Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — September fortfarande i spel

Efter den låga januariinflationen landade KPIF marginellt närmare Riksbankens prognos i februari. Vi räknar med att inflationen stiger i mars och under våren utraderar Riksbank prognosfel helt och hållet. Medan marknaden kastat in handduken efter snytingen i januari, anser vi det befogat att räkna med fortsatt inflationsuppgång framöver.

Marknaden ser endast en 35 procentig sannolikhet för höjning i september men vi anser att september fortfarande är i spel. Utifrån detta bör korträntorna stiga och ihopspreadningen mot Tyskland reverseras. 

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Motvindar tilltar på Brunkebergstorg

Sorger kommer som bekant inte som spioner, en och en, utan i skvadron. Inflationsöverraskningen i januari har följts upp av svagare enhetsarbetskostnader och fortsatt låga löneökningar. Marknadens slutsats är att en räntehöjning kommer tidigast i december. Vi går igenom vad som krävs för att vår prognos om en räntehöjning i september ska slå in.

Sammantaget är risken stor att Riksbanken till slut tvingas sänka räntebanan i samband med mötet den 25 april och därmed signalera en senare räntehöjning än september. Att Riksbanken valde att inte revidera banan i februari, trots lägre inflationsprognos, antyder dock en viss vilja att påbörja en höjning av reporäntan.

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Ränterullen — Stigande inflation borgar för fortsatt tryck på räntor

Efter den senaste tidens dramatiska ränteuppgång i framför allt USA är det på sin plats att utreda hur mycket högre räntor kan gå. Stigande inflation och fortsatt god fart på ekonomin framöver indikerar fortsatt uppsida.
 
På hemmaplan konstaterar vi att Riksbanken fortfarande är på spåret för att höja räntan i september, trots markant lägre inflationsprognos. Vi går också igenom nästa veckas mycket viktiga KPI-siffra som sätter tonen för hela året.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Färdplanen för Riksbanken

I veckans Ränterulle går vi igenom förutsättningarna för Riksbankens nästa penningpolitiska möte den 13 februari (besked 14 februari). Vi skissar dessutom på tre scenarier för tidpunkten för den första räntehöjningen. Vårt huvudscenario är september, vilket också överensstämmer med Riksbankens räntebana.
För övrigt upprepar vi vår rekommendation om kort duration och ser fortsatt press upp på räntor på båda sidor om Atlanten.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Kort duration

I veckans Ränterulle sammanfattar vi vår räntesyn från konjunkturrapporten. Medan vi spår amerikansk avmattning under 2019, räknar vi med att den starka tillväxten globalt fortsätter under större delen av 2018 och att det i stället präglar räntemarknader under den närmaste tiden. Vi tror att kort duration blir den vinnande strategin i den miljön.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Utökade Riksbanken nyss QE-programmet?

Infört Riksbankens besked  i veckan var förväntningarna relativt samstämmiga - en i stort sett oförändrad räntebana och ett avslutat QE-program. Dessutom förväntades ett tidigeläggande av återköp av obligationsförfall.  En måttlig marknadsreaktion efter beskedet tyder på ett utfall nära förväntningar. I årets sista ränterulle funderar vi dock över om QE-programmet i själva verket förlängdes ytterligare en gång.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se