Research

Speakers’ corner

Get the latest news and views from the writers in our forum.

DisclaimerChoose type:

Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

RSS

IMF uppdaterar sin globala prognos

IMF skriver att den globala tillväxten fortsätter starkt och förväntas växa med 3,5 procent 2017 och 3,6 procent år 2018. I de oförändrade globala tillväxtprognoserna är USA: s tillväxtprognos lägre än i april, vilket huvudsakligen återspeglar antagandet att finanspolitiken kommer att bli mindre expansiv framöver än vad som tidigare förväntats. Tillväxten har reviderats upp för Japan och framförallt euroområdet, Läs hela IMF rapporten här

Riksbankens protokoll från 3 juli mötet

Visar bl a på viss oro för för snabb kronförstärkning och att en varaktig inflation på 2 procent är inte detsamma som att inflationen snuddar vid 2 procent. Ett par ledamöter poängterade vikten av att marknaden inte tar ut framtida räntehöjningar i förskott, då det skulle försvåra Riksbankens arbete att klara inflationsmålet. Läs hela protokollet här

UK erkänner Brexit-nota

UK: Brexit minster, Joyce Anelay, medger att de kommer att behöva betala en utträdesavgift relaterat till de finansiella åtagaden de har mot EU efter utträdet.

Kina: Kreditvärderingsinstitutet Fitch bekräftar A+ betyget med stabila utsikter. Landets reala BNP uppges kunna nå målet runt 6.5%.