Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Makrokommentar — Frankrike i stort behov av reformer

Tillväxten i Frankrike har under senare år varit svagare än i euroområdet. En ineffektivt stor offentlig sek-tor, höga företagsskatter och låg rörlighet på arbetsmarknaden hindrar den ekonomiska återhämtningen. Det behövs strukturreformer som åtgärdar dessa problem. Resultatet i presidentvalet blir därför avgörande för Frankrikes ekonomiska utveckling.

Jimmy Boumediene, Head of Forecasting | jibo01@handelsbanken.se

Kronbladet — Politik åter i förarsätet

- Lägre inflation på flera håll i världen
- Nyval i Storbritannien
- Franska valet en rysare
- Yenen starkare på oro i Nordkorea

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

Ränterullen — Huvudbry för Riksbanken

Vi närmar oss Riksbankens andra penningpolitiska beslut för året (beslut meddelas 27 April). Marsinflationen var en tydlig besvikelse och det finns även en del annat som väger i den negativa vågskålen när utvecklingen sedan februarimötet utvärderas. Mot det står en ekonomi som går på högvarv. Vi landar sammantaget i en oförändrad vy på Riksbanken; reporäntebanan ligger still och inga utökade obligationsköp efter halvårsskiftet. Riskbilden är dock mot det duvaktiga hållet.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — april 6, 2017

Optimismen spirar
Global optimism i kombination med goda ekonomiska data har spillt över till en förväntan om en självuppfyllande global återhämtning. Vi ser tre drivkrafter till att den globala ekonomiska aktiviteten tagit fart igen sedan i höstas. De första två gäller centralbankers stimulativa penningpolitik samt den expansiva politiken i Kina. Den tredje är återhämtningen på råvarumarknaderna, i synnerhet för oljepriset.
Optimismen efter det amerikanska valet i november förra året har allmänt betraktats som en "Trump trade". Vi tror dock att bättre ekonomisk statistik i hög grad är en effekt av de tre ovannämnda faktorerna, snarare än Trump. De här tre drivkrafterna har tillsammans haft kraft att lyfta ekonomin och tillväxtförväntningarna, men effekten kommer att avta längre fram under 2017 och Trump ser ut att få svårt att kompensera för det.

OPEC förlänger avtalet?
Det halvårsvisa OPEC-mötet i Wien gav ett styrkebe-sked från den slumrande kartellen. Knappt har pumparna strypts fören marknadens fokus ligger på om gruppen förlänger avtalet vid nästa möte den 25e maj. Marknaden tror på en förlängning men vi argumenterar för att ett överraskande uppbrott från avtalet inte är så osannolikt ändå. Oljepriset tror vi kommer närma sig USD 40 oavsett OPEC-mötets utfall.

Basmetallerna följer Kinas minicykel
Kinas återhämtning under 2016 ser ut att hålla i sig allt längre. Senaste dataskörden indikerar åtminstone ytterligare sex månader med stark aktivitet.

Kronbladet — Utdelningar skapar köpläge i kronan

- Lägre dollar efter räntehöjning
- Storbritannien drar igång svår process
- Franskt val närmare men spås ge liten marknadspåverkan
- Goda barometrar från hela världen

Lars Henriksson, FX Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Makroprognos — USA mot recession

• Globalt: Räntorna toppar på låg nivå
• Europa: Tyngs av strukturproblem
• Tema: Globala drivkrafter avtar
• Sverige: Mogen konjunktur och låg BNP per capita-tillväxt

Ann Öberg, Chief Economist | anob04@handelsbanken.se