Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Publications

Kronbladet — Världen ser ut att gå mot stramare penningpolitik

• Svensk inflation inte bara högre, även bredare
• Data i eurozonen hotar att svika
• May väntas mjukna i brexit-förhandlingarna
• Inget löst i Nordkorea, men marknaden har släppt det

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

FX Pilot — Have you heard of the September 29 Riksbank meeting?

Ironically, an upcoming decision from the Riksbank's General Council may interfere with the ambitions of the Executive Board to prevent the SEK from strengthening. The second term of Stefan Ingves's governorship is approaching its end. If he leaves, it will mark the end of the longest period that a Riksbank governor has completed since 1973. There is speculation that he could remain for another term, but the minimum period is five years. Practically any other candidate would incite speculation about a tighter monetary policy. Stay alert on September 29, the probable date of the announcement.

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Grundmurad inflation banar väg för Riksbanken

Medan Riksbanken, som väntat, höll fast vid tidigare plan för reporäntan i samband med septembermötet kommer upprepade tecken på att inflationsuppgången är allt annat än tillfällig. Underliggande inhemsk inflation fortsätter att stiga och långsiktiga inflationsförväntningar är åter igen över inflationsmålet. Vi håller fast vid vår färdplan mot en normalisering av den expansiva penningpolitiken.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

FI Comment — Länsförsäkringar Hypotek introduces 517

  1. Länsförsäkringar Hypotek will introduce 517; maturity at September 18, 2024
  2. The coupon is 1.50%, ISIN SE0010298190
  3. Indicative pricing 50bp over swap, matched maturity

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se