Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Kronbladet — Politik dominerar marknaden

• Marknaden tror inte på en amerikansk räntehöjning i mars
• Ingen ytterligare kronstyrka kortsiktigt
• Japansk finansminister antyder gräns för yen-försvagning

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

Makrobladet — Små prognosförändringar trots stor politisk osäkerhet

Att politiken stått i fokus på marknaderna under den senaste tiden har nog inte undgått någon. Det är framför allt nyhetsflödet från USA som dominerat. Den nya administrationen under President Trump har rivstartat och många förväntar sig åtminstone en tillfällig uppgång i ekonomin i kölvattnet på såväl avre-gleringar som finanspolitiska stimulanser. Hur det blir med den saken är dock fortfarande oklart. Trump har redan stött på flera hinder och det blir inte lättare när han behöver få igenom sina propåer i kongres-sen. I Europa planeras flera val som kan resultera i lika stora politiska förändringar som de vi har bakom oss. Trots all den politiska osäkerheten ser vi dock ingen större anledning att ändra vår syn på den globala ekonomin.

Gunnar Tersman, Economist | gute03@handelsbanken.se

Ränterullen — Globalt stöd för konjunktur och inflation

Makrobilden utmanar Riksbankens uthållighet
Det haglar stark makroekonomisk data för tillfället. Det är enligt vår syn effekter av de senaste årens lätta penningpolitik som går igenom det ekonomiska systemet. Vi kommer se en våg av uppreviderade BNP-prognoser i närtid (bild 1).

Även svensk data kommer in starkt - exempelvis framstår den svenska arbetsmarknaden som allt stramare. Januariinflationen föll tillbaka jämfört med december, vilket var väntat. Det ändrar enligt oss inte bilden av en trendmässigt stigande inflationen under 2017. Trots detta framhåller Riksbanken fortfarande en större sannolikhet för sänkning av reporäntan än tvärtom. "Policymisstagen" 2010-2011 är fortfarande i färskt minne och håller tillbaka viljan till stramare penningpolitik.

Claes Måhlén, Head of Trading Strategy | clma02@handelsbanken.se

Kronbladet — Sydeuropa i nytt blåsväder

- Riksbanken balanserar stark krona mot stigande inflation
- Brexit rullar på
- Amerikansk data blandad

Lars Henriksson, FX Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Tillväxtimpuls blir utmaning för Riksbanken

Reporäntebanan i fokus för Riksbanken
Vi närmar oss årets första penningpolitiska beslut från Riksbanken - 15 februari är det dags. Beslutet görs under premisser vi inte sett på många år. Inflationen är snubblande nära 2 procent, inflationsförväntningarna (hyfsat) förankrade kring inflationsmålet och en konjunktur som pekar uppåt. Vi tror på en oförändrad ränta, reporäntebana och QE-program. Däremot tror vi direktionen kommer vara oenig om reporäntebanan och ett antal ledamöter kommer reservera sig mot den officiella. Läs mer på sidan 3.

Hur det än blir med timingen för en normaliseringsprocess av reporäntan närmar vi oss en sådan och sannolikheten för en tidigareläggning är enligt oss betydligt större än motsatsen. Det gör det intressant att titta på bostadsobligationer med rörlig ränta (FRN) och ställa det i relation till obligationer med fast kupongränta. Läs mer på sidan 4.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Hur länge ska Riksbanken hålla reporäntan negativ?

Trots Lehman-kraschen 2008 och eurokrisen 2011 har svensk ekonomi klarat sig väl. I en högre takt än i många andra länder har nya jobb tillkommit i näringslivet samtidigt som företagen har investerat i hygg-lig takt, trots oro och osäkerhet i omvärlden. I nuläget är det få utvecklade ekonomier som har lika stark konjunktur som Sverige. Trots det är penningpolitiken ännu mycket expansiv. Riksbankens reporäntan är negativ och programmet av obligationsköp fortgår. Om ekonomin nu är så stark, bör inte Riksbanken inom kort strama åt? Vi tror att det blir så: inflationen ser äntligen ser ut att vara på väg mot 2 procent.

Anders Brunstedt, Economist | anbr42@handelsbanken.se