Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Swedish Publications

Macro Comment Sweden — Mopping up the package tour mess: inflation to stay close to target over the summer, but will ease this autumn

Inflation will likely be dampened by multiple factors ahead, but is expected to trend close to target for many months to come. This near-term inflation boost is merely a transitory effect from package tour prices, and therefore something the Riksbank will look through. To explain why currently soaring inflation read-ings will not in themselves affect the Riksbank's decisions at the July and September monetary policy meetings, this article takes a look at the nitty-gritty of package tour prices.

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Fast Comment Sweden — Sentiment data in June

  1. Mixed signals behind overall upbeat sentiment in June
  2. Overall economic sentiment continues to challenge our GDP outlook
  3. Manufacturing confidence did not drop like the PMI has recently

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Fast Comment Sweden — Unemployment in May

  1. Unemployment unchanged in May, marginally above expectations
  2. We forecast unemployment turning point within a year

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Sweden Comment — Preview of unemployment and survey sentiment

  1. Unemployment in May expected to edge lower, but survey sentiment in June forecast to ease
  2. Survey employment expectations more upbeat than other labour market indicators
  3. We forecast unemployment turning point within a year

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Kartellekonomi – ett effektivt sätt att styra världsmarknadspriset på olja?

I två och ett halvt år har oljepriset nu handlats på nivåer som är hälften så höga som prisnivån 2010-2014. Åren med höga priser attraherade investeringar i ny produktion utanför Mellanöstern och gav en ny prisera. Olja är så mycket mer än vår största råvara och drivkraften till våra bilar. Olja är ett vapen och ett maktmedel. Detta är historien om hur kartellen OPEC slutligen kom under press efter 54 års dominans på oljemarknaden.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Makrobladet — Återhämtningsfasen närmar sig slutet

USA befinner sig i en högkonjunktur, men mycket tyder på att nästa lågkonjunktur väntar runt hörnet. Oro över en försvagad amerikansk ekonomi leder enligt vår prognos till att Federal Reserve bara hinner höja räntan tre gånger till i denna cykel - betydligt mindre än vad centralbanken själv signalerat. I euroområdet förväntar vi oss att tillväxten sjunker mot den långsiktiga nivån på 1 procent, medan outnyttjade resurser kvarstår på arbetsmarknaden. ECB stramar därför endast gradvis åt penningpolitiken. I Kina pekar le-dande indikatorer på en inbromsning, vilket är i linje med våra prognoser.

Jimmy Boumediene, Head of Forecasting | jibo01@handelsbanken.se