Research


Choose type:


Results: listing 7 - 12 of 1881 for “Default”

Markkinakatsaus — Viikko 19/2019

• Kiina globaalin talouden tienjakajana

Janne Ronkanen, Senior Economist | jaro06@handelsbanken.se

Markkinakatsaus — Viikko 18/2019

• Öljyn hinta noussut vaivihkaa ja se ei ole yhdentekevää
• Ruotsin keskuspankki lykkäsi jälleen koronnostoaikeitaan

Janne Ronkanen, Senior Economist | jaro06@handelsbanken.se

Macro Comment Sweden — Spotlight on fiscal policy as the economy slows

We expect a slowdown in Sweden and note that there will be little monetary policy ammunition left to stabilise the economy. Meanwhile, low public debt levels are creating the conditions for fiscal policy to take the lead. What is more, fiscal policy stimulus measures are more effective in a low interest rate envi-ronment of the type we have now. However,  the fiscal policy framework will limit the scope for action. Also, the range of effective fiscal policy stimulus measures that can be implemented quickly and at the right time will be limited. Therefore, there is a clear risk that stabilisation policy will be less robust than normal. We believe this could open the door to more unconventional economic policy, if the downturn becomes deep or prolonged.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Allt ljus på finanspolitiken i nästa lågkonjunktur

Det är skralt med penningpolitisk ammunition för att stabilisera ekonomin i den annalkande lågkonjunkturen. En låg statsskuld skapar däremot förutsättningar för finanspolitiken att ta över stafettpinnen. Finanspolitiska stimulanser är dessutom mer effektiva i en lågräntemiljö. Men om de finanspolitiska ramverken ska respekteras är det finanspolitiska handlingsutrymmet begränsat. Vidare är även verktygslådan, med effektiva finanspolitiska stimulanser som snabbt kan sätts in i rätt tidpunkt, begränsad. Det finns därför en uppenbar risk att stabiliseringspolitiken blir mindre resolut än normalt. Det kan öppna upp för en mer okonventionell ekonomisk politik om lågkonjunkturen blir djup eller utdragen.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se