Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Morgenrapport Norge

Download

  1. Rentereferat fra Fed gjenspeilet ordlyden fra Powell; kuttet i juli var en «mid cycle adjustment»
  2. Men gitt risikobildet fortsetter markedet å prise 2-3 amerikanske rentekutt innen utløpet av dette året
  3. Her hjemme: Investeringstellingen bekrefter solid oppgang i petroleumsinvesteringene år; 2020 mer usikkert

Disclaimer

Marius Gonsholt Hov

Senior Economist

Norway

maho60@handelsbanken.no

Latest analyses

2019-09-18

Morgenrapport Norge

2019-09-17

Morgenrapport Norge

2019-09-13

Fast Comment Norway