Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Makrobladet — Ekonomiska effekter av Trump mindre än många tror

Även om osäkerheten är stor vad gäller den ekonomiska politiken under åren som kommer pekar det mesta på att tillväxten i USA tar ett tillfälligt kliv uppåt om Trump realiserar sina vallöften. På kort sikt innebär detta ökad risk för överhettning. Lite längre fram kan det leda till en snabbare vändning av konjunkturen än vi trodde  tidigare. I Euroområdet kommer ECB fortsätta med sin expansiva politik, speciellt i och med uppgången i obligationsräntorna som pressar de svagare länderna. Brexit tynger också det europeiska sen-timentet. Bland de nordiska länderna är det fortsatt i Sverige som hjulen rullar snabbast.

Gunnar Tersman, Economist | gute03@handelsbanken.se

Strategikommentar till råvarumarknaden — OPEC sänker produktionen

Opec beslutade idag att för första gången på åtta år sänka produktionen frivilligt för att försöka höja priset. Gruppen sänker produktionen med 1,2 Mbpd och icke Opec-länder kommer bidra med ytterligare 0,6 Mbpd, varav Ryssland står för 0,3 Mbpd. Knäckfrågan verkar ha varit Irak och Iran som slutligen kom till förhandlingsbordet och gick med på Saudiarabiens inslagna väg för att stabilisera oljemarknaden. Iran får som enda medlem lov att öka produktionen och Ryssland anslöt sig till en sänkning trots att man tidigare enbart sträckt sig till att frysa produktionen.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Kronbladet — Den politiska agendan fortsätter att dominera

- Euron står inför viktiga val i Italien och Österrike på söndag
- Kronan långsamt starkare inför en avgörande månad
- Risk för svagare norsk krona

Lars Henriksson, FX Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Ränteuppgången har mer att ge

Fortsatt brantning i sikte
Ränterörelserna var massiva i efterdyningarna av det amerikanska valet. Den rörelsen har fortsatt. Omprisningen av Fed har varit tydlig och marknaden börjar närma sig två räntehöjningar under 2017. En räntehöjning i december i år är kassaskåpssäker. Marknaden rör sig således mot Feds egna ränteprognos. Vi ser spridningseffekter på den svenska marknaden och anser det finns utrymme för en brantare svensk kurva som får stöd av den allt mer ansträngda svenska arbetsmarknaden.

Det råder en fortsatt stor och utbredd global dollarbrist efter omläggningen av reglerna för amerikanska penningmarknadsfonder som trädde i kraft den 14 oktober i år. Frågan är hur långt Fed och andra stora centralbanker kommer att tillåta att det går innan de återigen börjar utnyttja de faciliteter som ligger kvar sen den stora finanskrisen för åtta år sedan.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Kronbladet — Trumps vallöften lyfter finansmarknaderna

- Riksbanken avvaktar ytterligare inflationsnyheter
- Pundförstärkningen väntas inte fortsätta
- Norsk tillväxt sviker igen

Lars Henriksson, FX Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Trumpseger borgar för inflation

Brett mandat ger högre inflation och högre räntor
Med Trump i Vita Huset och republikansk majoritet i kongressen via ett tydligt valresultat är det rimligt att anta att en relativt stor del av vallöftena kommer infrias. Trots oklarheter i detaljerna kommer det sannolikt att innebära en tillväxtimpuls och en positiv inflationsimpuls, även om även timingen för dessa effekter är osäkra. Fed kommer att höja räntan i december och långräntorna kommer att fortsätta stiga. Allt detta är betingat av att de globala finansiella marknaderna inte visar påtaglig stress, vilket de för tillfället inte gör.

Vi närmar oss den svenska oktoberinflationen. För Riksbanken är det av yttersta vikt att inte den blir ytterligare en negativ överraskning. Det kommer den inte att bli enligt oss och den svenska inflationen kommer att vara betydligt högre om ett år jämfört med idag. Riksbanken kommer lämna räntan oförändrad i december. Vi behåller dock vår syn att Riksbanken kommer att förlänga obligationsköpen under förstahalvåret 2017, som en försäkring mot en kraftig förstärkning av kronan.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se