Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Aktuell ekonomi

Aktuell ekonomi — Ömsom vin, ömsom vatten på svensk arbetsmarknad

I år är det tio år sedan finanskrisen slog till, och dessutom dags för riksdagsval. Hög tid att göra bokslut för svensk arbetsmarknad, tycker vi. De senaste åren har präglats av exceptionell jobbtillväxt, med nära nog 200 000 fler sysselsatta i slutet av fjolåret än bara ett par år tidigare. Så kan beslutsfattarna slå sig till ro nu? Knappast. Arbetslösheten har sjunkit, men inte snabbt. Och bakom positiva effekter av det blomstrande konjunkturläget finns strukturella utmaningar med djupa rötter. Sammantaget finner vi ändå skäl att blicka fram mot resten av 2018 med försiktig optimism.

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Stark global konjunktur medför nya risker

Tillväxten i världen tog fart ordentligt under 2017 och överträffade alla förväntningar. Vi ser framför oss en stark inledning på 2018 och att allt fler länder går in i högkonjunktur. Det betyder att räntor kommer att stiga, vilket medför nya risker i en högt skuldsatt värld. Sverige gynnas av uppsvinget i omvärlds-ekonomin och även om utvecklingen på bostadsmarknaden är oroande, så ser vi framför oss att svensk ekonomi växer snabbt i år.

Christina Nyman, Head of Forecasting | chny09@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Elbilsrevolutionen: Metaller och olja i en värld av elbilar

Bilindustrin står inför en stor förändring. Producenterna tvingas möta tuffa miljöregleringar och tävlar
om att försvara sina marknadsandelar. Enligt Bloomberg New Energy Finance kommer försäljningen av
elbilar att nå 25 miljoner enheter år 2030. Enligt vår beräkning kommer fem procent av den installerade
bilparken att vara eldriven år 2027. Den här trenden drivs främst av statliga stimulanser, men allt eftersom
att produktionskostnaderna sjunker i form av lägre batteripriser beräknar vi att elbilar kommer
att kunna konkurrera med bilar med förbränningsmotorer även utan subventioner år 2025.

År 2017 utgör brytpunkten för elbilar i fråga om att de börjar spela en huvudroll för efterfrågan på metaller.
Den andra sidan av myntet är en ny, mindre ljus framtid för efterfrågan på olja. Efterfrågan på batterimetaller
kommer att öka från mycket låga nivåer, vilket innebär att efterfrågeboomen kommer ske i
närtid. Samtidigt kommer oljan att fasas ut ur fordonsbranschens från en mycket hög bas, men i lägre
takt, vilket innebär att det dröjer innan vi ser de stora effekterna.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Slut på återhämtningen – nu kommer högkonjunkturen

Det har gått nästan tio år sedan finanskrisen. Trots kraftfullt agerande från centralbankerna har återhämtningen varit ovanligt utdragen. Men nu börjar utvecklade ekonomier äntligen nå en mognare fas i konjunkturcykeln, med hög BNP-nivå och låg arbetslöshet. Trots skillnader mellan Sverige och Handelsbankens övriga hemmamarknader, så har samtliga dessa länder nu nått eller är på god väg att nå högkonjunktur. Centralbankerna förbereder sig på att börja strama åt penningpolitiken, men den höga skuldsättningen gör det svårt att hitta rätt balans när inflationen väl tar fart.

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — USA mot recession

Vi tror att den nuvarande ekonomiska utvecklingen i USA leder till recession i början av 2019. Trots att det generellt är svårt att pricka in recessioner tidsmässigt anser vi att tecknen är tillräckligt tydliga: Federal Reserve stramar åt penningpolitiken, arbetsmarknaden går mot överhettning och lönerna stiger och urholkar företagsvinsterna. Samtidigt växer insikten om att tillgången på billiga pengar inte kom-mer att vara för evigt.

Aktuell ekonomi — Kartellekonomi – ett effektivt sätt att styra världsmarknadspriset på olja?

I två och ett halvt år har oljepriset nu handlats på nivåer som är hälften så höga som prisnivån 2010-2014. Åren med höga priser attraherade investeringar i ny produktion utanför Mellanöstern och gav en ny prisera. Olja är så mycket mer än vår största råvara och drivkraften till våra bilar. Olja är ett vapen och ett maktmedel. Detta är historien om hur kartellen OPEC slutligen kom under press efter 54 års dominans på oljemarknaden.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se