Research


Choose type:


Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

Vad säger Riksbankens räntebana

att Frasare i fronten skall ligga?

Givet dagens fixingspreadar

Comments (0)

Write comment(All fields are mandatory)

Latest posts

Bank of Englands Carney ser stimulanser under sommaren

 • UK: Bank of Englands Carney ser behov av penningpolitisk stimulans under sommaren
 • Kina: Privat (Caixin) PMI något svagare än förväntat till 48,6 från 49,2. Officiell PMI oförändrad på 50,0. Tjänste-PMI upp till 53,7 från 53,1
 • Japan: Bank of Japans Tankanindex oförändrat i Q2, vilket vbar bättre än förväntningar om ett fall
 • Fed: Bullard ser fortfarande en räntehöjning i USA i år och tror att Brexit får liten påverkan på USA (kom ihåg att Bullard tror på endast en räntehöjning under hela cykeln)
 • EU: S&P sänker kreditbetyg till AA från AA+

Brexit i fokus

 • Spanien: Spanjorerna valde säkerhet framför nya uppstickarpartier i söndagens val och regeringspartiet Partido popular, med ledaren Rajoj, gick framåt. Vallokalsundersökningar pekade på större vänstervindar. Ingen given regeringskoalition finns dock
 • IMF: Effekterna av Brexit hänger på vilka policybeslut som tas, enligt Lagarde. Upp till politikerna att skingra den osäkerhet som valresultatet gav upphov till. EU måste hitta jämvikt i förhandlingar med UK – smittorisken ät stor till EU:s övriga delar
 • Kina: Premiärminister Li ser ökad osäkerhet efter Brexit. Upprepar att tillväxten kommer att hållas inom målsatta intervall och att det finns utrymmer för finanspolitiska stimulanser för att stödja detta. Upprepar vidare att det inte behövs en trendmässig devalvering för att uppnå detta
 • UK: Moody’s sänker kreditutsikterna för betyget Aa1 till negativa från stabila. Den osäkerhet som råder under kommande förhandlingar kommer hålla tillbaka konsumtion och investeringar och därmed tillväxt

Brexit risk fortsatt fokus

 • Kina: MSCI skjuter oväntat återigen upp Kinas aktiemarknads inträde i MSCI-index och hänvisar till begränsad tillgång för investerare. Kortvarig negativ reaktion på Kina-börser
 • UK: Comres/The Sun redovisar minskad ledning för ‘stanna’ i telefonundersökning, 46% vs 45% för ‘lämna’. I förra undersökningen var gapet 11 procentenheter

UK: Odds för lämna-vinst