Research


Choose type:


Results: listing 13 - 18 of 190 for “Fiscal Policy”

Ränterullen — Färdplanen för Riksbanken

I veckans Ränterulle går vi igenom förutsättningarna för Riksbankens nästa penningpolitiska möte den 13 februari (besked 14 februari). Vi skissar dessutom på tre scenarier för tidpunkten för den första räntehöjningen. Vårt huvudscenario är september, vilket också överensstämmer med Riksbankens räntebana.
För övrigt upprepar vi vår rekommendation om kort duration och ser fortsatt press upp på räntor på båda sidor om Atlanten.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Fast Comment US — Government shutdown still unresolved

  1. Efforts to end government shutdown continue
  2. Economic impact of short-lived shutdown should be limited
  3. Larger, more serious issues loom

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Ränterullen — Kort duration

I veckans Ränterulle sammanfattar vi vår räntesyn från konjunkturrapporten. Medan vi spår amerikansk avmattning under 2019, räknar vi med att den starka tillväxten globalt fortsätter under större delen av 2018 och att det i stället präglar räntemarknader under den närmaste tiden. Vi tror att kort duration blir den vinnande strategin i den miljön.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Did the Riksbank just extend the QE programme?

Ahead of the Riksbank's decision this week, expectations were relatively consistent: a largely unchanged interest rate path and a terminated QE programme. Early repurchase of maturing bonds was also expected. The moderate market reaction following the decision indicates that the outcome was close to expectations. However, in the last Swedish Rate Wrap for this year, we consider whether in reality, the QE programme has once again been extended.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Fast Comment US — US tax overhaul now a done deal

  1. Passing of tax reform no surprise – moderate additional economic boost
  2. Deep, permanent tax cut for corporations and shorter-term relief for individuals
  3. The House needs to vote once more – will pass with ease

Ränterullen — Centralbanksrevy stundar

En kavalkad av centralbanksmöten avslutar ett relativt odramatiskt år för penningpolitiken världen över med allt lägre volatilitet på räntemarknaden. Inte heller den här mötesvändan lär rucka marknaden i grunden. Vi räknar med att Fed höjer och upprepar räntehöjningsplanerna framöver. ECB avviker inte från det mjuka budskapet i oktober. Bank of England avvaktar brexit-förhandlingar medan Norges bank tar till sig svag valuta och stark olja för att branta upp räntebanan.

Riksbanken har fördelen att ha resultaten av nästa veckas möten inför årets sista penningpolitiska diskussion den 19 december. Huvudfokus blir om QE-programmet formellt ska avslutas efter årsskiftet och att Riksbanken därmed ska våga avvika från ECB:s planer nästa år. Vi tror att så blir fallet, men att beskedet kantas av ett i övrigt duvaktigt budskap.  

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se