Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Räntekommentar

Svenska bostäder — Swedbank Hypotek lanserar lån 188 (ISIN SE0004270023)

 1. Swedbank Hypotek lanserar en ny femårig obligation, lån 188
 2. Förfallodatum är 2019-06-19, kupongen 3,75% och ISIN-kod SE0004270023
 3. Prissättning ca 26 bp över swappen (matched maturity) givet nuvarande räntor

Svenska bostäder — Stadshypotek lanserar lån 1582

 1. Stadshypotek lanserar en ny femårig obligation, lån 1582
 2. Prissättning ca 27 bp över swappen givet nuvarande räntor

Rekommendation — S/L i FRA Dec15 på 1.40%, P/L: -13bp

  S/L i FRA Dec15 på 1.40%, P/L: -13bpFörra veckan rekommenderade vi köpt position i SEK FRA Dec15 på 1.53%. Positionen var baserad på oväntad hökaktig Fed som skulle sätta press upp på korta USD-kurvan i kombination med att en mycket mjuk och inflationsfokuserad Riksbank är bred konsensus i SEK-marknaden och att därför riskbilden för korträntor var på uppsidan även i SEK. Medan USD-räntor fortsatt något högre har spreaden SEK-USD tightat.

  Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Rekommendation — Köp SEK FRA Dec-15 på ändrad riskbild för Fed

 1. Marknadsdynamik talar för ränta upp i kortänden
 2. Ändrad Fed-bild skruvar riskbilden
 3. Köp SEK FRA Dec-15 på 1.53% S/L 1.40%, T/P 1.75%

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Svenska bostäder — Nordea Hypotek lanserar lån 5530

 1. Nordea Hypotek lanserar nytt femårigt lån, 5530
 2. Prissättning ca 34,5 bp över swappen

Obligationsemission — Riksgälden lanserar ny realobligation, 3109

 1. Riksgälden lanserar ny 10-årig realobligation, 3109
 2. Prissättning ca 15 bp över 3108
 3. 3109 kommer tas med i Handelsbankens index vid ombalanseringen i mars