Research


Choose type:


Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

Vad säger Riksbankens räntebana

att Frasare i fronten skall ligga?

Givet dagens fixingspreadar

Comments (0)

Latest posts

New Riksbank board member

We perceive the new Riksbank board member Henry Ohlsson, professor of economics at Uppsala University, as a dove. He has previously chaired the Economic Council of Swedish Industry, which last summer published a report criticising the Riksbank for taking financial stability too much into account while missing the inflation target. Hence, from a market point of view he resembles Karolina Ekholm, who left the Riksbank earlier this year to become state secretary at the Ministry of Finance.

Något för alla från FOMC

 • —Förvirrat pressmeddelande (duvigt) med både ny och gammal guidance
 • —Ny: ”Based on its current assessment, the Committee judges that it can be patient in beginning to normalize the stance of monetary policy.” —Fisher och Plosser (hökar) reserverade sig och också duvan Kocherlakota —
 • Presskonferens betydligt hökaktigare. ”Patient” betyder två möten och inget problem att höja räntan utan efterföljande presskonferens. Aprilmöte således inte uteslutet —Oljeprisfall trycker ner inflation och även kärninflation, men det är tillfälligt. Yellen tonar också ned fallet i breakeven-inflation — —
 • —Länk till jämförelse oktober/december-statement


Yellens balansakt räntebeslut ikväll

 • ECB: Coeuré konstaterar att bred konsensus för mer stimulanser råder.
 • USA: Ytterligare sanktioner mot Ryssland väntas i veckan
 • Ryssland: Vice centralbankschef kunde inte i sina värsta mardrömmar föreställa sig rådande situation. Överväger inte att implementera valutakontroller
 • FOMC frågan är om "considerable time" tas bort?

För borttagande av ”considerable time”

 • Amerikansk ekonomi starkare än förväntat
 • Arbetsmarknaden starkare än förväntat
 • Oljeprisfallet tveeggat. Kommer att sänka inflation 2015, men stärka konsumtionen
 • Omvärldsbild, inflationsutsikter talar emot

Om inte nu, när? Om Fed backar nu riskerar man en än större avvikelse mellan marknaden och Feds förväntningar på räntan