Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Kronbladet — Oljepriset på väg ner

- Lägre dollar efter räntehöjning
- Svensk inflation på målet i februari
- ECB antyder en något mer optimistisk syn på ekonomin
- Norsk inflation rasar

Lars Henriksson, FX Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Oljeprisfall utmanar inflationstrenden

Den globala konjunkturtrenden är fortsatt stark. Vi ser det i USA där huvuddelen av makrodata kommer ut över marknadens förväntningar. Den senaste tidens dataskörd från Kina bekräftar en stark inledning av året. Även den globala inflationstrenden är positiv. Tidigare penningpolitiska stimulanser föder in i ekonomin och bidrar till det uppsving vi ser nu. Detta utgör grunden för stigande långräntor.

Inflationen är delvis drivet av tidigare uppgång i energipriser. När vi nu ser framför oss ett fallande oljepris till 40 USD/fat till årsskiftet; utgör det en risk för vår inflations- och långräntesyn. Vi landar trots det i fortsatt ränteuppgång och går igenom argumenten på sidan 3.

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

Kronbladet — Fed-höjning och holländskt val på agendan

- Feds marshöjning redan i priserna
- Svensk inflation i februari förväntas nära målet
- Norsk tillväxt ses högre
- Fortsätt stökigt i Storbritannien

Lars Henriksson, FX Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Ränterullen — Valåret påverkar europeiska räntor

Populistvindar höjer risken i Frankrike
Makrodata fortsätter att visa en starkare start på året än förväntat, vilket har varit grundbulten i vår syn för stigande räntor. Medan långräntor har tagit tillbaka en del av tappet den senaste tiden har dramatiken framför allt varit koncentrerad till amerikanska korträntor som stigit dramatiskt. (Sid 3)

Det europeiska valåret står i startblocken där Nederländerna är först ut den 15 mars. Vi letar efter politiska avtryck på de finansiella marknaderna och hittar en hel del. (Sid 3)

Regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, gör halt i den föreslagna bankskatten. Detta efter förödande kritik mot utformningen från flertalet remissinstanser. Detta kompenseras dock av att den s.k. resolutionsavgiften höjs. Då den avgiften baseras på balansräkningen per årsskiftet kan vi se fram emot än större effekter under årets sista veckor på den korta räntemarknaden. (sid 5)

Claes Måhlén, Head of Trading Strategy | clma02@handelsbanken.se

Global makrokommentar — Kan Trump rulla tillbaka globaliseringen?

President Trump hävdar att länder med stora handelsöverskott stjäl jobb från USA. Därför vill han omför-handla de nuvarande handelsavtalen som har gjort det möjligt att flytta amerikanska jobb till lågkostnads-länder. Historiskt har emellertid ensidiga försök att flytta jobb mellan länder fungerat dåligt. På 1930-talet ledde det till aggressiva handelskrig. Vår uppfattning är att sannolikheten för ett fullskaligt globalt han-delskrig framöver är liten eftersom inga politiker inklusive Trump egentligen vill återvända till 1930 talets handelskrig.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Kan Trump rulla tillbaka globaliseringen?

President Trump hävdar att länder med stora handelsöverskott stjäl jobb från USA. Därför vill han om-förhandla de nuvarande handelsavtalen som har gjort det möjligt att flytta amerikanska jobb till lågkostnadsländer. Historiskt har dock ensidiga försök att flytta jobb mellan länder fungerat dåligt. På 1930-talet ledde det till aggressiva handelskrig. Vi tror att sannolikheten för ett fullskaligt globalt handelskrig framöver är liten då inga politiker inklusive Trump egentligen vill återvända till 1930 talets handelskrig.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se