Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Kronbladet — Höga förväntningar på amerikansk skattereform riskerar svika

• Bostadspriser och korträntor styr kronan lägre
• May under ny press inifrån partiet
• Norskt bostadsprisfall bromsar in i oktober

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Inflationen åter under 2 procent

Säg den lycka som varar för evigt? Efter en period över Riksbankens mål kommer inflationen i oktober återigen ner under 2 procent. Väntad utveckling förvisso, men inte desto mindre huvudbry för Riksbanken. Efter att ha läst protokollet från oktobermötet står vi fast vid vår syn att obligationsköpen inte förlängs efter årsskiftet. För att minska risken för en kronförstärkning tror vi att Riksbanken i stället kommer med andra mer "duvaktiga" åtgärder, via reporäntebanan och genom att påbörja återinvesteringar av kommande förfall redan under 2018.

Covered-spreadar i SEK fortsätter att ha det motigt. Speciellt mot bakgrund av utvecklingen för motsvarande obligationer i EUR. Vi argumenterar för att spreadarna kommer att tighta framöver. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Kronbladet — Sommarsolen hänger kvar över världsekonomin

• ECB lämnar slutet på QE öppet
• Riksbanken håller fast vid kursen
• Storbritannien: Små närmanden i brexit-förhandlingarna
• Norsk krona backar efter svag ekonomisk data

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Elefanten tvingar Riksbanken vänta längre

Veckans besked från såväl Riksbanken och ECB gav en hel del att tänka på. Ur ett Riksbanksperspektiv är det främst ECB som stökar till det. ECB:s QE-program pågår åtminstone till september 2018, och mycket möjligt längre än så. Det ökar sannolikheten för att Riksbanken förlänger QE in i 2018. Vårt huvudscenario är emellertid att Riksbanken i stället väljer att skjuta på räntebanan och signalera en senare höjning jämfört med idag. Vår syn är att Riksbanken slutligen kommer höja räntan i september 2018. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Slut på återhämtningen – nu kommer högkonjunkturen

Det har gått nästan tio år sedan finanskrisen. Trots kraftfullt agerande från centralbankerna har återhämtningen varit ovanligt utdragen. Men nu börjar utvecklade ekonomier äntligen nå en mognare fas i konjunkturcykeln, med hög BNP-nivå och låg arbetslöshet. Trots skillnader mellan Sverige och Handelsbankens övriga hemmamarknader, så har samtliga dessa länder nu nått eller är på god väg att nå högkonjunktur. Centralbankerna förbereder sig på att börja strama åt penningpolitiken, men den höga skuldsättningen gör det svårt att hitta rätt balans när inflationen väl tar fart.

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Kronbladet — Fed fortsätter mot en stramare penningpolitik

• Marknaden i spänd väntan på besked om ny Fed-chef
• Svensk inflation något lägre än väntat
• Räntehöjning väntar i Storbritannien men politisk oro dominerar
• Högre oljepris lyfter norsk krona en aning

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se