Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Publications

Ränterullen — Riksbanken sitter still i båten trots rekordinflation

Sommaren har bjudit på flertalet bevis på att Sveriges ekonomi går starkt. BNP för andra kvartalet var betydligt högre än under årets inledning och juliinflationen var högre än 2 procent. Vad gäller den senare är vi förvisso övertygade om att den är av övergående natur. Den ytterst expansiva penningpolitiken blir mer och mer svårförklarlig. Förstärkningen av kronan ligger i den andra vågskålen tillsammans med ECB. Inför Riksbankens septembermöte tror vi dock att eventuella hökar i direktionen avvaktar och vi tror inte på några nyheter i vare sig reporäntebana eller huvudsaklig kommunikation. Läs mer på sidan 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

FI Comment — Swedbank Hypotek will introduce a new SEK covered bond

  1. Swedbank Hypotek will introduce 192; matures on March 15, 2023
  2. The coupon is 1.00%; ISIN SE0010133207
  3. Indicative pricing 38bp over swap, matched maturity

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Commodity Strategy Comment — A remarkable rebound after an early summer lull

The commodity market has witnessed a remarkable rebound since June. The Handelsbanken commodity index, including futures from all sectors, gained 10 %, which is due to a combination of various risk premiums, a lower USD and further cutbacks in Chinese supply reform. All told, there is a fragile trend of rising prices.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Repo rate? Keep an eye on the ECB

In early July, the Riksbank announced a repo rate decision that was more or less in line with our expectations. Even though the probability of an even lower rate was removed from the repo rate path, the central bank is hedging its bets by writing that the repo rate may be lowered if the situation changes. For us, the tactics are clear: the Riksbank's normalisation process is dictated by the actions of external players, particularly the ECB. In our view, the repo rate will be lifted in April 2018, marginally earlier than signalled by the Riksbank. For more details, see page 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Reporäntan? Håll koll på ECB

Halvårsbokslut för Riksbanken med ett reporäntebesked som i stora drag var i linje med våra förväntningar. Trots att sannolikheten för ytterligare lägre ränta togs bort i reporäntebanan, säkrar Riksbanken sig med skrivningar att räntan kan komma att sänkas om förutsättningarna ändras. För oss står taktiken klar; Riksbankens normaliseringsprocess styrs av vad omvärlden, och då framförallt ECB, hittar på. Reporäntan kommer enligt oss att höjas i april 2018, på marginalen tidigare än vad Riksbanken signalerar. Läs mer på sidan 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

FX Comment — Follow up to the latest FX Pilot

  1. The Riksbank is less likely to surprise as SEK strengthens
  2. The Riksbank will follow the ECB into a balanced mode
  3. Short EURSEK is still our recommendation

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se