Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Ränteuppgången har mer att ge

Fortsatt brantning i sikte
Ränterörelserna var massiva i efterdyningarna av det amerikanska valet. Den rörelsen har fortsatt. Omprisningen av Fed har varit tydlig och marknaden börjar närma sig två räntehöjningar under 2017. En räntehöjning i december i år är kassaskåpssäker. Marknaden rör sig således mot Feds egna ränteprognos. Vi ser spridningseffekter på den svenska marknaden och anser det finns utrymme för en brantare svensk kurva som får stöd av den allt mer ansträngda svenska arbetsmarknaden.

Det råder en fortsatt stor och utbredd global dollarbrist efter omläggningen av reglerna för amerikanska penningmarknadsfonder som trädde i kraft den 14 oktober i år. Frågan är hur långt Fed och andra stora centralbanker kommer att tillåta att det går innan de återigen börjar utnyttja de faciliteter som ligger kvar sen den stora finanskrisen för åtta år sedan.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Trumpseger borgar för inflation

Brett mandat ger högre inflation och högre räntor
Med Trump i Vita Huset och republikansk majoritet i kongressen via ett tydligt valresultat är det rimligt att anta att en relativt stor del av vallöftena kommer infrias. Trots oklarheter i detaljerna kommer det sannolikt att innebära en tillväxtimpuls och en positiv inflationsimpuls, även om även timingen för dessa effekter är osäkra. Fed kommer att höja räntan i december och långräntorna kommer att fortsätta stiga. Allt detta är betingat av att de globala finansiella marknaderna inte visar påtaglig stress, vilket de för tillfället inte gör.

Vi närmar oss den svenska oktoberinflationen. För Riksbanken är det av yttersta vikt att inte den blir ytterligare en negativ överraskning. Det kommer den inte att bli enligt oss och den svenska inflationen kommer att vara betydligt högre om ett år jämfört med idag. Riksbanken kommer lämna räntan oförändrad i december. Vi behåller dock vår syn att Riksbanken kommer att förlänga obligationsköpen under förstahalvåret 2017, som en försäkring mot en kraftig förstärkning av kronan.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbankens balansakt

Mer obligationsköp men oförändrad ränta
Trots ett Riksbanksbesked som var i linje med våra förväntningar vad gäller faktiska policybeslut, var kommunikationen påtagligt duvaktigare. Riksbanken lovar i princip att förlänga obligationsköpen efter årsskiftet samtidigt som reporäntebanan signalerar hög sannolikhet för lägre reporänta.  Vi går igenom argumenten och landar i att Riksbanken i samband med decembermötet kommer utöka obligationsköpen med 30 miljarder kronor, att pågå under första delen av 2017. En oenig direktion kommer dock lämna räntan oförändrad.
 

Claes Måhlén, Head of Trading Strategy | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken behöver inte agera på negativ inflationschock

En låg månadssiffra räcker inte för nya åtgärder
September månads inflationssiffra var en överraskning för de flesta, men kanske mest för Riksbanken som låg 0,4 procent högre i KPIF-termer. Ett liknande utfall hade resulterat i en policyrespons för ett år sedan (bild 1). Säkerligen är det en anledning till oro inför det penningpolitiska mötet i oktober, men det är vår bestämda uppfattning att det inte tarvar någon förändrad inriktning av penningpolitiken i detta skede. Läget är helt enkelt ett annat jämfört med i fjol. Riksbanken har lyckats med att överträffa sin målsättning vad gäller en svag valuta och har råd att avvakta ytterligare information till decembermötet. Den informationen kommer i form av två ytterligare inflationsutfall, en "stor" Prospera-undersökning om inflationsförväntningar och december månads ECB-möte.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Bostadsobligationer står emot finansiell oro

Finansiella marknader präglas återigen av oro
Lugnet efter den finansiella turbulens som följde UK:s folkomröstningsresultat hade precis lagt sig. Då riktades radarn snabbt mot det italienska banksystemet och de strukturella problem som är tydliga där. Nu är det förnyad oro runt storbankens Deutsche Banks uppenbara problem. Det är helt skilda problem i grunden, men konsekvenserna är likartade. Återigen står bankreglering i fokus som hindrar statligt stöd till krisande banker. Vi gör ett nedslag och tittar närmare på hur väl svenska bostadsobligationer har stått sig i den pågående turbulensen. Läs mer på sidan 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Radarn mot stigande svenska räntor

ECB ger Riksbanken råg i ryggen mot nya tider
Det gick nästan att höra en lättnadens suck från Brunkebergstorg i slutet på förra veckan. Efter ECB:s besked att några förändringar i de pågående obligationsköpen inte ens diskuterades vid septembermötet verkar marknaden inse att centralbankerna inte alltid kommer vara där och hjälpa till med lägre räntor. Förutom att starta en våg av försäljningar i obligationer gav det Riksbanken tid att vänta in en stigande svensk inflation utan att behöva förhålla sig till förändrad penningpolitik från omvärlden. Det ger vidare anledning att blicka på kortänden av den svenska kurvan, där utrymme finns för en brantning. Läs mer på sidan 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se