Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Global konjunkturprognos

Global konjunkturprognos — Räntehöjningar trots lägre tillväxt

• Geopolitiska risker dominerar
• Fortsatt splittrad bild av världskonjunkturen
• Världens centralbanker trotsar oro
• Riksbanken fortsätter med räntehöjningar efter vinterns första steg

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Global konjunkturprognos — Världen spretar

• Geopolitiska risker dominerar
• USA och Kina styr världskonjunkturen
• Konjunkturen byter karaktär - avmattning på gång

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Global konjunkturprognos — Het världsekonomi svalnar

• Stimulanser i USA lyfter tillväxten men medför risker
• Kapacitetsbegränsningar och högre räntor bromsar globala uppgången
• Protektionism skapar osäkerhet

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Global Konjunkturprognos - uppdatering — Mogen konjunktur förändrar riskbilden

• Stark inledning på 2018 - svagare avslutning
• Medvindar mojnar för tillgångsmarknader
• Uppåtrisk för inflation och räntor

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Global konjunkturprognos — Kina i spetsen för återhämtningen

- USA: Federal Reserve höjer räntan i andra kvartalet nästa år
- EMU: Tidigare slut på recessionen
- Sverige: Ju hårdare fall, desto större rekyl

  • 1