Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Riksbanken lättar på beredskapen

Direktionen delad om nya åtgärder
Vid en första anblick fanns det egentligen ingenting anmärkningsvärt med Riksbankens sista penningpolitiska beslut för 2016. Räntan ligger kvar och man fortsätter med obligationsköp ytterligare ett halvår. Men väger man in att direktionen var helt delad vad gäller beslutet om ytterligare obligationsköp (två helt emot och en för halva beloppet) och att man dessutom tar bort beredskapen för ytterligare åtgärder mellan mötena, så blir tonen ändå klart "hökigare" än väntat.

Vi behåller vår syn att Riksbanken nu är färdig med penningpolitiska lättnader. Reporäntan kommer höjas en första gång under H1 2018 och inga ytterligare obligationsköp kommer att beslutas. Vad gäller reporäntan är dock riskbilden tiltad mot en reporäntehöjning mot slutet av 2017.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — ECB banar väg för Riksbanken

Centralbankerna sätter tonen även 2017
Centralbankerna och penningpolitiken har suttit i förarsätet för den ekonomiska utvecklingen under ett antal år och deras förehavanden kommer att sätta tonen även under 2017. Fed kommer att fortsätta med en stramare penningpolitik även om fokus i USA kommer att tiltas mot den kommande finanspolitiken. ECB har nu meddelat att de kommer att vara en central aktör på de europeiska obligationsmarknaderna även fortsättningsvis i och med förlängningen av deras QE-program.

Efter ECB:s besked att obligationsköpen kommer att pågå under hela 2017 är vi än mer övertygade än förut att Riksbanken kommer att förlänga sina obligationsköp. Detta är en försäkring mot en för snabb och kraftig förstärkning av kronan. Det finns dock aspekter som gör att vi inte fullständigt kan utesluta sänkt reporänta. Läs mer på sidan 4.

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

Ränterullen — Ränteuppgången har mer att ge

Fortsatt brantning i sikte
Ränterörelserna var massiva i efterdyningarna av det amerikanska valet. Den rörelsen har fortsatt. Omprisningen av Fed har varit tydlig och marknaden börjar närma sig två räntehöjningar under 2017. En räntehöjning i december i år är kassaskåpssäker. Marknaden rör sig således mot Feds egna ränteprognos. Vi ser spridningseffekter på den svenska marknaden och anser det finns utrymme för en brantare svensk kurva som får stöd av den allt mer ansträngda svenska arbetsmarknaden.

Det råder en fortsatt stor och utbredd global dollarbrist efter omläggningen av reglerna för amerikanska penningmarknadsfonder som trädde i kraft den 14 oktober i år. Frågan är hur långt Fed och andra stora centralbanker kommer att tillåta att det går innan de återigen börjar utnyttja de faciliteter som ligger kvar sen den stora finanskrisen för åtta år sedan.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Trumpseger borgar för inflation

Brett mandat ger högre inflation och högre räntor
Med Trump i Vita Huset och republikansk majoritet i kongressen via ett tydligt valresultat är det rimligt att anta att en relativt stor del av vallöftena kommer infrias. Trots oklarheter i detaljerna kommer det sannolikt att innebära en tillväxtimpuls och en positiv inflationsimpuls, även om även timingen för dessa effekter är osäkra. Fed kommer att höja räntan i december och långräntorna kommer att fortsätta stiga. Allt detta är betingat av att de globala finansiella marknaderna inte visar påtaglig stress, vilket de för tillfället inte gör.

Vi närmar oss den svenska oktoberinflationen. För Riksbanken är det av yttersta vikt att inte den blir ytterligare en negativ överraskning. Det kommer den inte att bli enligt oss och den svenska inflationen kommer att vara betydligt högre om ett år jämfört med idag. Riksbanken kommer lämna räntan oförändrad i december. Vi behåller dock vår syn att Riksbanken kommer att förlänga obligationsköpen under förstahalvåret 2017, som en försäkring mot en kraftig förstärkning av kronan.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbankens balansakt

Mer obligationsköp men oförändrad ränta
Trots ett Riksbanksbesked som var i linje med våra förväntningar vad gäller faktiska policybeslut, var kommunikationen påtagligt duvaktigare. Riksbanken lovar i princip att förlänga obligationsköpen efter årsskiftet samtidigt som reporäntebanan signalerar hög sannolikhet för lägre reporänta.  Vi går igenom argumenten och landar i att Riksbanken i samband med decembermötet kommer utöka obligationsköpen med 30 miljarder kronor, att pågå under första delen av 2017. En oenig direktion kommer dock lämna räntan oförändrad.
 

Claes Måhlén, Head of Trading Strategy | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken behöver inte agera på negativ inflationschock

En låg månadssiffra räcker inte för nya åtgärder
September månads inflationssiffra var en överraskning för de flesta, men kanske mest för Riksbanken som låg 0,4 procent högre i KPIF-termer. Ett liknande utfall hade resulterat i en policyrespons för ett år sedan (bild 1). Säkerligen är det en anledning till oro inför det penningpolitiska mötet i oktober, men det är vår bestämda uppfattning att det inte tarvar någon förändrad inriktning av penningpolitiken i detta skede. Läget är helt enkelt ett annat jämfört med i fjol. Riksbanken har lyckats med att överträffa sin målsättning vad gäller en svag valuta och har råd att avvakta ytterligare information till decembermötet. Den informationen kommer i form av två ytterligare inflationsutfall, en "stor" Prospera-undersökning om inflationsförväntningar och december månads ECB-möte.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se