Research


Choose type:


Results: listing 25 - 30 of 190 for “Fiscal Policy”

Konjunkturrapport — Se opp for fartsdumper

• Boligmarkedet har trukket opp BNP-veksten, men vil snart trekke ned
• Ledig kapasitet i arbeidsmarkedet vil bidra til moderat lønnsvekst i årene fremover
• Svakere internasjonal utvikling vil etter hvert bremse oppgangen i norsk økonomi

Kari Due-Andresen, Chief Economist Norway | kadu01@handelsbanken.no

Fast Comment Norway — Preview: core inflation in September (Tuesday), Fiscal Budget 2018 (Thursday)

  1. CPI-ATE expected at 1.3 percent in September, up from 0.9 percent in August, driven by base effects
  2. Slightly above Norges Bank's estimate of 1.2 percent
  3. Fiscal Budget 2018 probably neutral to Norges Bank; limited room for increased spending

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no

Ränterullen — Duvaktigt från Brunkebergstorg

Riksbanksfullmäktiges beslut att förnya Ingves och af Jochnicks mandat med fem respektive sex år ökar sannolikheten för att penningpolitiken kommer bli ultraexpansiv under längre tid framöver. Vi ser över vad beslutet får för konsekvenser får vår färdplan för Riksbanken.

Fast Comment Denmark — Upbeat Danish consumers

  1. The miserable Danish summer so far has had little impact on consumers' moods
  2. Consumer confidence increased from 7.1 to 10.5 in July - the highest reading in more than two years
  3. Indicates that private consumption will continue to act as a driver for the economy

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Danish Comment — Danske forbrugere i hopla

  1. Det pænt sagt miserable sommervejr har ikke slået danskernes humør ned
  2. Forbrugertilliden steg fra 7,1 til 10,5 i juli - det højeste niveau i mere end to år
  3. Bedringen i forbrugertilliden indikerer, at privatforbruget fortsat vil være en drivkraft for opsvinget

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Ränterullen — Reporäntan? Håll koll på ECB

Halvårsbokslut för Riksbanken med ett reporäntebesked som i stora drag var i linje med våra förväntningar. Trots att sannolikheten för ytterligare lägre ränta togs bort i reporäntebanan, säkrar Riksbanken sig med skrivningar att räntan kan komma att sänkas om förutsättningarna ändras. För oss står taktiken klar; Riksbankens normaliseringsprocess styrs av vad omvärlden, och då framförallt ECB, hittar på. Reporäntan kommer enligt oss att höjas i april 2018, på marginalen tidigare än vad Riksbanken signalerar. Läs mer på sidan 3.