Research


Choose type:


Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

Andreas Skogelid

Strategist

Fixed Income

ansk03@handelsbanken.se

Mjuk Riksbank utökar obligationsköpen

Riksbanken lämnade idag reporäntan oförändrad på -0,50 procent, vilket var i linje med vad vi förväntade oss. Riksbankens prognos av reporäntan ändrades något oväntat att och en första höjning indikeras först i mitten av 2018, aningen senare än vad de såg framför sig i början av året. De utökade också köpen av svenska statsobligationer med ytterligare 15 miljarder kronor och att dessa köp kommer pågå under resterande delen av 2017. Riksbanken kommer vid årsskiftet att ha köpt obligationer för 290 miljarder kronor. Riksbankens direktion var oenig i beslutet att utöka obligationsköpen med röstsiffrorna 3-3, vilket betyder att Ingves utslagsröst avgjorde.

Motiveringen till dagens beslut är att det tar längre tid för inflationen att stabiliseras kring målsatta 2 procent. Det är delvis drivet av att det inhemska kostnadstrycket bedöms bli lägre än tidigare bedömningar, vilket bland annat beror på lägre förväntade löneökningar. Riksbanken framhåller även en risk för bakslag i den globala konjunkturen. Dagens beslut var inte drivet av att Sveriges ekonomi går dåligt. Tvärtom höjde Riksbanken sin BNP-prognos. Riksbanken framhåller återigen att de är beredda att göra penningpolitiken än mer expansiv om behov föreligger.

Vi bibehåller vår syn att Riksbanken är färdiga med lättnader för den här gången. En första räntehöjning kommer i april 2018 för att sedan nå nollstrecket i slutet av 2018.

Mnuchin vill ha stark dollar

USA Kina toppmöte

USA/Kina: Toppmötet landade (FT betallänk) i att länderna ska accelerera samtal kring handelsutbyte. Kina erbjuder USA ökad tillgång till finansiella marknader och lättnader för köttexport.