Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Kronbladet — Världen ser ut att gå mot stramare penningpolitik

• Svensk inflation inte bara högre, även bredare
• Data i eurozonen hotar att svika
• May väntas mjukna i brexit-förhandlingarna
• Inget löst i Nordkorea, men marknaden har släppt det

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Grundmurad inflation banar väg för Riksbanken

Medan Riksbanken, som väntat, höll fast vid tidigare plan för reporäntan i samband med septembermötet kommer upprepade tecken på att inflationsuppgången är allt annat än tillfällig. Underliggande inhemsk inflation fortsätter att stiga och långsiktiga inflationsförväntningar är åter igen över inflationsmålet. Vi håller fast vid vår färdplan mot en normalisering av den expansiva penningpolitiken.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Kronbladet — Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs? (Axel Oxenstierna till sin son, Johan)

Krisen på den koreanska halvön kastar en mörk skugga över marknaden
• Riksbanken väntas avvakta ny besked från ECB
• Brexit-förhandlingarna går långsamt

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — USA mot recession

Vi tror att den nuvarande ekonomiska utvecklingen i USA leder till recession i början av 2019. Trots att det generellt är svårt att pricka in recessioner tidsmässigt anser vi att tecknen är tillräckligt tydliga: Federal Reserve stramar åt penningpolitiken, arbetsmarknaden går mot överhettning och lönerna stiger och urholkar företagsvinsterna. Samtidigt växer insikten om att tillgången på billiga pengar inte kom-mer att vara för evigt.

Petter Lundvik, Senior Economist | pelu16@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbankens färdplan mot det normala

Inflationen under sommaren var betydligt högre än målsatta 2 procent. Inflationen påverkas visserligen för närvarande av metodförändringar som ger positiva inflationsimpulser. Men det underliggande inflationstrycket är också på uppåtgående och omvärlden förefaller också kunna ge lite råg i ryggen när Riksbankens septembermöte står för dörren. Trots det räknar vi med att det blir ett "vänta och se"-möte. Senare under hösten kommer Riksbanken dock att behöva påbörja en kursomläggning. Vi slår fast färdplanen för en räntehöjning.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Kronbladet — Lägre förväntningar på stramare räntepolitik

• Hög juliinflation och stark BNP påverkar Riksbanken lite
• Fortsatt skakig Brexit-process sänker pundet
• Japan är på gång

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se