Research

Speakers’ corner

Get the latest news and views from the writers in our forum.

DisclaimerChoose type:

Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

RSS

Beige book - måttlig och modest

 • USA: Feds Beige book visade på fortsatt modest till måttlig tillväxt, i linje med septembertrapporten. Fortsatt brist på arbetskraft, men måttlig lönetillväxt
 • Spanien: Senast kl 1000 idag måste den katalanska presidenten backa från att utropa självständighet. I annat fall kommer Madrid att inleda ett övertagande av styret i Katalonien.

2

Kinas president drar upp riktlinjer för framtiden

 • Kina: President Xi drog upp riktlinjer för Kinas väg mot att bli världsledande 2050 under ett tre timmar långt tal. Såg fortsatta obalanser, men konstaterade också att flera hinder överbryggats
 • Riksbanken: Harry Flam och Annika Alexius tycker det är orimligt att en riksbankschef kan sitta på sin post hur länge som helst. L E O Svensson kritisk till att Ingves fick förlängt
 • Svenska bostadspriser föll i september

  Vi ser nu en avmattning av de tidigare höga ökningstakterna i bostadspriserna. Idag publicerades bostadsprisstatistik för september månad, den första månaden efter de osäkra sommarmånaderna och den sista månaden i tredje kvartalet. Siffrorna visar på dämpade tillväxttakter i bostadspriserna, med den svagaste månadstakten på fem år. Enligt HOX bostadsprisindex föll bostadspriserna med i genomsnitt 1 procent, säsongsjusterat och jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år har bostadspriserna ökat med knappt 7 procent, att jämföra med augusti månads dryga 9 procent (se diagram nedan)

  Priset på bostadsrätter föll mer än priset på småhus. Men det är också dessa priser som har ökat mest det senaste decenniet. Det största prisfallet kommer från bostadsrätter i Stockholm, där även tremånadersförändringen för bostadsrätter är negativ (-0,9 procent). Detta kan vara en indikation på att efterfrågan på nya bostäder till viss del har mättats. Mer än var tredje av de nyproducerade bostäderna i Sverige har byggts i Stockholm och den stora majoriteten av nyproduktionen är till bostadsrätter.

  September månads avmattning är även synlig i försäljningsstatistiken. Försäljningsvolymen har inte ökat i samma takt som utbudet av bostäder, vilket har inneburit att försäljningstiden har varit något längre än för ett år sedan, visar svensk mäklarstatistik.  

  Bostadspriserna har ökat i en snabbare takt än BNP och hushållens disponibla inkomst. De har även ökat snabbt i förhållande till andra länder. En av anledningarna är den stora efterfrågan i förhållande till utbudet på bostäder. Det har drivits av såväl ett uppdämt investeringsbehov i bostäder, en hög tillväxt av befolkningen i arbetsför ålder som av det låga ränteläget och förmånliga kreditvillkor.