Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Aktuell ekonomi

Aktuell ekonomi — Hur länge ska Riksbanken hålla reporäntan negativ?

Trots Lehman-kraschen 2008 och eurokrisen 2011 har svensk ekonomi klarat sig väl. I en högre takt än i många andra länder har nya jobb tillkommit i näringslivet samtidigt som företagen har investerat i hygg-lig takt, trots oro och osäkerhet i omvärlden. I nuläget är det få utvecklade ekonomier som har lika stark konjunktur som Sverige. Trots det är penningpolitiken ännu mycket expansiv. Riksbankens reporäntan är negativ och programmet av obligationsköp fortgår. Om ekonomin nu är så stark, bör inte Riksbanken inom kort strama åt? Vi tror att det blir så: inflationen ser äntligen ser ut att vara på väg mot 2 procent.

Anders Brunstedt, Economist | anbr42@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Presidentvalet i USA och tillväxtekonomierna

Många togs på sängen av valresultatet i USA. Få förutspådde att Donald Trump faktiskt skulle vinna över den garvade politikern Hillary Clinton. De republikanska framgångarna i kongressvalen var också till viss del en överraskning. Hur blir det nu? Vad händer med den ekonomiska politiken i USA och vilka effekter får denna på resten av världen? Vi har redan sett betydande rörelser på finansmarknaderna som pekar på att en rad länder kan stå inför stora utmaningar. Hur ser det ut för tillväxtekonomierna?

Gunnar Tersman, Economist | gute03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Ekonomiska konsekvenser av det amerikanska presidentvalet

Trumps förslag att deportera elva miljoner illegala invandrare skulle, om det genomförs, skada ekonomin. Frågan är om han verkligen är beredd att genomföra något så dramatiskt? Eventuellt ska hotet om utvisningar och höga tullar för Mexiko och Kina ses som ett förhandlingsutspel, som förutom att öka hans segerchanser också kan tvinga fram internationella eftergifter. Utvisningar och tullar skiljer kandidaterna åt och förklarar mycket av skillnaderna i tillväxt mellan Clintons och Trumps valprogram.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Östeuropa: Bra reformer en bristvara

Trots att oljepriserna tycks ha bottnat och vänt uppåt igen så kämpar Ryssland fortsatt i motvind. I ett historiskt perspektiv framstår i och för sig fallet i den ekonomiska aktiviteten som ganska begränsat. Den underliggande trenden är inte desto mindre ganska negativ. Någon väsentlig återhämtning är inte att räkna med. Prognoserna för länderna i Centraleuropa är mera upplyftande. För att dessa skall infrias krävs det dock att politikerna avstår från alltför dyra reformer som på sikt kan visa sig skadliga för den underliggande tillväxtförmågan.

Gunnar Tersman, Economist | gute03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Ojämn återhämtning med några ljusglimtar

Återhämtningen i världsekonomin är ojämn med några få ljusglimtar. I USA förväntar vi oss en långsam ekonomisk avmattning, vilken sannolikt kommer att sluta i recession om ett till två år. I delar av euroområdet håller höga skulder fortfarande tillbaka den ekonomiska tillväxten. I utvecklade ekonomier fokuserar centralbankerna på växelkursen för att öka tillväxten. Det kommer att ta tid för råva-ruproducerande länder att anpassa sig de lägre råvarupriserna. I Norden stannar Sverige kvar i toppen av tillväxtligan.

Ann Öberg, Chief Economist | anob04@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Att vara – eller inte vara – det är frågan

William Shakespeares citat från sent 1500-tal kunde inte vara mer aktuellt. Den brittiska ekonomin står inför en folkomröstning den 23 juni i år för att avgöra Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. I dagsläget visar opinionsundersökningar att det finns en svag övervikt för att Storbritannien ska stanna kvar i EU - men opinionsläget kan skifta snabbt. Premiärminister Cameron förespråkar ett fortsatt medlemskap men har fått mothugg av bland annat Londons borgmästare. Det är inte helt enkelt att överblicka de fulla konsekvenserna av ett eventuellt utträde. Vilka utmaningar kan vi vänta oss framöver?