Research


Choose type:


Results: listing 13 - 18 of 1838 for “Default”

Markkinakatsaus — Viikko 48/2018

• Kuinka pitkään USA:n noususuhdanne voi jatkua?

Tiina Helenius, Chief Economist Finland | tihe01@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Räntehöjningar trots lägre tillväxt

Vi håller fast vid att tillväxten i världen toppar i år, och räknar med en bredare konjunkturavmattning de kommande åren, som förstärks av att även USA bromsar in. Trots svagare utsikter och geopolitiska risker, som handelskrig och politisk oro, stiger fortfarande sysselsättningen. Även i Sverige ser vi en starkare arbetsmarknad och ett fortsatt gott konjunkturläge. Med allt tydligare tecken på att löner och inflation kommer att fortsätta stiga räknar vi med att centralbanker kommer gå vidare med normaliseringen av penningpolitiken. Likaså räknar vi med att Riksbanken inom kort höjer styrräntan för första gången på mer än sju år.

Christina Nyman, Head of Forecasting | chny09@handelsbanken.se

Markkinakatsaus — Viikko 47/2018

• Öljyn hinnan lasku saattaa pian hidastaa inflaatiota

Janne Ronkanen, Senior Economist | jaro06@handelsbanken.se

Markkinakatsaus — Viikko 46/2018

• Edessä koronnostoja heikentyvästä kasvusta huolimatta
• Iloitaan Suomen kasvukaudesta niin kauan kuin se kestää

Janne Ronkanen, Senior Economist | jaro06@handelsbanken.se