Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Aktuell ekonomi

Aktuell ekonomi — Globala megatrender som kommer att förändra världsekonomin

Globala megatrender är stora samhällsförändringar som bidrar till att rita om spelplanen för branscher, länder och världsekonomin i stort. I denna artikel tittar vi på fyra megatrender som kommer att förändra världsekonomin de närmaste decennierna: Färre försörjer fler, artificiell intelligens och digitalisering, hållbar tillväxt samt inkluderande tillväxt.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Världen spretar och Sverige likaså

Utvecklingen i den globala ekonomin blir alltmer spretig. I USA är optimismen fortsatt hög medan vi sett svaghetstecken i euroområdet och Kina. Vår bild av att världskonjunkturen toppar i år står sig, och vi väntar oss en avmattning 2019 och 2020. Sverige fortsätter att utvecklas starkt, men även här spretar det. Tillväxten är hög och sysselsättningen stiger. Bostadspriserna verkar på väg att stabiliseras, men vi tror att byggandet viker. Vi räknar med en komplicerad regeringsbildning efter Riksdagsvalet, men med endast begränsade effekter på de finansiella marknaderna och på den ekonomiska utvecklingen på kort sikt. Vi tror att Riksbanken höjer räntan i år för första gången sedan 2011.

Christina Nyman, Head of Forecasting | chny09@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Vad blir nästa steg för EU?

Tio år efter att finanskrisen bröt ut växer Europas ekonomi åter i hygglig takt. Men skillnaderna mellan länderna  är stora och eurokrisen har bidragit till att populism och euroskeptiska partier är på fram-marsch. Och det finns stora brister inom valutaunionen och reformer och politisk vilja behövs för att skapa ett mer motståndskraftigt EU. I denna artikel tittar vi på vad som skulle kunna vara nästa steg för EU.

Lena Fahlén, Deputy Head of Economic Research | leli15@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Högtryck i svensk ekonomi – men svalare vindar väntar

Den svenska ekonomin är stark just nu, men mattas av framöver. Bostadsbyggandet växlar ned och så
småningom minskar draghjälpen från omvärlden. Konjunkturuppgången har bidragit till många fler jobb
och stigande inflation. Vi räknar därför med att Riksbanken kommer att börja höja styrräntan i december.

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Ömsom vin, ömsom vatten på svensk arbetsmarknad

I år är det tio år sedan finanskrisen slog till, och dessutom dags för riksdagsval. Hög tid att göra bokslut för svensk arbetsmarknad, tycker vi. De senaste åren har präglats av exceptionell jobbtillväxt, med nära nog 200 000 fler sysselsatta i slutet av fjolåret än bara ett par år tidigare. Så kan beslutsfattarna slå sig till ro nu? Knappast. Arbetslösheten har sjunkit, men inte snabbt. Och bakom positiva effekter av det blomstrande konjunkturläget finns strukturella utmaningar med djupa rötter. Sammantaget finner vi ändå skäl att blicka fram mot resten av 2018 med försiktig optimism.

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Stark global konjunktur medför nya risker

Tillväxten i världen tog fart ordentligt under 2017 och överträffade alla förväntningar. Vi ser framför oss en stark inledning på 2018 och att allt fler länder går in i högkonjunktur. Det betyder att räntor kommer att stiga, vilket medför nya risker i en högt skuldsatt värld. Sverige gynnas av uppsvinget i omvärlds-ekonomin och även om utvecklingen på bostadsmarknaden är oroande, så ser vi framför oss att svensk ekonomi växer snabbt i år.

Christina Nyman, Head of Forecasting | chny09@handelsbanken.se