Research


Choose type:


Results: listing 1 - 3 of 3 for “Rating”

Fast Comment US — Government shutdown still unresolved

  1. Efforts to end government shutdown continue
  2. Economic impact of short-lived shutdown should be limited
  3. Larger, more serious issues loom

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Ränterullen — Påskharen ringer alltid två gånger

Globalt: deja vu
Vi är i grunden fortsatt USA-positiva. Optimismen naggas emellertid av den obehagliga likhet dagens situation har med 2010-2012. En eskalerande skuldkris i Europa under vårvintern har då följts av finansiell oro och sedermera svag amerikansk data under sommaren. Förloppet har dock krönts av utökad QE från Fed under hösten vilket gett förnyad skjuts till riskaptit och makro mot slutet av året och inledningen av nästa. Vi ligger kvar neutrala duration och är mindre övertygade om att nästa steg är kort (s. 3).

Sverige: bra data men risker kvar
Vi ser fortsatt nedsida för prissättningen av Riksbanken under året. Kronan har potential att tvinga fram en räntesänkning och den senaste tidens skuldkris kan stjälpa återhämtningen. (s. 4)

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Beppe nu lika stor som Berlu och Bersani

Globalt: fortsatt förbättring
Vi håller fast vid en i grunden positiv syn på global makro. Det talar i sig för fortsatt stigande ränteläge globalt och i Sverige.  Vi räknar dock med fortsatt konsolidering under den närmaste tiden mycket pga dödsläget i Italien: Beppe är nu lika stor som Berlu och Bersani. Marknaden underskattar de Italienska riskerna. Omprisningen av Riksbanken har helt kommit av sig. På lite sikt tror vi fortfarande på att hökaktig omprisning kommer att komma till stånd påhejat av stark statistik. Vi håller dock fast i vår konsolideringssyn.

Fastighetskrediter: skuldsättning ratingnyckel
Fastighetsbolag är en kategori av låntagare som växer så det knakar i den svenska obligationsmarknaden. Två faktorer ställer ofta till det rating-mässigt: belåningsgraderna och hög andel säkerställd finansiering. De relativt höga belåningsgraderna som är praxis i Sverige till att bara en handfull bolag har potential att hamna inom investment grade.

Sverige - Tyskland: 49 - 0
Det saknas inte fundamentala förklaringar till att Sverige ska ha högre långräntor än Tyskland. En förklaring till isärspreadningen som fått alldeles för lite uppmärksamhet är Riksgäldens kraftigt ökade utlandsupplåning. Emissionerna i USD och EUR har gjorts till betydande spreadar jämfört med den svenska benchmarkkurvan sett i omswappade termer, men är nu i stort över.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

  • 1