Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Publications

FI Comment — Kommuninvest introduces K2505

  1. Kommuninvest will introduce K2505
  2. The coupon is 1%; ISIN SE0011414010
  3. Pricing at 24bp over swap, matched maturity

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

FX Pilot — Inflation print next obstacle for the SEK

• Markets expect rate hike from the Fed
• Higher inflation reading in the eurozone
• Reduced political risk behind yen weakness
In focus: Norges Bank to press ahead with a rate hike in September

Halfdan Grangård, Senior Economist | hagr11@handelsbanken.no

Kronbladet — Inflationsutfall nästa anhalt för kronan

• Fed väntas höja räntan
• Högre inflation i euroområdet och lugnare i den Italienska politiken
• Minskad riskbild bakom svagare yen
I fokus: Norges bank höjer räntan i september

Halfdan Grangård, Senior Economist | hagr11@handelsbanken.no

Swedish Rate Wrap — Energy fuels interest rate hikes

Following a period with all eyes on the Italian crisis, attention is now turning toward the far north and the ECB meeting in Riga. Italy could actually induce a hastier decision on tapering the QE programme. We repeat our belief that the programme will come to an end in December this year.

For the Riksbank, most indications suggest a rate hike before year-end, in line with the repo rate path. Inflation outcomes in CPIF terms will be substantially higher than Riksbank forecasts, given current energy prices. Even adjusted for that factor, we believe inflation will land at or above the Riksbank's path, suggesting that the market will gradually price in a greater likelihood of a rate hike. Higher inflation should result in a widening of Swedish bond yield spreads relative to Germany.

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Ränterullen — Energin ger bränsle till ränteuppgång

Efter en tid med fokus på den italienska krisen vänds blickarna långt norrut mot ECB:s möte i Riga. Italien kan i själva verket locka fram ett skyndsammare beslut om nedtrappning av QE-programmet. Vi upprepar att programmet avslutas i december i år.

För Riksbankens del talar det mesta för höjning före årsskiftet, i linje med räntebanan. Inflationsutfallen i KPIF-termer kommer att bli påtagligt högre än Riksbankens prognoser givet dagens energipriser. Även rensat för detta tror vi inflationen landar på eller över Riksbankens bana. Det talar för att marknaden gradvis kommer att prissätta högre sannolikhet för räntehöjning. Högre inflation bör också leda till att svenska långräntor spreadar isär mot Tyskland.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

FI Comment — Bond index changes, June 2018

  1. Large duration changes in HMSA50 and HMSA10 because SGB 1060 becomes shorter than 10y and SGB 1061 is included in HMSA10
  2. Included bonds: SGB1061, SCBC144, SEB 576; Excluded bonds: Spintab 188, LHYP 512, NB HYP 5530, SEB 572
  3. Indices will rebalance 2018-06-08

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se