Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Ränterullen — Solsken på bostadsobligationer

Våren har lämnat en del övrigt att önska i ett väderperspektiv. Svenska bostadsobligationer har dock stått emot kylan och gått starkt. När nu värmen förefaller ha kommit på riktigt ser vi ett antal argument till varför solchanserna fortfarande finns där. Vi bibehåller vår rekommendation som "lång". 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Kronbladet — Trump ifrågasatt från flera håll

• Riksbanken föreslår ny målbeskrivning av inflationen
• Lägre politisk risk i Europa stärker euron
• Storbritannien riskerar stå utan avtal

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

Ränterullen — Globalt vägskäl och nytt inhemsk märke?

Vi har sett tre drivkrafter bakom den starka globala industrikonjunkturen; centralbanksstimulanser, ett stigande oljepris och stimulanser från kinesiska myndigheter. Alla är av tillfällig karaktär och i avsaknad av nya stimulanser förefaller de positiva effekterna redan ha vänt. Vi går igenom argumenten och landar i att globala långräntor har begränsad uppsida och ändrar vår rekommendation från kort till neutral.

Aprilinflationen var en positiv överraskning med betydligt högre inflation än förväntat. Få saker är för evigt och vi förväntar oss en lägre inflationstakt framöver. Riksbanken kommer på tisdagen att publicera förslag på ny målvariabel. Vi räknar med att Riksbanken  ändrar målvariabel till KPIF från KPI, vilket bara formaliserar vad som varit den faktiska styråran de senaste åren. Inflationsmålet kommer dock fortfarande vara 2 procent, men sannolikt kommer toleransintervallet ± 1 procentenhet, som togs bort 2010, att komma tillbaka. Vi räknar inte med att förändringen får någon inverkan på penningpolitiken i närtid.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Hög befolkningstillväxt och mogen konjunktur pekar på låg per-capita-tillväxt

Vi räknar med att BNP-tillväxten saktar in kommande år, på grund av lägre tillväxt för såväl export som investeringar. De senaste årens höga befolkningstillväxt väntas hålla i sig, delvis på basis av de senaste årens höga invandring. Därmed räknar vi med att tillväxten i BNP per capita blir låg. Detta bör dock inte få någon stor bäring på inflationen. Vi tror på en första räntehöjning från Riksbanken i april nästa år.

Kronbladet — Riksbanken fortfarande besatt av inflationsmålet

- Nya obligationsköp av Riksbanken andra halvåret
- Marknaden lättad över segerviss Macron
- Tongångar hårdnar ytterligare mellan UK och EU
- Vi ser inget nytt från Norges Bank

Lars Henriksson, FX Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Global makrokommentar — Vad driver penningpolitiken?

Reporäntan har varit negativ i två år trots att svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur med stark tillväxt. Fram till slutet av 2013 följde reporäntan en enkel tumregel baserad på inflationen och arbetslös-heten. Hade denna tumregel även hållit efter 2013 hade reporäntan varit 2,5 procent istället för -0,5 pro-cent. Den negativa räntan förklaras istället av att Finansinspektionen nu formellt har ansvaret över makro-tillsynen, att inflationen avvikit från inflationsmålet under en längre period och ECB:s extremt expansiva penningpolitik.

Jimmy Boumediene, Head of Forecasting | jibo01@handelsbanken.se