Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Solsken på bostadsobligationer

Våren har lämnat en del övrigt att önska i ett väderperspektiv. Svenska bostadsobligationer har dock stått emot kylan och gått starkt. När nu värmen förefaller ha kommit på riktigt ser vi ett antal argument till varför solchanserna fortfarande finns där. Vi bibehåller vår rekommendation som "lång". 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Globalt vägskäl och nytt inhemsk märke?

Vi har sett tre drivkrafter bakom den starka globala industrikonjunkturen; centralbanksstimulanser, ett stigande oljepris och stimulanser från kinesiska myndigheter. Alla är av tillfällig karaktär och i avsaknad av nya stimulanser förefaller de positiva effekterna redan ha vänt. Vi går igenom argumenten och landar i att globala långräntor har begränsad uppsida och ändrar vår rekommendation från kort till neutral.

Aprilinflationen var en positiv överraskning med betydligt högre inflation än förväntat. Få saker är för evigt och vi förväntar oss en lägre inflationstakt framöver. Riksbanken kommer på tisdagen att publicera förslag på ny målvariabel. Vi räknar med att Riksbanken  ändrar målvariabel till KPIF från KPI, vilket bara formaliserar vad som varit den faktiska styråran de senaste åren. Inflationsmålet kommer dock fortfarande vara 2 procent, men sannolikt kommer toleransintervallet ± 1 procentenhet, som togs bort 2010, att komma tillbaka. Vi räknar inte med att förändringen får någon inverkan på penningpolitiken i närtid.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken överraskar igen

Så gjorde Riksbanken det igen - överraskade marknaden med att göra penningpolitiken ytterligare mer expansiv med utökade obligationsköp under resterande delen av 2017 och förskjuten reporäntebana. Vi hade utökade obligationsköp  som ett riskscenario, men trodde Riksbanken skulle stanna vid en duvaktig ton snarare än skarpa åtgärder. Vi dammar av kristallkulan och blickar framåt mot 2018 när stora delar av direktionen kommer att bytas ut, vilket är en intressant aspekt givet att direktionen var så oenig den kan vara i veckans beslut.

Vi ser över vår rekommendation om bostadsobligationer och ser ytterligare utrymme för smalare spreadar framöver. Läs mer på sidan 4. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Huvudbry för Riksbanken

Vi närmar oss Riksbankens andra penningpolitiska beslut för året (beslut meddelas 27 April). Marsinflationen var en tydlig besvikelse och det finns även en del annat som väger i den negativa vågskålen när utvecklingen sedan februarimötet utvärderas. Mot det står en ekonomi som går på högvarv. Vi landar sammantaget i en oförändrad vy på Riksbanken; reporäntebanan ligger still och inga utökade obligationsköp efter halvårsskiftet. Riskbilden är dock mot det duvaktiga hållet.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Löneavtal ger snålblåst på Brunkebergstorg

Industrins löneavtal utmanar Riksbankens syn om en tydlig acceleration i löneökningar framöver. Med ett treårigt avtal med löneökningar på 2,1-2,2 procent per år måste övriga delar av ekonomin få betydligt högre löneökningar, vilket förefaller mindre sannolikt då industriavtalet är normgivande. Avtalet får sägas vara en ordentlig utmaning för Riksbanken i dess strävan mot en inhemskt driven inflation.

Vi ändrar vår rekommendation för svenska bostadsobligationer till lång från neutral. Vi ser ett antal argument till varför de låga spreadarna i EUR ska importeras till Sverige. Därutöver finns ett antal covered-positiva inhemska faktorer som att Riksbankens påverkan på våra obligationsmarknader kommer att avta efter halvårsskiftet. Läs med på sidan 4.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Oljeprisfall utmanar inflationstrenden

Den globala konjunkturtrenden är fortsatt stark. Vi ser det i USA där huvuddelen av makrodata kommer ut över marknadens förväntningar. Den senaste tidens dataskörd från Kina bekräftar en stark inledning av året. Även den globala inflationstrenden är positiv. Tidigare penningpolitiska stimulanser föder in i ekonomin och bidrar till det uppsving vi ser nu. Detta utgör grunden för stigande långräntor.

Inflationen är delvis drivet av tidigare uppgång i energipriser. När vi nu ser framför oss ett fallande oljepris till 40 USD/fat till årsskiftet; utgör det en risk för vår inflations- och långräntesyn. Vi landar trots det i fortsatt ränteuppgång och går igenom argumenten på sidan 3.

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se