KonjunkturprognosLösningen på krisen heter konkurrenskraft

Download

USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras
Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem
Kina: Myndigheterna stimulerar för att få igång tillväxten
Sverige: Längre period med knapp styrfart

Jan Häggström

Head of Macro Research

Global Research

jaha05@handelsbanken.se

Latest analyses

2014-04-11

Makrobladet

2014-04-11

Monthly Macro Update

2014-03-05

Makrobladet