Research


Choose type:


Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

Vad säger Riksbankens räntebana

att Frasare i fronten skall ligga?

Givet dagens fixingspreadar

Comments (0)

Latest posts

Fed-ledamot vill se fortsatta höjningar

Fed: Esther George, röstande hök, ser fortsatta räntehöjningar trots volatiliten på marknaden

Sverige: Bankföreningen kritisk nya bostäder undgår amorteringskrav

Kina-PMI åt olika håll

 • Kina: PMI åt olika håll. Officiell föll till 49,4 (förv. 49,6) från 49,7, den lägsta noteringen sedan 2012. Caixin PMI steg till 48,4 (förv. 48,1) från 48,2
 • Sydkorea: Januaridata visade den svagaste exporttillväxten sedan 2009 (-18,5% yoy)
 • DN Debatt: Förändrade regler på bostadsmarknaden får inte slå mot hushållens ekonomi enligt Moderaterna (tolkning: eventuellt minskat ränteavdrag måste kompenseras)
 • Sverige: Riksbankens verktygslåda är tom menar professor Annika Alexius
 • Bank of Japan ansluter oväntat till negativa räntegänget

   

  • Japan: Bank of Japan sänkte oväntat policyräntan till -0.1%. Beslutet togs med minsta möjliga majoritet (5-4)
  • Japan: Överlag svagare data än förväntat i december - lägre inflation, fallande industriproduktion och hushållskonsumtion
  • ECB: Bundesbankschefen och höken Weidmann vill se förbi oljeeffekten på inflationen
  • Sverige: Liberalerna (FKA Folkpartiet) kräver sänkta inkomstskatter för att gå med på minskat ränteavdrag (diskussioner inleds på måndag)