#Search - Handelsbanken Capital Markets

 

Research


Choose type:


Results: listing 1 - 6 of 54 for “Danish Central Bank”

Global Konjunkturprognos - uppdatering — Mogen konjunktur förändrar riskbilden

• Stark inledning på 2018 - svagare avslutning
• Medvindar mojnar för tillgångsmarknader
• Uppåtrisk för inflation och räntor

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Global Macro Forecast - update — Mature business cycle changes the risk profile

• Strong start to 2018, but a weaker ending
• Asset price tailwinds subsiding
• Upside risks to inflation and interest rates

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Central bank calendar — 2018

• Federal Reserve
• European Central Bank
• Bank of England
• Riksbank
• Norges Bank
• Bank of Japan
• Swiss National Bank
• Reserve Bank of Australia
• Reserve Bank of New Zealand
• Bank of Canada

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Back to school — Stark global ekonomi trots politisk turbulens

Höstterminen är nu i full gång. Vi summerar sommarens viktigaste händelser och ger vår syn på vad som kommer att vara i fokus under hösten. Det politiska spelet lär fortsätta skapa stora rubriker, men för de finansiella marknaderna är inflationsutvecklingen och industrikonjunkturen under luppen.

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Back to school — Strong global economy despite political turbulence

The autumn term is now in full swing. We summarise the most important events of the summer and give our view of what we will focus on this autumn. The political game may make the big headlines, but for the financial markets the focus will be on the inflation trend and the industrial business cycle.

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Monthly Macro Update — Recovery phase is about to end

US: 'Goldilocks scenario' will not last long
Eurozone: Approaching balanced growth
UK: Brexit negotiations thrown into chaos
Nordics: Short-term resilience

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se