Research


Choose type:


Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

Vad säger Riksbankens räntebana

att Frasare i fronten skall ligga?

Givet dagens fixingspreadar

Comments (0)

Write comment(All fields are mandatory)

Latest posts

Avvaktande inför Yellens fredagsshow

USA: Clinton utökar sin ledning över Trump i Reuters senaste mätning (45% vs 33%), men en ovanligt stor del (22%) väljer varken eller

Feds Williams ser inflation som möjlig väg

USA: San Fransisco Feds Williams (icke röstande duvtilt) ser högre inflationsmål som en väg framåt för att möjliggöra en tillräckligt låg realränta (San Fransisco Fed)

Svag Kinesisk data

 

  • Kina: Handelsdata svagare för juli. Importen ner 12,5% yoy (förv. -7%) och exporten ner 4,4% yoy (förv. -3,5%)
  • Fed: Jerome Powell (röstande neutral) oroar sig för utdragen period av låg tillväxt (”secular stagnation”). Ser inget akut behov av höjda räntor