Research


Choose type:


Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

Vad säger Riksbankens räntebana

att Frasare i fronten skall ligga?

Givet dagens fixingspreadar

Comments (0)

Latest posts

Brexit risk fortsatt fokus

  • Kina: MSCI skjuter oväntat återigen upp Kinas aktiemarknads inträde i MSCI-index och hänvisar till begränsad tillgång för investerare. Kortvarig negativ reaktion på Kina-börser
  • UK: Comres/The Sun redovisar minskad ledning för ‘stanna’ i telefonundersökning, 46% vs 45% för ‘lämna’. I förra undersökningen var gapet 11 procentenheter

UK: Odds för lämna-vinst


Brexit-oro tynger riskaptiten

UK: Opinionsundersökningar ger ökat stöd för ”lämna”. Bank of England förbered likviditetsåtgärder

GBPSEK och Brexit-risk

Sista pusselbiten för Fed

USA: Feds Kaplan (icke röstande) vill höja räntan i närtid men inte nödvändigtvis i juni. Upprepar att Brexit-omröstningen kan vara en faktor som talar för att vänta