Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Huvudbry för Riksbanken

Vi närmar oss Riksbankens andra penningpolitiska beslut för året (beslut meddelas 27 April). Marsinflationen var en tydlig besvikelse och det finns även en del annat som väger i den negativa vågskålen när utvecklingen sedan februarimötet utvärderas. Mot det står en ekonomi som går på högvarv. Vi landar sammantaget i en oförändrad vy på Riksbanken; reporäntebanan ligger still och inga utökade obligationsköp efter halvårsskiftet. Riskbilden är dock mot det duvaktiga hållet.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Löneavtal ger snålblåst på Brunkebergstorg

Industrins löneavtal utmanar Riksbankens syn om en tydlig acceleration i löneökningar framöver. Med ett treårigt avtal med löneökningar på 2,1-2,2 procent per år måste övriga delar av ekonomin få betydligt högre löneökningar, vilket förefaller mindre sannolikt då industriavtalet är normgivande. Avtalet får sägas vara en ordentlig utmaning för Riksbanken i dess strävan mot en inhemskt driven inflation.

Vi ändrar vår rekommendation för svenska bostadsobligationer till lång från neutral. Vi ser ett antal argument till varför de låga spreadarna i EUR ska importeras till Sverige. Därutöver finns ett antal covered-positiva inhemska faktorer som att Riksbankens påverkan på våra obligationsmarknader kommer att avta efter halvårsskiftet. Läs med på sidan 4.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Oljeprisfall utmanar inflationstrenden

Den globala konjunkturtrenden är fortsatt stark. Vi ser det i USA där huvuddelen av makrodata kommer ut över marknadens förväntningar. Den senaste tidens dataskörd från Kina bekräftar en stark inledning av året. Även den globala inflationstrenden är positiv. Tidigare penningpolitiska stimulanser föder in i ekonomin och bidrar till det uppsving vi ser nu. Detta utgör grunden för stigande långräntor.

Inflationen är delvis drivet av tidigare uppgång i energipriser. När vi nu ser framför oss ett fallande oljepris till 40 USD/fat till årsskiftet; utgör det en risk för vår inflations- och långräntesyn. Vi landar trots det i fortsatt ränteuppgång och går igenom argumenten på sidan 3.

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

Ränterullen — Valåret påverkar europeiska räntor

Populistvindar höjer risken i Frankrike
Makrodata fortsätter att visa en starkare start på året än förväntat, vilket har varit grundbulten i vår syn för stigande räntor. Medan långräntor har tagit tillbaka en del av tappet den senaste tiden har dramatiken framför allt varit koncentrerad till amerikanska korträntor som stigit dramatiskt. (Sid 3)

Det europeiska valåret står i startblocken där Nederländerna är först ut den 15 mars. Vi letar efter politiska avtryck på de finansiella marknaderna och hittar en hel del. (Sid 3)

Regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, gör halt i den föreslagna bankskatten. Detta efter förödande kritik mot utformningen från flertalet remissinstanser. Detta kompenseras dock av att den s.k. resolutionsavgiften höjs. Då den avgiften baseras på balansräkningen per årsskiftet kan vi se fram emot än större effekter under årets sista veckor på den korta räntemarknaden. (sid 5)

Claes Måhlén, Head of Trading Strategy | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Globalt stöd för konjunktur och inflation

Makrobilden utmanar Riksbankens uthållighet
Det haglar stark makroekonomisk data för tillfället. Det är enligt vår syn effekter av de senaste årens lätta penningpolitik som går igenom det ekonomiska systemet. Vi kommer se en våg av uppreviderade BNP-prognoser i närtid (bild 1).

Även svensk data kommer in starkt - exempelvis framstår den svenska arbetsmarknaden som allt stramare. Januariinflationen föll tillbaka jämfört med december, vilket var väntat. Det ändrar enligt oss inte bilden av en trendmässigt stigande inflationen under 2017. Trots detta framhåller Riksbanken fortfarande en större sannolikhet för sänkning av reporäntan än tvärtom. "Policymisstagen" 2010-2011 är fortfarande i färskt minne och håller tillbaka viljan till stramare penningpolitik.

Claes Måhlén, Head of Trading Strategy | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Tillväxtimpuls blir utmaning för Riksbanken

Reporäntebanan i fokus för Riksbanken
Vi närmar oss årets första penningpolitiska beslut från Riksbanken - 15 februari är det dags. Beslutet görs under premisser vi inte sett på många år. Inflationen är snubblande nära 2 procent, inflationsförväntningarna (hyfsat) förankrade kring inflationsmålet och en konjunktur som pekar uppåt. Vi tror på en oförändrad ränta, reporäntebana och QE-program. Däremot tror vi direktionen kommer vara oenig om reporäntebanan och ett antal ledamöter kommer reservera sig mot den officiella. Läs mer på sidan 3.

Hur det än blir med timingen för en normaliseringsprocess av reporäntan närmar vi oss en sådan och sannolikheten för en tidigareläggning är enligt oss betydligt större än motsatsen. Det gör det intressant att titta på bostadsobligationer med rörlig ränta (FRN) och ställa det i relation till obligationer med fast kupongränta. Läs mer på sidan 4.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se