Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


KonjunkturprognosLösningen på krisen heter konkurrenskraft

Download

USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras
Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem
Kina: Myndigheterna stimulerar för att få igång tillväxten
Sverige: Längre period med knapp styrfart

Jan Häggström

Head of Macro Research

Global Research

jaha05@handelsbanken.se

Latest analyses

2015-06-10

Monthly Macro Update

2015-04-23

Global macro forecast

2015-04-23

Svensk konjunkturprognos