Research

Speakers’ corner

Get the latest news and views from the writers in our forum.

DisclaimerChoose type:

Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

RSS

USA: skuldtaksförhandlingar oroar Fed-ledamot

  • Fed: skuldtaksförhandlingarna i kongressen kommer att vägas in i beslutet om när Fed ska börja minska sin balansräkning enligt Kashkari
  • Fed: Kaplan (röstar) vädjar om att Fed är tålmodiga med att höja räntan då den fortfarande rör sig under Feds mål om 2 procent.

Optimism efter minskad hotbild från Nordkorea

  • Fed: Dudley uppger att det är möjligt med en räntehöjning senare i år.
  • USA: Trump undertecknar promemoria som möjliggör utredning av möjligheterna att skydda immateriell egendom.
  • Nordkorea: drar tillbaka hot om att angripa Guam efter att Kina tagit steg mot att stödja FN-sanktioner.
  • RBA: Förbättrade förhållanden på arbetsmarknaden kan medföra förbättrad lönetillväxt enligt det senaste mötesprotokollet.
  • Sverige: Svensk Handels augusti data visar på försämrad framtidstro. Digitalisering utmanar existerande affärsmodeller och pressar lönsamheten.

Stark Japansk data

USA: Trump väntas ge order om att utreda huruvida Kina brutit mot handelsregler gällande immateriella rättigheter

UK: vill påbörja diskussion om framtida relationer med EU

Fed: Kashkari dementerar oro för att inflationen helt plötsligt accelererar pga. folk oror sig för stigande löner och att företagen börjar tävla mot varandra om kompetensen

Nordkorea: CIAs chef, Mike Pompeo, vidhåller i nationell TV att det inte finns några indikationer på att krig kommer att bryta ut

Japan: Rejält starkare BNP +1.0/4.0 (e: +0.6/1.5%), stark uppgång i företagsinvesteringar +2.4%