Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Håll utkik på inflationsutfall och protokoll

Före förra veckans besked från Riksbanken var vi ganska ensamma om att tro på en räntehöjning om 0,25 procentenheter i december. Nu har vi fått bekräftat att en räntehöjning är nära. Riksbanken var ovanligt tydliga efter det senaste penningpolitiska mötet med att de räknar med att höja räntan med 0,25 procentenheter i december eller februari. Men de gav ingen indikation hur de väger de två alternativen. Vi har landat i att det lutar åt februari då vi tror att inflationen kommer bli lite lägre än Riksbankens prognos den närmaste tiden. I dagarna får vi dock mer användbar information för att underbygga slutsatsen om när räntan höjs. Dels inflationsutfall för augusti, dels protokoll från det penningpolitiska mötet.

Christina Nyman, Chief Economist | chny09@handelsbanken.se

Ränterullen — Avgörande vecka stundar

Ett, i våra ögon, ovanligt spännande Riksbanksmöte stundar, till på köpet bara dagar före ett ovanligt osäkert Riksdagsval (se vår analys i Kronbladet med FX Pilot). För räntemarknaden fäller det förstnämnda avgörandet. Vi räknar med att Riksbanken repeterar budskapet från juli och signalerar räntehöjning mot slutet av året.
Vi sammanfattar också ränteprognoserna från vår senaste konjunkturrapport och ställer dem mot marknadens prissättning.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Vinner KPIF indexkampen på Riksbanken?

Vilket inflationsmått som ska vara tongivande för penningpolitiken blir avgörande för synen på Riksbanken under hösten. Medan inflationen mätt med målvariabeln KPIF ligger kvar över inflationsmålet är KPIF exklusive energi återigen något under Riksbankens prognos. Vi räknar med att nivåerna på båda kommer vara tillräckligt höga för att en räntehöjning ska äga rum i december, men utvecklingen för underliggande inflation får inte försvagas ytterligare jämfört med vår prognos. Vi räknar inte med något större penningpolitiskt omtag i samband med Riksbankens septembermöte, möjligen med undantag för en viss nedjustering av sannolikheten för oktoberhöjning. 

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken landar i oförändrad bana

Utvecklingen sedan Riksbankens aprilmöte talar för att reporäntebanan lämnas oförändrad på mötet den 2 juli (besked 3 juli). Därmed fortsätter Riksbanken att signalera en räntehöjning före årsskiftet, vilket också är vårt huvudscenario. I vågskålen för oförändrad räntebana ligger inflationen och kronan. Vågskålen för sänkt räntebana väger således lättare enligt vår bedömning, och där återfinns ECB:s mjukare linje och ökad politisk osäkerhet globalt.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Energin ger bränsle till ränteuppgång

Efter en tid med fokus på den italienska krisen vänds blickarna långt norrut mot ECB:s möte i Riga. Italien kan i själva verket locka fram ett skyndsammare beslut om nedtrappning av QE-programmet. Vi upprepar att programmet avslutas i december i år.

För Riksbankens del talar det mesta för höjning före årsskiftet, i linje med räntebanan. Inflationsutfallen i KPIF-termer kommer att bli påtagligt högre än Riksbankens prognoser givet dagens energipriser. Även rensat för detta tror vi inflationen landar på eller över Riksbankens bana. Det talar för att marknaden gradvis kommer att prissätta högre sannolikhet för räntehöjning. Högre inflation bör också leda till att svenska långräntor spreadar isär mot Tyskland.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Italien åter i förarsätet

Veckans inköpschefsindex bekräftar bilden av en avmattning i den globala industricykeln, men med ökad divergens mellan USA och resten av världen. Samtidigt ökar oron för den politiska utvecklingen i Italien vilket fått marknaden att damma av PIGS-temat. Det har i sin tur fått svenska långräntor att falla betydligt och kurvan är nu den flackaste på länge. Vi ändrar därmed vår kurvsyn från flackning till neutral.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se