#Search - Handelsbanken Capital Markets

 

Research


Choose type:


Results: listing 7 - 12 of 192 for “Fiscal Policy”

Ränterullen — Starkare krona inget hinder för räntehöjning

Veckans inflationsutfall lyckades för ovanlighetens skull landa nära både marknaden och Riksbankens förväntningar. Trots det blev resultatet den största dagliga förstärkningen av kronan i samband med ett KPI-utfall sedan 2013 (bild 1). Som vi ser det är förstärkningen en rekyl på en omotiverat stor försvagning efter Riksbankens räntebesked. Med inflationsutfall i linje med Riksbankens prognos och protokollet från Riksbankens aprilmöte förstärks intrycket att en räntehöjning verkligen blir av i år. Vi räknar med att ränteuppgången i det korta fortsätter och  upprepar vår prognos om en höjning i december.

Vi resonerar också kring storleken på en första räntehöjning, vilket åter hamnat på tapeten i veckan efter kommentarer från Riksbanksledamöter på frågor från journalister. Medan vi ser liten ekonomisk anledning att frångå de gängse 25-punktersstegen utesluter vi inte att en mindre räntehöjning kan bli en kompromisslösning.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Marknaden har för låg sannolikhet för hösthöjning

Svagare utfall i ledande industriindikatorer i kombination med högre riskaversion tynger långräntor. Risken är att  global PMI fortsätter falla framöver. Även om nivån fortfarande är hög tenderar vändpunkterna att vara vägledande för marknaden. Risken för fortsatt fall i amerikanska långräntor har ökat. Samtidigt befinner vi oss just nu i nedre delen av intervallet under de senaste månaderna för svenska långräntor. Vi väljer att hålla kvar vid vår syn om kort duration men ser potential för högre räntor framför allt i kortänden.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — September fortfarande i spel

Efter den låga januariinflationen landade KPIF marginellt närmare Riksbankens prognos i februari. Vi räknar med att inflationen stiger i mars och under våren utraderar Riksbank prognosfel helt och hållet. Medan marknaden kastat in handduken efter snytingen i januari, anser vi det befogat att räkna med fortsatt inflationsuppgång framöver.

Marknaden ser endast en 35 procentig sannolikhet för höjning i september men vi anser att september fortfarande är i spel. Utifrån detta bör korträntorna stiga och ihopspreadningen mot Tyskland reverseras. 

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

UK Comment — Spring Budget: no major changes to outlook for fiscal policy or UK economy

  1. GDP growth revised up for 2018 but down for 2021-22
  2. Fiscal policy not much changed – still set to be contractionary in the years ahead

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Ränterullen — Motvindar tilltar på Brunkebergstorg

Sorger kommer som bekant inte som spioner, en och en, utan i skvadron. Inflationsöverraskningen i januari har följts upp av svagare enhetsarbetskostnader och fortsatt låga löneökningar. Marknadens slutsats är att en räntehöjning kommer tidigast i december. Vi går igenom vad som krävs för att vår prognos om en räntehöjning i september ska slå in.

Sammantaget är risken stor att Riksbanken till slut tvingas sänka räntebanan i samband med mötet den 25 april och därmed signalera en senare räntehöjning än september. Att Riksbanken valde att inte revidera banan i februari, trots lägre inflationsprognos, antyder dock en viss vilja att påbörja en höjning av reporäntan.

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Fast Comment US — Fed Chairman Powell strikes a bullish tone on the economy

  1. Powell says rates can continue to rise gradually
  2. Outlook for growth remains strong, aided by fiscal policy and firmer global demand
  3. March rate increase appears to be 'a done deal'; risk of four increases this year is increasing

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk