Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Makroprognos

Makroprognos — Medvind nu, men höststormar nalkas

• Slut på återhämtning, mot högkonjunktur
• Mödosam omläggning av penningpolitiken
• Global avmattning under 2019

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Makroprognos — USA mot recession

• Globalt: Räntorna toppar på låg nivå
• Europa: Tyngs av strukturproblem
• Tema: Globala drivkrafter avtar
• Sverige: Mogen konjunktur och låg BNP per capita-tillväxt

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Makroprognos — Toppen är nådd

• Konjunktur och struktur stoppar tillväxt
• Ökade risker i ekonomin
• Centralbanker och politiker saknar ammunition för att hantera en ny kris

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Svensk konjunkturprognos — Ojämn återhämtning med några ljusglimtar

- USA: Lägre räntetopp
- Euroområdet: Fortfarande i otakt
- Brexit: Överlever EU om Storbritannien lämnar…eller stannar?
- Sverige: Utbudsrestriktioner bromsar tillväxten
- Råvaror: Mötet i Doha ändrade riskbilden

Svensk konjunkturprognos — Immigrationen en utmaning for Europa

- USA: Mer vikt på faktisk inflation efter den första höjningen
- Kina: Paus i nedgången - fortsatt omfördelning
- Euroområdet: ECB kommer till undsättning igen
- Sverige: Full fart framåt

Svensk konjunkturprognos — Ett nytt normalläge

- Potentiell tillväxt och penningpolitik: 1,5 är det nya 3
- USA: Långsamma räntehöjningar och låg räntetopp
- Euroområdet: Stark euro försenar återhämtningen
- Kina: Kämpar för att hålla farten
- Sverige: Konjunkturen på väg att toppa