Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Makroprognos

Makroprognos — Toppen är nådd

• Konjunktur och struktur stoppar tillväxt
• Ökade risker i ekonomin
• Centralbanker och politiker saknar ammunition för att hantera en ny kris

Ann Öberg, Chief Economist | anob04@handelsbanken.se

Svensk konjunkturprognos — Ojämn återhämtning med några ljusglimtar

- USA: Lägre räntetopp
- Euroområdet: Fortfarande i otakt
- Brexit: Överlever EU om Storbritannien lämnar…eller stannar?
- Sverige: Utbudsrestriktioner bromsar tillväxten
- Råvaror: Mötet i Doha ändrade riskbilden

Svensk konjunkturprognos — Immigrationen en utmaning for Europa

- USA: Mer vikt på faktisk inflation efter den första höjningen
- Kina: Paus i nedgången - fortsatt omfördelning
- Euroområdet: ECB kommer till undsättning igen
- Sverige: Full fart framåt

Svensk konjunkturprognos — Ett nytt normalläge

- Potentiell tillväxt och penningpolitik: 1,5 är det nya 3
- USA: Långsamma räntehöjningar och låg räntetopp
- Euroområdet: Stark euro försenar återhämtningen
- Kina: Kämpar för att hålla farten
- Sverige: Konjunkturen på väg att toppa

Svensk konjunkturprognos — Centralbankerna kan inte fixa allt

- USA: Federal Reserve ser en första räntehöjning i år
- Euroområdet: Deflationstryck trots ekonomisk återhämtning
- Arbetsmarknad och löner: Lägre arbetslöshet - men vad händer med lönerna?
- Kina: Avmattningen fortsätter
- Sverige: Inte mycket ledig kapacitet i arbetsmarknaden

Konjunkturprognos — Oljepriset lyfter global tillväxt

- USA: Balansgång mellan bubblor och obligationsförsäljningar
- Euroområdet: ECB kan undvika deflation genom att följa Bank of Japan
- Kina: Avmattning tilltar
- Sverige: Riksbanken börjar höja reporäntan 2015, inte 2016