#Search - Handelsbanken Capital Markets

 

Research


Choose type:


Results: listing 1 - 6 of 193 for “Fiscal Policy”

Ränterullen — Vinner KPIF indexkampen på Riksbanken?

Vilket inflationsmått som ska vara tongivande för penningpolitiken blir avgörande för synen på Riksbanken under hösten. Medan inflationen mätt med målvariabeln KPIF ligger kvar över inflationsmålet är KPIF exklusive energi återigen något under Riksbankens prognos. Vi räknar med att nivåerna på båda kommer vara tillräckligt höga för att en räntehöjning ska äga rum i december, men utvecklingen för underliggande inflation får inte försvagas ytterligare jämfört med vår prognos. Vi räknar inte med något större penningpolitiskt omtag i samband med Riksbankens septembermöte, möjligen med undantag för en viss nedjustering av sannolikheten för oktoberhöjning. 

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Riksbank settles on unchanged repo rate path

Developments since the Riksbank's April meeting indicate that the repo rate path will be left unchanged at the meeting on July 2 (decision on July 3). The Riksbank thus continues to signal a rate hike before year-end, which is also our main scenario. Inflation and the krona both indicate an unchanged repo rate path. Accordingly, in our assessment, there is less indication of a decreased repo rate path, which the ECB's softer line and heightened global political turmoil support.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken landar i oförändrad bana

Utvecklingen sedan Riksbankens aprilmöte talar för att reporäntebanan lämnas oförändrad på mötet den 2 juli (besked 3 juli). Därmed fortsätter Riksbanken att signalera en räntehöjning före årsskiftet, vilket också är vårt huvudscenario. I vågskålen för oförändrad räntebana ligger inflationen och kronan. Vågskålen för sänkt räntebana väger således lättare enligt vår bedömning, och där återfinns ECB:s mjukare linje och ökad politisk osäkerhet globalt.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Italy once again in the driver’s seat

Last week's Purchasing Manager Index confirmed the slowdown in the global manufacturing cycle and the increasing divergence between the US and the rest of the world.

Growing concern about political developments in Italy caused the market to dust off the PIGS theme, which in turn caused a considerable drop in Swedish bond yields. As a result, the curve is now the flattest it has been in a long time. We therefore change our view of the curve from flatter to neutral.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Italien åter i förarsätet

Veckans inköpschefsindex bekräftar bilden av en avmattning i den globala industricykeln, men med ökad divergens mellan USA och resten av världen. Samtidigt ökar oron för den politiska utvecklingen i Italien vilket fått marknaden att damma av PIGS-temat. Det har i sin tur fått svenska långräntor att falla betydligt och kurvan är nu den flackaste på länge. Vi ändrar därmed vår kurvsyn från flackning till neutral.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Fast Comment Norway — Revised budget a non-event for financial markets; neutral to Norges Bank

  1. Neutral fiscal stance; fiscal impulse still calculated at 0.1 p.p
  2. Norges Bank has already taken this into account
  3. The big news today was the GDP numbers; supported the case for a rate hike in September

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no