Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Global konjunkturprognos

Global konjunkturprognos — Världsekonomin klent rustad

• Konjunkturavmattning med svag tillväxt länge
• Seglivad politisk oro, hushållen alltmer försiktiga
• Centralbanker byter kurs men verktygslådan skramlar tomt

Lena Fahlén, Head of Economic Research | leli15@handelsbanken.se

Global konjunkturprognos — Världsekonomin på skakig grund

• Nu vänder konjunkturen ned
• Upp till bevis för politikerna
• Räntorna förblir låga

Lena Fahlén, Head of Economic Research | leli15@handelsbanken.se

Global konjunkturprognos — Räntehöjningar trots lägre tillväxt

• Geopolitiska risker dominerar
• Fortsatt splittrad bild av världskonjunkturen
• Världens centralbanker trotsar oro
• Riksbanken fortsätter med räntehöjningar efter vinterns första steg

Global konjunkturprognos — Världen spretar

• Geopolitiska risker dominerar
• USA och Kina styr världskonjunkturen
• Konjunkturen byter karaktär - avmattning på gång

Global konjunkturprognos — Het världsekonomi svalnar

• Stimulanser i USA lyfter tillväxten men medför risker
• Kapacitetsbegränsningar och högre räntor bromsar globala uppgången
• Protektionism skapar osäkerhet

Global Konjunkturprognos - uppdatering — Mogen konjunktur förändrar riskbilden

• Stark inledning på 2018 - svagare avslutning
• Medvindar mojnar för tillgångsmarknader
• Uppåtrisk för inflation och räntor