Helena Bornevall - Handelsbanken Capital Markets

 

Research


Choose type:


Speakers´ corner

Content in this Forum is not to be considered investment advice.

Helena Bornevall

Senior Economist

Scenario Analysis

hebo12@handelsbanken.se

Svenska bostadspriser föll i september

Vi ser nu en avmattning av de tidigare höga ökningstakterna i bostadspriserna. Idag publicerades bostadsprisstatistik för september månad, den första månaden efter de osäkra sommarmånaderna och den sista månaden i tredje kvartalet. Siffrorna visar på dämpade tillväxttakter i bostadspriserna, med den svagaste månadstakten på fem år. Enligt HOX bostadsprisindex föll bostadspriserna med i genomsnitt 1 procent, säsongsjusterat och jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år har bostadspriserna ökat med knappt 7 procent, att jämföra med augusti månads dryga 9 procent (se diagram nedan)

Priset på bostadsrätter föll mer än priset på småhus. Men det är också dessa priser som har ökat mest det senaste decenniet. Det största prisfallet kommer från bostadsrätter i Stockholm, där även tremånadersförändringen för bostadsrätter är negativ (-0,9 procent). Detta kan vara en indikation på att efterfrågan på nya bostäder till viss del har mättats. Mer än var tredje av de nyproducerade bostäderna i Sverige har byggts i Stockholm och den stora majoriteten av nyproduktionen är till bostadsrätter.

September månads avmattning är även synlig i försäljningsstatistiken. Försäljningsvolymen har inte ökat i samma takt som utbudet av bostäder, vilket har inneburit att försäljningstiden har varit något längre än för ett år sedan, visar svensk mäklarstatistik.  

Bostadspriserna har ökat i en snabbare takt än BNP och hushållens disponibla inkomst. De har även ökat snabbt i förhållande till andra länder. En av anledningarna är den stora efterfrågan i förhållande till utbudet på bostäder. Det har drivits av såväl ett uppdämt investeringsbehov i bostäder, en hög tillväxt av befolkningen i arbetsför ålder som av det låga ränteläget och förmånliga kreditvillkor.

  • 1

Archive: