Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Kronbladet — Stark global data inleder det nya året

- Kronan avslutade 2016 med rejäl uppgång
- Kraftigt svagare pund efter premiärministerns uttalande
- Norsk decemberinflation  överraskande låg

Lars Henriksson, FX Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Swedish Comment — November industrial production increase, roughly as expected

  1. Year-on-year growth in November roughly zero
  2. Our Q4 forecast for IPI: 0.9 percent y-o-y
  3. Annual growth figure for 2016 should land at around 2 percent

Anders Brunstedt, Economist | anbr42@handelsbanken.se

Årskrönika 2016 — Guld, rökelse och myrra

- Lyckosamt år för råvaruinvesterare
- Guldregn i Peking
- Rökelse från Wien
- Myrra i Washington

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Presidentvalet i USA och tillväxtekonomierna

Många togs på sängen av valresultatet i USA. Få förutspådde att Donald Trump faktiskt skulle vinna över den garvade politikern Hillary Clinton. De republikanska framgångarna i kongressvalen var också till viss del en överraskning. Hur blir det nu? Vad händer med den ekonomiska politiken i USA och vilka effekter får denna på resten av världen? Vi har redan sett betydande rörelser på finansmarknaderna som pekar på att en rad länder kan stå inför stora utmaningar. Hur ser det ut för tillväxtekonomierna?

Gunnar Tersman, Economist | gute03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken lättar på beredskapen

Direktionen delad om nya åtgärder
Vid en första anblick fanns det egentligen ingenting anmärkningsvärt med Riksbankens sista penningpolitiska beslut för 2016. Räntan ligger kvar och man fortsätter med obligationsköp ytterligare ett halvår. Men väger man in att direktionen var helt delad vad gäller beslutet om ytterligare obligationsköp (två helt emot och en för halva beloppet) och att man dessutom tar bort beredskapen för ytterligare åtgärder mellan mötena, så blir tonen ändå klart "hökigare" än väntat.

Vi behåller vår syn att Riksbanken nu är färdig med penningpolitiska lättnader. Reporäntan kommer höjas en första gång under H1 2018 och inga ytterligare obligationsköp kommer att beslutas. Vad gäller reporäntan är dock riskbilden tiltad mot en reporäntehöjning mot slutet av 2017.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Den heliga treenigheten för 2017?

Kina, Trump och OPEC
Under 2016 har tre starka drivkrafter utkristalliserats och drivit råvaror till bästa tillgångsslag med råvaruindex upp 30% i USD. För 2017 tror vi bara en mäktar med att överträffa förväntansbilden, det är inte Trump eller Kina - utan OPEC.

OPEC överträffade förväntningarna
Det halvårsvisa OPEC-mötet i Wien gav ett styrkebe-sked från den slumrande kartellen. Ett paket med tre starka komponenter presenterades; produktionskvoter för varje medlemsland, tak för Iran och ett avtal med icke-OPEC, där Ryssland står för största sänkningen. Marknaden tvivlar på implementeringen, historiskt har OPEC levererat 80% av avtalade sänkningar. Vi tror på OPEC den här gången och ser en oljemarknad i god balans under andra halvåret vilket leder till ett snitt-oljepris på USD 60 för 2017, en kraftig höjning från tidigare prognos på USD 40.

Kina +Trump = basmetaller
Kinas återhämtning det här året kommer från riktade stimulanser mot fastighetsmarknaden och infrastruktur under 2015. En gammal, välbeprövad metod som konsumerar mycket industriella metaller. Kina har nu börjat kyla ner fastighetsmarknaden vilket kommer att vara ledande för lägre tillväxttakt i investeringar i infra-struktur under 2017. Trumps tillträde som president kommer sannolikt öka förväntningarna ytterligare under Q1 men sedan finns det risk för besvikelse både i USA och Kina. Zink och nickel står starka i utbudssidan av prisekvationen medan koppar och aluminium kommer tyngas av hög produktion. Vi tror på ett högre medelpriser för alla basmetaller under 2017 jämfört med 16 men ser spotpriserna som väl höga för alla utom nickel.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se