Research


Choose type:


Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

Vad säger Riksbankens räntebana

att Frasare i fronten skall ligga?

Givet dagens fixingspreadar

Comments (0)

Latest posts

Hollande ställer inte upp

Kina vill minska kapitalutflöden

  • Kina: Förbereder nya restriktioner för investeringar utomlands för att minska kapitalutflöde. Läs i FT (prenumeration)
  • EU: Draghi (ordförande i ESRB) varnar Sverige och 7 andra EU-länder för att skulduppbyggnad i hushållssektorn hotar den finansiella stabiliteten

Fortsatt tryck på amerikanska räntor efter helgstängt

  • ECB: Weidmann (Bundsbankschef och ECB-ledamot) upprepar risker med QE-program. Ser ingen anledning till expansiv finanspolitik
  • USA: E-handel rekordstark under Thanksgiving