svakere internasjonal utvikling vil etter hvert bremse oppgangen i norsk økonomi

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport — Så smått i riktig retning

• Tiltakende internasjonalt vekst trues av politisk usikkerhet og oljemarkedet
• Gradvis bedring i norsk okonomi, men ikke uten nedsiderisiko
   - Boligmarkedet drar mye av lasset
   - Oljepris og utenrikshandel sarbar for internasjonale endringer
• Norges Bank i spagat mellom konsumpriser og boligpriser
• Norsk krone trolig sidelengs det neste halve aret

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport — Motvinden har løyet – hva nå?

• Høy politisk risiko og stadig nedjustering av internasjonale vekstutsikter
• Det store fallet i oljeinvesteringene er bak oss, men vekstdriverne er få
• Normalveksten i norsk økonomi er lavere enn før - mindre rom for reallønnsvekst
• Norges Bank får ikke renta opp i overskuelig framtid

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport — Nordavind fra alle kanter

- Kinesisk avmatning, langsommere produktivitetsvekst og politisk usikkerhet globalt
- Norge er fortsatt et høykostnadsland, noe som forsinker rebalanseringen
- Husholdningene strammer inn grunnet høy usikkerhet og strengere banker
- Negative renter og en proppfull statlig krigskasse kan stadig hindre resesjon

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Konjunkturrapport Norge — Er det krise nå?

- Lav vekst i internasjonal etterspørsel begrenser oppsiden for norsk eksport
- Så langt begrenset BNP-effekt av historisk svak krone
- Arbeidsledigheten stiger og vil kun bremses hvis flere gir opp å søke jobb
- Mer ekspansiv økonomisk politikk i vente - nullrente rett rundt hjørnet

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no