Research


Choose type:


Results: listing 1 - 6 of 204 for “Fiscal Policy”

Fast Comment Norway — Revised fiscal budget for 2019: Surprisingly expansionary

 1. Revenue spending increasing to NOK 238bn this year, up from NOK 220bn in 2018
 2. Fiscal impulse of 0.5 percent this year, above Norges Bank's estimate
 3. All else equal: increases the possibility for two more rate hikes this year

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no

Fast Comment Norway — Neutral fiscal budget for 2019; still a positive trend in manufacturing output

 1. Neutral budget proposal for 2019; fiscal impulse calculated to be 0.0 p.p
 2. Neutral for the outlook for the key policy rate path
 3. Slight decline in manufacturing output in August; trend still positive

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no

Fast Comment Norway — Preview: Fiscal Budget 2019, core inflation and manufacturing output

 1. The budget proposal for 2019 should be a non-event for the market
 2. Core inflation expected lower in Sep; we expect 1.7 pct, Norges Bank 1.6 pct
 3. Manufacturing probably pulled back a bit in Aug; trend still positive

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no

Danish Comment — Væksten halter, men arbejdsmarkedet er fortsat solidt

 1. Den beskedne BNP-vækst på 0,2% q/q i 2. kvartal blev bekræftet i dagens reviderede nationalregnskab
 2. Handelsbanken fastholder skøn om vækst på 0,8% i år
 3. Arbejdsmarkedet udvikler sig dog fortsat fornuftigt med et nyt lille fald i ledigheden i august

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Ränterullen — Håll utkik på inflationsutfall och protokoll

Före förra veckans besked från Riksbanken var vi ganska ensamma om att tro på en räntehöjning om 0,25 procentenheter i december. Nu har vi fått bekräftat att en räntehöjning är nära. Riksbanken var ovanligt tydliga efter det senaste penningpolitiska mötet med att de räknar med att höja räntan med 0,25 procentenheter i december eller februari. Men de gav ingen indikation hur de väger de två alternativen. Vi har landat i att det lutar åt februari då vi tror att inflationen kommer bli lite lägre än Riksbankens prognos den närmaste tiden. I dagarna får vi dock mer användbar information för att underbygga slutsatsen om när räntan höjs. Dels inflationsutfall för augusti, dels protokoll från det penningpolitiska mötet.

Christina Nyman, Chief Economist | chny09@handelsbanken.se

Fast Comment Sweden — Political deadlock after inconclusive election

 1. The ruling center-left bloc and center-right Alliance are neck and neck
 2. Tricky to form a government; strong, decisive government unlikely
 3. Limited market reaction, but in the longer term the macroeconomic effects could be greater

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se