Research


Choose type:


Results: listing 25 - 30 of 257 for “Consumption”

Danish Comment — Væksten halter, men arbejdsmarkedet er fortsat solidt

 1. Den beskedne BNP-vækst på 0,2% q/q i 2. kvartal blev bekræftet i dagens reviderede nationalregnskab
 2. Handelsbanken fastholder skøn om vækst på 0,8% i år
 3. Arbejdsmarkedet udvikler sig dog fortsat fornuftigt med et nyt lille fald i ledigheden i august

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Danish Comment — Så gik den ikke længere for industrien

 1. Industriens konjunkturbaromer faldt som ventet fra 5 til -1 i september
 2. Servicesektorens og byggesektorens baromeeer holdt sig uændrede på hhv. 10 og 0
 3. Barometrene peger fortsat på vækst, men i et adstadigt tempo

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Fast Comment Denmark — Retail sales bounced back as expected

 1. Retail sales rose 0.3 percent m-o-m - close to our expectations
 2. Sales of clothing and other consumption goods rose while sales of food declined
 3. Despite a pause in Q3, private consumption is still seen as a driver for economic growth

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Danish Comment — Så kom der lidt mere gang i salget i butikkerne

 1. Detailsalget steg med 0,3% m/m i august, tæt på vores forventning
 2. Salget af tøj og andre forbrugsvarer trækker op, mens salget af fødevarer falder
 3. Trods en tilsyneladende pause i 3. kvartal, venter vi stadig, at privatforbruget vil være en vigtig trækkraft for dansk økonomi

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Danish Comment — Danske nøgletal - uge 39: Afdæmpet vækst ventes bekræftet

 1. Detailsalget, der offentliggøres tirsdag, ventes at være steget med 0,4% m/m i august
 2. Torsdagens konjunkturbarometre ventes at vise et stort fald i industrien og et lille fald i servicesektoren i september
 3. De reviderede BNP-tal ventes at bekræfte den svage vækst i 2. kvartal, mens arbejdsløsheden ventes at være faldet igen - begge tal kommer fredag

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Fast Comment Denmark — Waning optimism in households

 1. Consumer confidence fell from 7.8 to 6.9 in September - in line with our expectation
 2. Confidence has fallen three months in a row, but still at decent level
 3. We still expect private consumption to support overall growth

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk