Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Ränterullen — Sommar i den bästa av världar

Med midsommar runt hörnet står börser på rekordhöga nivåer, implicit volatilitet är rekordlåg, allt medan långräntor sakta men säkert tickar ner. Varken Feds räntehöjningar eller utlovade minskning av balansräkningen tycks få investerare att darra på manschetten. Ett fallande oljepris utgör det tydligaste hotet mot semesterfriden.

Halvårsbokslut närmar sig för Riksbanken med räntebeslut i början av juli. Inflation och inflationsförväntningar har gått åt rätt håll under våren, men det är alldeles för tidigt för Riksbanken att tydligt gå mot en normalisering. Räntan och obligationsköpsprogram kommer därför att ligga kvar, däremot tror vi att sannolikheten för ytterligare lägre ränta via reporäntebanan tas bort.

Metodförändringar i mätningen av paketresor har påverkat inflationen positivt under våren. Vi tror dock att detta kommer att vända under hösten.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Kartellekonomi – ett effektivt sätt att styra världsmarknadspriset på olja?

I två och ett halvt år har oljepriset nu handlats på nivåer som är hälften så höga som prisnivån 2010-2014. Åren med höga priser attraherade investeringar i ny produktion utanför Mellanöstern och gav en ny prisera. Olja är så mycket mer än vår största råvara och drivkraften till våra bilar. Olja är ett vapen och ett maktmedel. Detta är historien om hur kartellen OPEC slutligen kom under press efter 54 års dominans på oljemarknaden.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Kronbladet — Mays fiasko skapar mer osäkerhet

- Svensk inflation överraskar
- Små möjligheter till tidigt italienskt val
- Processerna runt Trump förlamar administrationen

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Makrobladet — Återhämtningsfasen närmar sig slutet

USA befinner sig i en högkonjunktur, men mycket tyder på att nästa lågkonjunktur väntar runt hörnet. Oro över en försvagad amerikansk ekonomi leder enligt vår prognos till att Federal Reserve bara hinner höja räntan tre gånger till i denna cykel - betydligt mindre än vad centralbanken själv signalerat. I euroområdet förväntar vi oss att tillväxten sjunker mot den långsiktiga nivån på 1 procent, medan outnyttjade resurser kvarstår på arbetsmarknaden. ECB stramar därför endast gradvis åt penningpolitiken. I Kina pekar le-dande indikatorer på en inbromsning, vilket är i linje med våra prognoser.

Jimmy Boumediene, Head of Forecasting | jibo01@handelsbanken.se

Ränterullen — Ljusning för europeisk banksektor

Banksektorn i euroområdet har länge kämpat med strukturella problem. Hög andel problemlån, låg kapitalisering och bankspecifika krishärdar har hämmat kreditgivningen. Nu är lösningen nära för den italienska banken Monte Dei Paschi samtidigt som den krisande spanska banken Banco Popular har blivit uppköpt. Det går även åt rätt håll för sektorn som helhet och den ekonomiska återhämtningen i euroområdet ger stöd.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Kommentar UK — Chock i det brittiska valet skapar osäkerhet

  1. Det Konservativa partiet tappar egen majoritet
  2. Nya val eller omröstningar?
  3. Hård Brexit kan bli mjukare

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se