Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Kronbladet — Stark återhämtning av kronan

• Riksbanksprotokoll och inflationsutfall lyfte kronan
• Fortsatt utrymme för dollarförstärkning
• Duvaktigt räntebesked från BoE sänkte pundet
• Oväntat svag BNP i Japan det först kvartalet

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Starkare krona inget hinder för räntehöjning

Veckans inflationsutfall lyckades för ovanlighetens skull landa nära både marknaden och Riksbankens förväntningar. Trots det blev resultatet den största dagliga förstärkningen av kronan i samband med ett KPI-utfall sedan 2013 (bild 1). Som vi ser det är förstärkningen en rekyl på en omotiverat stor försvagning efter Riksbankens räntebesked. Med inflationsutfall i linje med Riksbankens prognos och protokollet från Riksbankens aprilmöte förstärks intrycket att en räntehöjning verkligen blir av i år. Vi räknar med att ränteuppgången i det korta fortsätter och  upprepar vår prognos om en höjning i december.

Vi resonerar också kring storleken på en första räntehöjning, vilket åter hamnat på tapeten i veckan efter kommentarer från Riksbanksledamöter på frågor från journalister. Medan vi ser liten ekonomisk anledning att frångå de gängse 25-punktersstegen utesluter vi inte att en mindre räntehöjning kan bli en kompromisslösning.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Kronbladet — Kronan tillbaka på krisnivåer

• Riksbanken prognostiserar rekordsnabb kronförstärkning men kronan fortsätter falla
• Riksbanken flyttar första räntehöjning till slutet på året
• Starkare dollar och högre ränteförväntningar i USA
• Inget nytt från ECB

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken ser rekordsnabb kronförstärkning

Som väntat justerade Riksbanken reporäntebanan så att en första räntehöjning indikeras i december snarare än september. Inflationsprognosen reviderades både upp och ner. Mer iögonfallande var i stället Riksbankens syn på kronan. Prognosen för det handelsviktade KIX-indexet är en förstärkning från dagens nivå med över 2 procent under andra kvartalet och över 4 procent till och med tredje kvartalet. Tillsammans med en förändrad formulering vad gäller kronan i pressmeddelandet verkar Riksbanken nu lossa på den hårda valutaknuten och ta bort den "put" i EURSEK som vi tror spelat en viktig roll i kronans försvagning. Vi får intrycket att Riksbanken inte är intresserade av ytterligare kronförsvagning. Givet vår syn på inflationsutvecklingen talar beskedet från Riksbanken för att en räntehöjning före årsskiftet.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Global konjunkturprognos — Het världsekonomi svalnar

• Stimulanser i USA lyfter tillväxten men medför risker
• Kapacitetsbegränsningar och högre räntor bromsar globala uppgången
• Protektionism skapar osäkerhet

Ann Öberg, Head of Economic Research | anob04@handelsbanken.se

Kronbladet — Inflationen sänkte kronan

• Riksbanken skjuter på räntehöjning
• Handelskrig gäckar marknader
• Nya förhandlingar i Storbritannien - nya problem

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se