Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Publications

Swedish Rate Wrap — Summer in a perfect world

With midsummer just round the corner, stock markets are at record highs, implicit volatility is at a record-low level, and bond yields are slowly but surely ticking downward. Neither the Fed's rate hikes nor the promised balance sheet reduction appears to be giving investors any qualms. A declining oil price is the clearest threat to a peaceful holiday period.

The half-year accounts are approaching for the Riksbank, with its repo rate decision early in July. Inflation and inflation expectations have moved in the right direction in the first half of the year, but it is far too early for the Riksbank to move clearly towards normalisation. Both the repo rate and the bond purchase programme will therefore remain unchanged. However, we believe that the likelihood of the repo rate falling further via the repo rate path will disappear.

Changes in the measurement method for package holidays have had a favourable impact on inflation during the spring. However, we think that this will be reversed in the autumn.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Sommar i den bästa av världar

Med midsommar runt hörnet står börser på rekordhöga nivåer, implicit volatilitet är rekordlåg, allt medan långräntor sakta men säkert tickar ner. Varken Feds räntehöjningar eller utlovade minskning av balansräkningen tycks få investerare att darra på manschetten. Ett fallande oljepris utgör det tydligaste hotet mot semesterfriden.

Halvårsbokslut närmar sig för Riksbanken med räntebeslut i början av juli. Inflation och inflationsförväntningar har gått åt rätt håll under våren, men det är alldeles för tidigt för Riksbanken att tydligt gå mot en normalisering. Räntan och obligationsköpsprogram kommer därför att ligga kvar, däremot tror vi att sannolikheten för ytterligare lägre ränta via reporäntebanan tas bort.

Metodförändringar i mätningen av paketresor har påverkat inflationen positivt under våren. Vi tror dock att detta kommer att vända under hösten.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Central bank calendar — 2017

- Fed
- ECB
- Riksbank
- Norges bank

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

Kronbladet — Mays fiasko skapar mer osäkerhet

- Svensk inflation överraskar
- Små möjligheter till tidigt italienskt val
- Processerna runt Trump förlamar administrationen

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

FX Pilot — More room for USD strengthening

- Inflation, interest rate and the exchange rate
- EURUSD: US data to strengthen in H2
- EURNOK: Higher growth prospects will not affect Norges Bank's policy
- USDCNY: New reference rate procedure pushed CNY higher

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se