Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Grundmurad inflation banar väg för Riksbanken

Medan Riksbanken, som väntat, höll fast vid tidigare plan för reporäntan i samband med septembermötet kommer upprepade tecken på att inflationsuppgången är allt annat än tillfällig. Underliggande inhemsk inflation fortsätter att stiga och långsiktiga inflationsförväntningar är åter igen över inflationsmålet. Vi håller fast vid vår färdplan mot en normalisering av den expansiva penningpolitiken.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbankens färdplan mot det normala

Inflationen under sommaren var betydligt högre än målsatta 2 procent. Inflationen påverkas visserligen för närvarande av metodförändringar som ger positiva inflationsimpulser. Men det underliggande inflationstrycket är också på uppåtgående och omvärlden förefaller också kunna ge lite råg i ryggen när Riksbankens septembermöte står för dörren. Trots det räknar vi med att det blir ett "vänta och se"-möte. Senare under hösten kommer Riksbanken dock att behöva påbörja en kursomläggning. Vi slår fast färdplanen för en räntehöjning.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken sitter still i båten trots rekordinflation

Sommaren har bjudit på flertalet bevis på att Sveriges ekonomi går starkt. BNP för andra kvartalet var betydligt högre än under årets inledning och juliinflationen var högre än 2 procent. Vad gäller den senare är vi förvisso övertygade om att den är av övergående natur. Den ytterst expansiva penningpolitiken blir mer och mer svårförklarlig. Förstärkningen av kronan ligger i den andra vågskålen tillsammans med ECB. Inför Riksbankens septembermöte tror vi dock att eventuella hökar i direktionen avvaktar och vi tror inte på några nyheter i vare sig reporäntebana eller huvudsaklig kommunikation. Läs mer på sidan 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Reporäntan? Håll koll på ECB

Halvårsbokslut för Riksbanken med ett reporäntebesked som i stora drag var i linje med våra förväntningar. Trots att sannolikheten för ytterligare lägre ränta togs bort i reporäntebanan, säkrar Riksbanken sig med skrivningar att räntan kan komma att sänkas om förutsättningarna ändras. För oss står taktiken klar; Riksbankens normaliseringsprocess styrs av vad omvärlden, och då framförallt ECB, hittar på. Reporäntan kommer enligt oss att höjas i april 2018, på marginalen tidigare än vad Riksbanken signalerar. Läs mer på sidan 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Sommar i den bästa av världar

Med midsommar runt hörnet står börser på rekordhöga nivåer, implicit volatilitet är rekordlåg, allt medan långräntor sakta men säkert tickar ner. Varken Feds räntehöjningar eller utlovade minskning av balansräkningen tycks få investerare att darra på manschetten. Ett fallande oljepris utgör det tydligaste hotet mot semesterfriden.

Halvårsbokslut närmar sig för Riksbanken med räntebeslut i början av juli. Inflation och inflationsförväntningar har gått åt rätt håll under våren, men det är alldeles för tidigt för Riksbanken att tydligt gå mot en normalisering. Räntan och obligationsköpsprogram kommer därför att ligga kvar, däremot tror vi att sannolikheten för ytterligare lägre ränta via reporäntebanan tas bort.

Metodförändringar i mätningen av paketresor har påverkat inflationen positivt under våren. Vi tror dock att detta kommer att vända under hösten.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Ljusning för europeisk banksektor

Banksektorn i euroområdet har länge kämpat med strukturella problem. Hög andel problemlån, låg kapitalisering och bankspecifika krishärdar har hämmat kreditgivningen. Nu är lösningen nära för den italienska banken Monte Dei Paschi samtidigt som den krisande spanska banken Banco Popular har blivit uppköpt. Det går även åt rätt håll för sektorn som helhet och den ekonomiska återhämtningen i euroområdet ger stöd.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se